Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

511
Czas trwania wydarzenia: od: 18.06.2018 r., godz. 11.00 do: 18.06.2018 r., godz. 12.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Osiągnięcia szkół w roku 2017/2018.
5. Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2018/2019, redukcje etatów wynikające z art. 20 Karty Nauczyciela.
6. Planowane remonty do realizacji w okresie wakacyjnym związane z przygotowaniem obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.