Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

208
Czas trwania wydarzenia: od: 17.09.2018 r., godz. 18.30 do: 17.09.2018 r., godz. 19.30

Komisja Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.