Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

87
Czas trwania wydarzenia: od: 11.01.2021 r., godz. 16.30 do: 11.01.2021 r., godz. 18.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie i omówienie petycji w interesie publicznym dot. szczepionek na COVID-19.
4. Przedstawienie i omówienie skargi na Starostę Wołomińskiego – sygn.. RPW.1510.11.2020.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.