Dziś jest 23 sierpnia 2017 r., imieniny Apolinarego, Wiktora
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Ile kosztowała całkowiata rozbudowa starostwa i wyposażenie nowych sal i gabinetów? Proszę o podanie konkretnej kwoty i odpowiedź na pytanie, czy ta rozbudowa była faktycznie niezbędna?
(Roman, 25.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Romanie,

Rozbudowa budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 była realizowana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego, była i jest niezbędna. Nie znam starostwa w Polsce, które wykonuje swoje ustawowe zadania w pięciu budynkach położonych w różnych miejscach miasta, a do tego ma jeszcze trzy filie w innych miastach w obcych budynkach, a tak z konieczności jest w przypadku naszego powiatu, co w prosty sposób uzasadnia rozbudowę.

Od dnia 1 stycznia 1999 roku utworzono powiaty nie zapewniając lokali do prowadzenia działalności. Kolejne nowelizacje ustaw nałożyły następne zadania na samorząd powiatowy. Wykonywanie zadań samorządu czy każdej innej instytucji publicznej to obsługa obywateli. Wszyscy, a więc i Pan Roman oczekuje kompetentnej obsługi, ale i przyzwoitych warunków obsługi przy załatwianiu swoich spraw w urzędzie, co też jest nie bez znaczenia w uzasadnieniu rozbudowy.

Wykonana dotychczas rozbudowa budynku starostwa jest wspólnym dziełem powiatu i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wykonanie tej inwestycji pozwoliło zapewnić wygodną obsługę mieszkańców całego powiatu w sprawach: paszportów, orzekania o niepełnosprawności, ubezpieczeń rolników. Uzyskano również normalną salę obrad Rady Powiatu, która przez wiele lat musiała wynajmować pomieszczenia w różnych budynkach Wołomina. Sala konferencyjna będzie służyła nie tylko dla posiedzeń Rady, ale również przeprowadzania narad i szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Wyposażenie pokoi biurowych jest standardowe: biurka, krzesła, szafy na dokumenty. Zapraszam do obejrzenia naszych biur i warunków w jakich pracują urzędnicy i przyjmują interesantów. Przekona się Pan, że są to warunki więcej niż skromne. Samorząd powiatu należy do pięciu najtaniej zarządzanych samorządów w Polsce. Konieczne decyzje inwestycyjne i modernizacyjne są głęboko przemyślane i wykonywane tanio, zawsze z myślą o interesantach, którym przede wszystkim służę.

Całkowity koszt wszelkich wydatków, w tym remontowych zostanie przedstawiony w rocznym sprawozdaniu Zarządu Powiatu.

Konrad Rytel

Pytanie:
Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wołominie z satysfakcją pozyskał wiedzę, że właścicielem i administratorem pałacu w Chrzęsnem, zostało ostatecznie Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Naszym zdaniem jedną z najcenniejszych wartości tego zespołu pałacowo parkowego jest aleja kasztanowa. Niestety tym pięknym drzewom grozi wielkie niebezpieczeństwo. W minionym roku obserwowaliśmy latem bardzo wczesne brunatnienie i opadanie liści kasztanowców.

Od roku 1998 w Polsce pojawił się niewielki, bo o rozpiętości skrzydeł 3,5 mm, ale bardzo ekspansywny motyl o nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek /Cameraria ohridella/ powodujący też wczesne zasychanie skręcanie i opadanie liści, nawet już w lipcu. Szrotówka kasztanowcowiaczek”, jest bardzo groźny, ponieważ żerując w liściach niszczy ich miękisz a przez to aparat fotosyntezy niezbędny dla życia drzewa. Bardzo je osłabia co powoduje, że jest ono bardziej podatne i narażone na inne choroby. Walka z niszczycielskimi larwami opisywanego motyla jest wyjątkowo trudna, ponieważ nie ma on naturalnych wrogów, gdyż nie zdążyły się jeszcze w przyrodzie wykształcić.

