Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Finansowej

68
Czas trwania wydarzenia: od: 25.05.2020 r., godz. 18.30 do: 25.05.2020 r., godz. 19.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.