Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST

184
Czas trwania wydarzenia: od: 27.04.2021 r., godz. 16.30 do: 27.04.2021 r., godz. 18.00

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia