Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

169
Czas trwania wydarzenia: od: 17.06.2020 r., godz. 15.30 do: 17.06.2020 r., godz. 17.30

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja nt. projektów uchwał jakie wprowadzi Zarząd do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Powiatu.
4. Informacja nt. inwestycji drogowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego.
5. Informacja nt. sytuacji Szpitala Powiatowego w Wołominie w okresie epidemii COVID-19.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.