Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury

613
Czas trwania wydarzenia: od: 09.01.2018 r., godz. 15.00 do: 09.01.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
3. Omówienie działań podjętych w sprawie renowacji zabytkowych pomników byłych właścicieli Pałacu w Chrzęsnem.
4. Informacja o planach wydawniczych Starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
5. Omówienie i przyjęcie sprawozdania prac komisji za 2017 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.