Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
Jestem mieszkańcem Radzymina. Mieszkam przy Aleji Jana Pawła II. Dużym problemem mieszkańców tej części miasta, jest intensywny ruch samochodów, w tym tirów, które notorycznie przekraczają dozwolone prędkości. Liczne kontrole policyjne na tym odcinku nie przynoszą rozwiązania problemu. Nadmieniam, że na tym odcinku znajduje się Cmentarz poległych w 1920 roku, do którego chcą dotrzeć często osoby starsze. Kolejnym problemem na tym odcinku jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II-Polna-Maczka-Norwida, na którym to dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Czy wybudowanie w tym miejscu ronda jest tak wielkim problemem? Czekamy na to już tyle lat.
Proszę o odpowiedź Panie Starosto, jakie są możliwości poprawy tej sytuacji.
Pozdrawiam.
(Krzysztof, 29.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Jana Pawła II w Radzyminie jest drogą wojewódzką. Skrzyżowanie i sprawy związane z bezpieczeństwem oraz organizacja ruchu w jego obrębie zgodnie z przepisami prawa leżą w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – jako zarządcy drogi wyższej kategorii. A wiec w sprawie budowy ronda może się Pan zwrócić do MZDW ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa lub/i do Rejonu Drogowego MZDW z/s Wołominie ul. Kobyłkowska 1. Natomiast kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry,
Panie Starosto już raz pisaliśmy do Pana w sprawie parkowanych samochodów wzdłuż ulicy Polnej w Radzyminie, częściowo na pasie zieleni, częściowo na ulicy. Do tej pory nikt nie zajął się tą sprawą. Nadal zaparkowane samochody utrudniają ruch samochodów jak i pieszych. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i rozwiązanie problemu np. poprzez postawienie znaków „zakaz parkowania” Liczymy na szybkie rozwiązanie sytuacji.
Z poważaniem
(Mieszkańcy, 25.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo
Tak jak zapowiadałem , podległe służby kilkukrotnie poddały przeglądowi opisywaną przez Pana drogę. Wskazane zostały odcinki, na których ustawimy znaki drogowe – zakaz parkowania. Wymaga to opracowania projektu czasowej organizacji ruchu . Proszę zatem o cierpliwość i sprawa z naszej strony zostanie rozwiązana. Parkowanie na pasie zieleni jest niedozwolone i nie wymaga dodatkowego oznakowania. Kontrolą przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby.

Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto mam pytanie dotyczące inwestycji a raczej jej planów dotyczącej budowy chodnika na ul. Starej w Nadmie. Z informacji od Pana Radnego mam informacje, ze taki wniosek złożono . Zresztą mieszkańcy Nadmy każdorazowo na uroczystościach gdzie mamy przyjemność gościć władze powiatu są zapewniani o wadze tej inwestycji. W związku z tym proszę o wyjaśnienie: czy jest w Starostwie wniosek dotyczący ujęcia tej inwestycji w WPI i jakie są szanse na jego umieszczenie? Co starostwo zamierza zrobić aby zapewnić minimum bezpieczeństwa na ul. Starej? W jaki sposób mieszkańcy Nadmy mają się poruszać po tak niebezpiecznym odcinku drogi, w jaki sposób dzieci mają dojść bezpiecznie do szkół?
