Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

127
Czas trwania wydarzenia: od: 24.06.2020 r., godz. 16.00 do: 24.06.2020 r., godz. 17.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Kontrola procesu zlecania przez Powiat Wołomiński wykonania dokumentacji projektowej w Wydziale Dróg Powiatowych.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.