Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

43
Czas trwania wydarzenia: od: 23.11.2020 r., godz. 15.00 do: 23.11.2020 r., godz. 17.00

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. realizacji przedsięwzięcia budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Kobyłce.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących w porządku obrad najbliższej sesji Rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.