Najskuteczniejszy zabiegiem wydaje się na dzień dzisiejszy, metoda mikroiniekcji – która polega na wprowadzeniu do wiązek naczyniowych wewnątrz pnia preparatu układowego, który w sposób naturalny jest wchłaniany i przemieszczany w obręb korony do liści. Istotnym elementem jest tu czas, ponieważ iniekcje wykonane na początku kwietnia wykazywały znacznie wyższą efektywność niż zabiegi wykonane pod koniec kwietnia lub na początku maja.

Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wołominie zwraca się do Pana z pytaniem czy przewiduje Pan podjęcie stosownych działań, mających na celu uratowanie tych pięknych drzew deklarując jednocześnie swoje skromne możliwości podczas realizacji tego przedsięwzięcia.
(Romuald M., 24.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Romualdzie,

Ochrona alei kasztanowej, będącej częścią zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Chrzęsne to bardzo ważny i obszerny temat. Obiekty te objęte są ochroną Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody, w związku z tym wszelkie prace konserwatorskie wykonywane na tym terenie (również zabiegi pielęgnacyjne zieleni), wymagają pozwolenia i nadzoru odpowiednich konserwatorów.

Z tego powodu, przed zaplanowaniem zabiegów pielęgnacyjnych, konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyz, które pozwolą precyzyjnie ustalić przyczynę wczesnego zrzucania liści przez kasztanowce rosnące na tym terenie oraz wskażą sposoby ochrony drzew przed ewentualnymi szkodnikami. Ewentualne prace będą musiały być zaakceptowane przez nadzór konserwatorski.

Dziękuję za cenne wskazówki i uwagi. Stopniowo, wraz z wypracowywaniem wspólnie z radą powiatu strategii związanej z dalszym zagospodarowaniem kompleksu, zamierzamy podejmować także starania o ochronę części przyrodniczej kompleksu. W związku z ofertą pomocy i współpracy zachęcam też do kontaktu bezpośrednio z Wydziałem Ochrony Środowiska (wos@powiat-wolominski.pl).

Konrad Rytel

Pytanie:
Ponawiam pytanie o remont drogi powiatowej - ul. Kolejowa w Ząbkach? Czy Starostwo planuje coś w tej kwestii? A może droga w tak fatalnym stanie jest po prostu odpowiednią wizytówką naszego powiatu?
(Michał, 15.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale,

Ulica Kolejowa w Ząbkach niczym nie różni się od np. ul. Szwoleżerów czy Sikorskiego, które nie są drogami powiatowymi. Wszystkie drogi w naszym kraju są naszą wizytówką. Podstawową przyczyną ich złego stanu jest brak finansów na normalną modernizację, wystarcza na remonty cząstkowe. Od czasu budowy tych ulic wzrosły nakłady na budowę wzmacnianych nawierzchni. Ulica Kolejowa w Ząbkach jest jedną z kilkudziesięciu dróg powiatowych w 12 gminach. Wiele z nich ma o wiele większe znaczenie komunikacyjne dla powiatu wołomińskiego i one są jego wizytówką.

Obecnie jest przygotowywany plan remontów dróg i w tym wykazie znajduje się ul. Kolejowa w Ząbkach.

Konrad Rytel

Pytanie:
Gdzie znajdę bliższe informacje na temat aktualnych członków zarządu powiatu (wiek, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, osiągnięcia)?
(Antonina, 12.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Antonino,

Informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu Powiatu Wołomińskiego znajdzie Pani w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl), do którego można się również dostać za pomocą linku BIP umieszczonego na naszej witrynie. Na stronach Biuletynu znajdzie Pani bardziej rozbudowane informacje o dwóch osobach będących etatowymi członkami Zarządu: o Staroście i Wicestaroście Powiatu. O pozostałych członkach Zarządu, tak jak i innych radnych zamieszczone zostały podstawowe informacje o okręgu wyborczym, ugrupowaniu i ilości głosów.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam pana! Chciałabym się dowiedzieć, kiedy w końcu na ulicach Błotnej, Gryczanej, Poniatowskiego powstaną jako takie warunki poruszania się po tych właśnie ulicach. Warunki tam są tragiczne. Ostatnio ugrzęzłam w błocie po kostki. Ludzie po przejściu przez te ulice wyglądają tragicznie. Mieszkam w końcu w mieście a nie na wsi!
(Kinga, 12.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Kingo,

Nie napisała Pani wprost, ale rozumiem, że chodzi Pani o ulice na terenie gminy Wołomin. Jeżeli tak to poza wyrazami współczucia nic nie mogę Pani przekazać. Wymienione ulice są w zarządzie służb miejskich Wołomina. Zakres prac inwestycyjnych i remontowych na ulicach miejskich ustala Burmistrz Miasta przy akceptacji Rady Miejskiej.

