Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST

198
Czas trwania wydarzenia: od: 22.06.2020 r., godz. 16.30 do: 22.06.2020 r., godz. 17.30

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. przygotowań do jubileuszu 100-lecia „Cudu nad Wisłą” prowadzonych przez Powiat.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Dyskusja i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.