Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

258
Czas trwania wydarzenia: od: 01.06.2020 r., godz. 17.00 do: 01.06.2020 r., godz. 19.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie i omówienie skargi P.M. z dnia 06.05.2020r. na Starostę Wołomińskiego w związku z przewlekłością postępowania w sprawie rozpatrywania próśb o interwencję skierowanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.