Konrad Rytel

PS. Grzęźnięcie w błocie na wsi jest uzasadnione i dla Pani zrozumiałe?

Pytanie:
Kto zezwolił na ustawienie "blaszaka" z ciastkami w podcieniu budynku Starostwa? Jakie warunki należy spełnić, aby ustawić swoją "budę" z przeznaczeniem na działalność handlową w rejonie siedziby Starostwa Powiatowego?
(Leon Z., 11.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Leonie,

Obiekt nazywany przez Pana "blaszakiem" jest typowym estetycznym pawilonem zmontowanym zgodnie z obowiązującymi zasadami budowy. Współwłaściciele pawilonu otrzymali zgodę Zarządu Powiatu na dzierżawę fragmentu działki i pozwolenie na budowę.

Każdy obiektywny obserwator istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Wileńskiej przyzna, że omawiany obiekt jest najbardziej estetyczny ze wszystkich dziwacznych kramików stojących na całej długości tej ulicy oraz chyba jako jedyny spełnia wymogi sanitarne. Starostwo nie wyraża nigdy zgody na ustawienie "bud".

Konrad Rytel

Pytanie:
Mam 41 lat. Obecnie pracuję w szpitalu w Radzyminie jako pielęgniarka. W lutym kończę studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunak Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia. Interesuje mnie praca adekwatna do mojego wykształcenia i kwalifikacji na
odpowiednim stanowisku i za odpowiednie uposażenie. Szukam pracy bez protekcji. W zamian ofiaruję lojalność i obowiązkowość.
(Elżbieta, 11.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Elżbieto,

Odpowiadając na pytanie dotyczące zatrudnienia w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, informuję, że Starostwo Powiatu nie dysponuje wolnymi etatami związanymi z Pani kwalifikacjami.
Jednocześnie informuję, że ewentualną potrzebę zatrudnienia Starostwo zgłasza każdorazowo do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.

Konrad Rytel

Pytanie:
Gdzie jest na stronie rada powiatu?
(Grzegorz G., 07.02.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Grzegorzu,

Od 1 lipca 2003 roku ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zobligowała podmioty wykonujące zadania publiczne do stworzenia Biuletynu Informacji Publicznej. BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, w którym umieszczane są informacje publiczne wymienione w art. 6 ust. 1 w/w ustawy. W związku z tym informacje dotyczące Rady Powiatu znajdzie Pan na stronach Biuletynu (www.bip.powiat-wolominski.pl), do którego można się również dostać ze strony internetowej powiatu (logo i link BIP znajdują się na powiatowej witrynie pod danymi teleadresowymi Starostwa).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam,

W związku z rtm, że mimo sprzeciwu mieszkańców rozpoczeła się budowa masztu UMTS na budynku przychodni w Markach przy ulicy Fabrycznej, chciałbym zapytać: czy firma budująca taki maszt na podstawie jedynie zgłoszenia do Starostwa nie ma obowiązku wykonania badań oddziaływania na środowiska?
Pozdrawiam
(Wojtek, 00.00.0000 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie!
Decyzja o budowie masztu została wydana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Prawo to nie nakłada na firmę tego typu obowiązku przeprowadzenia badania przez Pana wyżej wymienionego.

Zpoważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,
W związku z tym, że mimo sprzeciwu mieszkańców rozpoczęła się budowa masztu UMTS na budynku przychodni w Markach przy ulicy Fabrycznej, chciałbym zapytać: czy firma budująca taki maszt na podstawie zgłoszenia do Starostwa nie ma obowiązku wykonania badań na środowisko?
Pozdrawiam
(Wojtek, 00.00.0000 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie!
Decyzja o budowie masztu została wydana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Prawo to nie nakłada na firmę tego typu obowiązku przeprowadzenia badania wymienionego wyżej przez Pana.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1792796 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.