Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

190
Czas trwania wydarzenia: od: 21.04.2021 r., godz. 16.30 do: 21.04.2021 r., godz. 17.30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Prace nad przygotowaniem opinii ws. skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Nadarzyńskiej 118 w Kobyłce.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.