Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

410
Czas trwania wydarzenia: od: 18.06.2018 r., godz. 12.00 do: 18.06.2018 r., godz. 13.00

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.