Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

527
Czas trwania wydarzenia: od: 14.06.2018 r., godz. 16.00 do: 14.06.2018 r., godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego.
4. Omówienie i rozpatrzenie petycji dot. budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 4304W w miejscowościach Cegielnia ul. Polna i Słupno ul. Szkolna.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.