Dziś jest 24 czerwca 2017 r., imieniny Danuty, Jana
Główna treść‡ strony

Wieloletni Program Inwestycyjny

Wieloletni Program Inwestycyjny, czyli co Starostwo zamierza wybudować w powiecie wołomińskim do roku 2016, ile na to przeznaczy i w jakich latach. Plan ma to do siebie, że regularnie się zmienia, jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową.

„Te inwestycje pochłoną szacunkowo ponad 188 mln zł, co stanowi kwotę bliską 1,5 - rocznemu budżetowi starostwa na wszystkie nasze działania. Koszty są rozłożone w czasie m.in. zgodnie z cyklem inwestycyjnym. Liczymy na uzyskanie takiego wsparcia unijnego, które pozwoli zrealizować jak największą część tych zamierzeń. Będziemy robić jak najwięcej w tym zakresie. Program ma to do siebie, że w trakcie realizacji, będzie można wnosić różnego typu korekty, wynikające z niedających się na dłuższą metę przewidzieć sytuacji i zdarzeń. Cześć inwestycji może np. mieć szerszy zasięg. Inwestujemy, i w miastach, i na terenach wiejskich, w całym powiecie. Tam gdzie tylko są nasze drogi, chodniki, szkoły poprawiamy ich jakość, standardy, remontujemy, modernizujemy .Wieloletni Program Inwestycyjny pozwoli efektywniej planować i realizować inwestycje. Nasze dobre działania na terenie miast i gmin będzie widać, pozytywnie odczuje je wielu mieszkańców” - mówi Starosta wołomiński Piotr Uściński.

„Warta do zauważenia jest dobra współpraca z samorządami powiatu. Wiele z tych inwestycji będą także częściowo współfinansowane przez gminy. Starostwo będzie budować szkołę, drogi, mosty, chodniki, ścieżki rowerowe, parking P+R , oświetlenie ulic, modernizować i rozbudować już istniejące obiekty drogowe, szkoły, warsztaty szkolne, domy pomocy społecznej, oddziały szpitalne . Nasze działania inwestycyjne to też kultura - oddajemy dla mieszkańców nowy znakomity obiekt - zespół pałacowy w Chrzęsnem , rozbudowujemy powiatową Galerię przy Fabryczce w Wołominie. I bezpieczeństwo - będziemy współfinansować samochód ratowniczo-gaśniczy dla wołomińskiej straży pożarnej. Na bieżąco prowadzimy wiele mniejszych remontów, z powodu ich wartości nie objętych tym programem, ale także ważnych z punktu widzenia mieszkańców.” – podkreśla starosta Uściński.

Warto zaznaczyć, że część inwestycji to trasy łączące poszczególne miejscowości, a część to ulice, które biegną w miastach jak ul. Lipińska, Piłsudskiego i Radzymińska w Wołominie, ciąg ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce czy też ulice Rychlińskiego, Szpitalna, Kochanowskiego, Drewnicka w Ząbkach. Nie każdy o tym wie, że to Starostwo właśnie będzie tu remontować, modernizować, poprawiać bezpieczeństwo na drodze.

Wieloletni Program Inwestycyjny, przygotowany przez wołomińskie Starostwo, unormował zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program łączy kompleksowy plan rozwoju powiatu i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną powiatu i będzie aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. Już lipcu będzie można zgłaszać nowe wnioski do WPI, na kolejny okres programowania.

„Program” obejmuje zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 100 tys. zł finansowane ze środków budżetu Powiatu. Dzięki niemu, oprócz jeszcze lepszego gospodarowania budżetem Powiatu, Starostwo będzie mogło łatwiej ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe, w tym o środki z Unii Europejskiej.

Piotr Kaczorek, Rzecznik Prasowy Starostwa wołomińskiego

Nasze, Starostwa Powiatowego w Wołominie, zaplanowane w bieżącym WPI inwestycje to:

DROGI I MOSTY

- Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 4343W we wsi Starowola, gmina Jadów.
- Przebudowa skrzyżowania w Międzylesiu, gmina Poświętne.
- Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gmina Wołomin.
- Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce.
- Dotacja dla gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki.
- Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej w Ząbkach.
- Modernizacja ulicy Ząbkowskiej w Markach.
- Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach.
- Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gmina Wołomin.
- Przebudowa ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin.
- Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin.
- Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów - Leśniakowizna. Gmina Wołomin.
- Budowa nowego śladu drogi Nadma - Górki Mironowe (ul. Chrobrego z ul. Kraszewską w Kobyłce).
- Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8.
- Budowa drogi Kąty - Rudniki - Grabów - Kury.
- Budowa drogi Miąse - Franciszków - Międzyleś.
- Budowa drogi Zawady - Emilianów.
- Modernizacja ciągu drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów.
- Budowa drogi Międzyleś - Papiernia, gm. Poswiętne.
- Budowa drogi Strachówka - Osęka - Ruda.
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Małopole w gminie Dąbrówka.
- Dokończenie drogi we wsi Adampol.
- Modernizacja ulicy Norwida w Radzyminie.
- Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin
- Przebudowa drogi relacji Zabraniec - Okuniew.
- Przebudowa mostu w Dybowie, gmina Radzymin
- Remont mostu w miejscowości Jadów.
- Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych.
- Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w m. Ostrówek.
- Remont mostu w Dąbrówce.

CHODNIKI

- Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów.
- Budowa chodnika w Cięciwie, gmina Wołomin.
- Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie.
- Budowa chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz.
- Budowa chodnika we wsi Myszadła, gmina Jadów

ZADANIA OŚWIATOWE

- Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tłuszczu.
- Rozbudowa budynku na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce.
- Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.
- Modernizacja obiektu w Zespole szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, z przebudową przyłączy mediów.
- Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie.
- Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach rozbudowy Biblioteki Pedagogicznej

INNE (KULTURA, ADMINISTRACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAKUPY)

- Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)
- Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.
- Turystyczne Zagospodarowanie Doliny Bugu.
- Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno - kulturalne wraz z wyposażeniem.
- Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin.
- Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin.

ZADANIA DOT. OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

- Wymiana istniejącej windy na przystosowaną do przewozu osób leżących - DPS Radzymin.
- Wymiana dźwigu osobowego - DPS Zielonka.
- Modernizacja budynku DPS w Radzyminie z zagospodarowaniem terenu.
- Modernizacja budynku DPS w Zielonce z zagospodarowaniem terenu.
- Modernizacja oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu SZPZOZ.
- Budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego.

Szanowni Państwo,

Powiat Wołomiński rozpoczyna prace nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Powiatu. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe i ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju zawartymi w Strategii Rozwoju Powiatu. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe powiatu. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju powiatu i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną powiatu.
W związku z tym, zwracam się z prośbą do Państwa o przygotowanie wniosków
do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmujących inwestycje o wartości powyżej
100 000 zł. W załączeniu przekazuję ujednolicony formularz wniosku, który proszę wypełnić osobno dla każdej zgłaszanej inwestycji.
Wersja elektroniczna Wniosku jest dostępna także na stronie internetowej


Wnioski należy składać do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie
w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2013 r.WNIOSEK WPI
Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 38349 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.