Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

466
Czas trwania wydarzenia: od: 18.06.2018 r., godz. 11.00 do: 18.06.2018 r., godz. 12.00

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.