Jesteś tutaj:

II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

744
Czas trwania wydarzenia: od: 23.03.2018 r., godz. 10.00 do: 23.03.2018 r., godz. 15.00

Powiat Wołomiński

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach

ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle

I. ORGANIZATOR:
Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 
Powiat Wołomiński 
II. DATA I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku (piątek) w Liceum Ogólnokształcącym
im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Początek konkursu godzina 10:00.
III. PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
1. Rejestracja uczestników godz. 9:30
2. Rozpoczęcie konkursu godz. 10:00
- powitanie gości, nauczycieli i uczestników konkursu przez Panią Dyrektor.
3. Występy młodzieży w kategorii I ( II i III klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych
w wieku 14-16 lat) godz. 10:10
4. Przerwa kawowa godz. 12:00
5. Występy młodzieży w kategorii II ( z liceów i techników) godz. 12:30
6. Obrady jury godz. 13:30
7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród godz. 14:00
8. Podziękowanie i pożegnanie gości, nauczycieli, uczniów przez Panią Dyrektor godz. 14:30