Jesteś tutaj:

Komisje Rady Powiatu

706
Komisja Rewizyjna:
1. Igor Sulich - Przewodniczący
2. Andrzej Olszewski - Wiceprzewodniczący
3. Marek Pietrzak - Sekretarz
4. Paweł Solis


Komisja Finansowa:

1. Tomasz Kalata - Przewodniczący
2. Ireneusz Maślany
3. Sylwia Matusiak
4. Wiesław Mędrzycki
5. Kazimierz Rakowski
6. Magdalena Suchenek
7. Igor Sulich
8. Robert Szydlik


Komisja Rozwoju Gospodarczego:
1. Magdalena Suchenek - Przewodnicząca
2. Izabella Dziewiątkowska
3. Katarzyna Lubiak
4. Jerzy Mikulski
5. Sławomir Pisarczyk
6. Tomasz Szturo
7. Andrzej Zbyszyński


Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Paweł Solis - Przewodniczący
2. Sławomir Pisarczyk - Wiceprzewodniczący
3. Paweł Dąbrowski
4. Mariusz Dembiński
5. Adam Łossan
6. Wiesław Mędrzycki
7. Marek Pietrzak
8. Janusz Werczyński


Komisja Dziedzictwa Narodowego i Kultury:
1. Andrzej Zbyszyński - Przewodniczący
2. Janusz Czarnogórski
3. Mariusz Dembiński
4. Adam Jaczewski
5. Katarzyna Lubiak
6. Kazimierz Rakowski
7. Arkadiusz Werelich
8. Małgorzata Zyśk


Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki:

1. Arkadiusz Werelich - Przewodniczący
2. Halina Bonecka
3. Janusz Czarnogórski
4. Adam Jaczewski
5. Karol Małolepszy
6. Marta Rajchert
7. Robert Szydlik
8. Małgorzata Zyśk


Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej:

1. Andrzej Olszewski - Przewodniczący
2. Ryszard Madziar
3. Karol Małolepszy
4. Ireneusz Maślany
5. Sylwia Matusiak
6. Marta Rajchert
7. Janusz Werczyński


Komisja Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego:
1. Tomasz Szturo - Przewodniczący
2. Halina Bonecka
3. Paweł Dąbrowski
4. Izabella Dziewiątkowska
5. Tomasz Kalata
6. Adam Łossan
7. Ryszard Madziar
8. Jerzy Mikulski