(Monika, 23.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Do Starostwa wpłynęły dwa wnioski do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego sprawie modernizacji ulicy Starej w Nadmie. Jeden z nich złożyła radna powiatu Marta Rajchert , natomiast drugi został złożony przez Gminę Radzymin. Plan jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. Obecnie Zarząd Powiatu przygotowuje ostateczną listę zadań inwestycyjnych i daty ich realizacji, która zostanie poddana pod opiniowanie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przyjęta przez Radę Powiatu Wołomińskiego. Po uchwaleniu o nowym WPI na lata 2013-2017 poinformujemy mieszkańców za pośrednictwem mediów i naszej strony internetowej . Natomiast kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego , w tym ograniczeń prędkości, zajmują się odpowiednie, inne służby.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Chciałam zapytać o powstanie planowanego schroniska dla zwierząt w powiecie. Czy zostały już podjęte decyzje w tej sprawie? Na jakim etapie są przygotowania, kiedy możemy spodziewać się otwarcia takiego obiektu? Na jakich zasadach będzie działać i gdzie będzie położony? Często zapominamy o naszych braciach mniejszych, dlatego będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
(Weronika, 17.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin poszczególnych gmin. Chciałbym jednak, aby powstał podmiot realizujący te zadania wspólnie dla wszystkich gmin naszego powiatu spełniający wszelkie normy i zapewniający dobre warunki dla zwierząt. Dlatego zainicjowałem takie przedsięwzięcie - i nadal mu kibicuję. Starostwo przygotowało analizy w tym zakresie i przekazało gminom. Obecnie UM w Wołominie przygotowuje projekty uchwał i studia finansowe, które trafią później pod obrady rad miast i gmin. Tam będą podejmowane dalsze decyzje.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
chciałam zapytać o inicjatywę Powiatowej Karty Rodziny. Usłyszałam o niej najpierw od Pana przy okazji Wspólnego Biletu. Dawał nam Pan nadzieję. Coraz trudniej żyć rodzinom wielodzietnym. Sama mam czworo dzieci. Najstarsza córka studiuje na UW i SGH (dobrze się uczy, dostaje stypendium na własne wydatki), starszy syn uczy się w liceum w Warszawie, młodszy w gimnazjum, a najmłodsza córka w podstawówce. Chciałabym, aby nasze dzieci mogły korzystać z ośrodków kultury, z basenu. Syn chciałby uczyć się grać na instrumencie, młodsza córka lubi śpiewać, tańczyć i chciałaby grać na skrzypcach... Dzięki Karcie Rodziny zaoszczędziłabym kwotę pieniążków, które mogłabym zainwestować w dalszy rozwój i edukację młodego pokolenia.
Zwracam się z zapytaniem – jak będzie z Kartą Rodziny? Czy Starostwo może wprowadzić je dla rodzin wielodzietnych z powiatu, czy jest to w gestii każdej gminy? Czy powiat wycofa się z inicjatywy?
Z wyrazami szacunku,
(Agnieszka, 17.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Starostwo nie zarzuciło idei pomocy rodzinom , a wręcz przeciwnie, prace nad takim pionierskim w Polsce o skali powiatu specjalnym programem trwają i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzony w życie. Wtedy rodziny wielodzietne będą mogły odczuć jego konkretne efekty. 27 września 2012 Rada Powiatu przyjęła Program Polityki Prorodzinnej TAK Rodzina.pl, którego celem głównym jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Jednym z wielu działań będzie wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny z powiatowym system różnorodnych uprawnień oraz systemu ulg dla rodzin. Do programu przystępować będą mogły zarówno gminy, przedsiębiorcy jak i organizacje społeczne z terenu powiatu. Liczymy na ich aktywność i przystępowanie do systemu.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto! czy jest jakaś możliwość, aby może solidarnie z innymi powiatami podwarszawskimi zareagować na zbyt drastyczne oraz w moim mniemaniu dyskryminujące podwyżki biletów ZTM? Chodzi o to że podwyżki biletów 30 i 90 dniowy to odpowiednio 10 i 30 zł, natomiast podwyżki biletów na II strefę to odpowiednio 40 oraz 104 zł!!!! to nie do pomyślenia żeby pokrzywdzeni takim podziałem mieszkańcy podwarszawskich miejscowości łożyli w ogromnej części na działanie i utrzymanie ZTM, który jest notabene firmą warszawską! czemu te podwyżki są tak ogromne!! przecież mieszkańcy II strefy to nie są bogaci ludzie!!to jawna dyskryminacja, ze względu na miejsce zamieszkania!!
