Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

222
Czas trwania wydarzenia: od: 19.04.2021 r., godz. 16.30 do: 19.04.2021 r., godz. 18.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Kobyłki ws. skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Nadarzyńskiej 118 w Kobyłce.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.