Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

485
Czas trwania wydarzenia: od: 19.03.2018 r., godz. 15.30 do: 19.03.2018 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o planowanym pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat Wołomiński.
4. Informacja o planowanym pozyskaniu środków zewnętrznych przez Szpital MBNP w Wołominie.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.