(Rafał, 10.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Podwyżki cen biletów zostały wprowadzone Uchwałą Rady Warszawy nr XVI/301/2011, w której zdecydowana większość stanowią radni Platformy Obywatelskiej. Ani gminy podwarszawskie ani starostwa nie mają bezpośredniego wpływu na taką decyzję. Oczywiście zauważyliśmy niewspółmierny wzrost cen właśnie w II strefie, która obejmuje linię kolejową m.in. w kierunku Wołomina. Dodatkowo propozycje ZTM zmierzają do tego, aby samorządy płaciły za Wspólny Bilet więcej niż w ubiegłym roku , a władze Warszawy szykują także w 2014 r. kolejne podwyżki cen biletów. W przyszłości może się zatem okazać, przy takim tempie wzrostu cen w II strefie, że korzystanie ze Wspólnego Biletu będzie dla pasażerów nieopłacalne. Będziemy analizować skutki podwyżek biletów ZTM, obserwować ruch pasażerów, wyprowadzać wnioski i podejmować dalsze działania.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam Pana. Mam pytanie odnośnie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego przy szkole nr 3 w Wołominie. Dlaczego zlikwidowano parking przy szkole na rzecz pasów zieleni? Parking przy szkole był potrzebny, gdyż wielu rodziców przywozi swoje dzieci do szkoły samochodem a na pasie zieleni chyba teraz nie zaparkują. Jest to duże utrudnienie zwłaszcza dla tych, którzy jadą od strony ulicy Lwowskiej. Zaparkowanie na parkingu przy kościele i odprowadzenie dziecka do szkoły wiąże się z koniecznością przejścia przez ruchliwą ulicę Piłsudskiego i zajmuje to bardzo dużo czasu. W przypadku wcześniejszego parkowania wzdłuż ulicy Piłsudskiego nie było tego problemu.
(Urszula, 02.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
To kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego – opinia odpowiedzialnego za sprawy rozwiązań projektowych wydana na etapie projektowania wyraźnie wskazuje na konieczność separacji ruchu po ścieżce rowerowej od ruchu pieszego. Ponadto włączające się do ruchu samochody w układzie parkingu po obu stronach ulicy powodują zagrożenia dla uczestników ruchu. Rozwiązanie przyjęte do wykonania podnosi zatem bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto. Piszę do Pana z zapytaniem czy starostwo jest w stanie podzielić się ze mną wszelkimi informacjami (oprócz tych które są może w jakimś stopniu tajne to nie;) ) na temat naszego powiatu. Ponieważ piszę pracę licencjacką na temat powiatu wołomińskiego. Materiały te były by mi potrzebne tylko i wyłącznie jako pomoc w tworzeniu tejże pracy. Jestem mieszkańcem Ossowa. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
(Kamil, 26.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Kamilu,
To będzie zapewne ciekawa praca, chętnie mogę się z nią zapoznać po ukończeniu. Mogę zadeklarować pomoc, ale poproszę o szczegóły – jakie konkretne informacje są Panu niezbędne, a nie może Pan ich znaleźć na naszej stronie internetowej, w BIP czy też w innych ogólnie dostępnych źródłach. Ewentualne pytania proszę kierować na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl
Pozdrawiam
Piotr Uściński Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie - czy w 2013 r. przewidziana jest budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łąki?
(Kamil, 23.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Obecnie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa nie znajdują się prace związane z tą budową. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 100 tys. zł finansowane ze środków budżetu Powiatu. Wnioski mogą składać m.in. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym a także radni Rady Powiatu. Informacje na temat procedur, realizowanych i planowanych inwestycji Powiatu można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod bannerem WPI.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie,
jestem mieszkańcem okolicy skrzyżowania ul. 1 Maja/Sikorskiego w Wołominie na drodze krajowej 634. skrzyżowanie o bardzo słabej widoczności, samochody poruszające się drogą 634 przejeżdżają z dużymi prędkościami, wyjazd z dróg podporządkowanych jest naprawdę trudny. PRAKTYCZNIE CODZIENNIE dochodzi na nim do wielokrotnych bardzo niebezpiecznych sytuacji w których zagrożone jest ludzkie życie. Nie ma tygodnia bez wypadku lub stłuczki. Czy modernizacja tego skrzyżowania jest w gestii Starostwa, Gminy a może GDDKiA. czy na prawdę tak trudno zrobić w tym miejscu rondo (jest wystarczająca przestrzeń) lub postawić sygnalizację świetlną? Jeśli kwestia tej drogi nie leży w Pana kompetencjach proszę o przekierowanie do właściwego podmiotu oraz wsparcie pomysłu reorganizacji.
Z góry dziękuję
(Paweł, 20.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Ulica Sikorskiego jest drogą gminna, a ulica 1 Maja jest drogą wojewódzką. Samo skrzyżowanie i organizacja ruchu w jego obrębie leży w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – jako zarządcy drogi wyższej kategorii. Projekt przebudowy drogi 634 jest w trakcie przygotowania przez wymienionego zarządcę drogi.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746385 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.