Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki i Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

340
Czas trwania wydarzenia: od: 04.07.2018 r., godz. 15.00 do: 04.07.2018 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem działów: oświata i wychowanie, sport i turystyka oraz dziedzictwo narodowe i kultura.
5. Wydanie opinii do projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.