Jesteś tutaj:

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

623
Czas trwania wydarzenia: od: 01.03.2018 r., godz. 12.30 do: 01.03.2018 r., godz. 15.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z dokumentacją kontroli DPS w Zielonce.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.