Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Kiedy zostanie ograniczony ruch ciężarówek na drodze Turów-Leśniakowizna? Obecnie mimo znaku "zakaz pow. 3,5 t" większość pojazdów to sam. ciężarowe. 40-tonowe zestawy samowyładowcze, wywrotki z piachem i żwirem,śmieciarki na zwałkę - to nie jest ruch lokalny. Do Leśniakowizny można dojechać od strony Majdanu. Droga składa się głównie z dziur, w Turowie jest wąsko, budynki drgają i pękają, dzieci chodzą jezdnią do szkoły. Ta droga nie jest przystosowana do takiego ruchu i jej stan pogarsza się każdego dnia.
(Jan, 10.05.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Janie,

Znak drogowy obowiązuje każdego kierowcę i należy go przestrzegać. Mieszkańcy wzdłuż drogi od Turowa do Majdanu sami korzystają z pojazdów o wysokim tonażu dla potrzeb prowadzonej działalności, budowy swoich domów, dostawy różnych towarów.

Omawiana droga była budowana ponad 30 lat temu dla obciążeń wówczas nieznanych. Roboty modernizacyjne są zaplanowane po wybudowaniu wodociągu wzdłuż tej drogi.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Czy coś się zmieniło odnośnie projektu przedłużenia trasy 634 do Jadowa.
Proszę o ustosunkowanie się do poniższego tekstu przesłanego do UG Jadów.

Dzięk. Pzdr. Janusz Rybicki

GCI Jadów W.P. Grzegorz Dzięcioł

Szanowny Panie Grzegorzu!

Dziękuję za odpowiedź i informację!

Ja również korespondowałem z P. Starostą Wołomińskim Konradem Rytlem w sprawie wybudowania drogi łączącej Jadów z Miąsem przez Sulejów i Kury, która by zintegrowała cały powiat, ale okazało się, że jest to projekt wojewódzki (ciąg trasy 634), a nie powiatowy. Czy zauważył Pan, że Wsch. gminy powiatu Wołomin (tzn. Jadów i Strachówka) nie są jeszcze połączone bezpośrednim połączeniem drogowym z siedzibą powiatu. Ponadto odbudowa tego połączenia (jest to stary szlak napoleoński) znacznie zaaktywizowałaby turystycznie gminę Jadów poprzez jej zbliżenie z Warszawą. Obecnie letnicy dojeżdzają do Urli, Strachowa, Nadliwia (tereny Doliny Liwca) drogą okreżną przez Radzymin i Wyszków nakładając ok. 30 km.

Czekam na dalsze Pana b. cenne artykuły w ŁM i zachęcam do zajęcia się problemem pow. drogi 634 - może w ramach strukturalnego programu operacyjnego UE - transport?? Polecam stronę fundusze strukturalne Ministerstwa Gospodarki www.funduszestrukturalne.gov.pl/_fundusze.php?dokument=2621

Serdecznie pozdrawiam,
Janusz Rybicki - letnik ze Strachowa gm. Jadów
(Janusz Rybicki W-wa letnik ze Strachowa Gm. Jadów, 16.04.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,

W odpowiedzi na pytanie z dnia 16 kwietnia wyrażam podziękowanie za zainteresowanie się rozwojem sieci drogowej na terenie powiatu wołomińskiego.

Nie mając w zwyczaju komentowania cudzej korespondencji pozwolę sobie sprostować nieścisłości w tekście do „Pana Grzegorza”. Droga 634 przebiega od Warszawy, skręcając w miejscowości Miąse do Tłuszcza, dochodzi do drogi 636 w miejscowości Wólka Kozłowska. Droga ta jest administrowana przez województwo. Tzw. „Trakt Napoleoński” – droga gruntowa częściowo utwardzona – jest w administracji powiatu. Zarząd Powiatu od momentu utworzenia, systematycznie realizuje wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy tej drogi. Została opracowana dokumentacja techniczna nie tylko do Sulejowa, ale również do Strachówki. Złożono wnioski do wszystkich możliwych miejsc od których można oczekiwać dofinansowania. Budowa całego odcinka omawianej drogi będzie kosztować ponad 15 mln zł. Nie wystarczy mieć trafne propozycje, trzeba mieć jeszcze duże pieniądze.

Tereny letniskowe w Urlach czy w Strachowie są od dziesięcioleci, ale żadna administracja przez ten czas niczego na „Trakcie Napoleońskim” nie zrobiła. To zaniedbanie próbuje nadrobić Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Warto również sprawdzić, że dojazd do Strachowa drogą Warszawa-Wyszków-Łochów przez Puste Łąki niewiele różni się odległością od trasy 636 przez Wolę Rasztowską do Jadowa, czy nawet w przyszłości od omawianego „Traktu Napoleońskiego”.

Budowa drogi Miąse-Kury-Sulejów-Wujówka-Strachówka jest potrzebna mieszkańcom naszego powiatu i poprawi system komunikacyjny tego regionu – z tym zgadzamy się wszyscy.

Konrad Rytel

Pytanie:
Poniżej fragment tekstu z WWW.WP.PL, mam pytanie: Jak ma się treść tego tekstu do naszej drogi nr 634 (Wołomin-Warszawa)? Pozdrawiam, Michał.

Sto milionów na wojewódzkie drogi 07:00 08.04.2004

Bank Światowy przyznał w środę Polsce 100 mln euro, czyli ok. 480 mln zł. Za te pieniądze musimy dostosować nasze drogi do nacisku 115 KN na oś. Mówiąc po ludzku: tak je wyremontować, by tiry nie robiły w nich kolein - pisze "Życie Warszawy".

Mazowsze otrzyma z tego 100 mln zł, czyli nieco więcej niż jedną czwartą. Drogowcy wezmą się za robotę tam, gdzie nie było ich od dawna. Nowe nawierzchnie zyska m.in. odcinek między Wyszkowem a Dębem Wielkim, trasa wiodąca w Góry Świętokrzyskie czy odcinek między Wyszkowem a Wierzbicą - podaje dziennik.

Mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stara się zdobywać pieniądze na drogi, skąd może. I tak: z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dostaliśmy pieniądze na naprawę obwodnicy Grójca. Równiej będzie pod Mławą na trasie do Gdańska oraz między Ołtarzewem a stolicą, na drodze poznańskiej. Z własnych środków mazowieccy drogowcy przebudują kilkanaście kilometrów jezdni między Wyszogrodem a Płońskiem, zbudują jednokilometrowy kawałeczek obwodnicy Węgrowa, a także przebudują trzy skrzyżowania z drogą krakowską w Tarczynie - wylicza gazeta.

Pomyślano też o pieszych: w miejscowości Cegielnia koło Radzymina powstanie kładka. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze w tym roku ruszy budowa 11-kilometrowej obwodnicy Garwolina (kierunek Lublin), bezkolizyjnego węzła w miejscowości Załuski (kier. Gdańsk), budowa obwodnicy Gostynina i Jabłonny - informuje "Życie Warszawy". (PAP)

(Michał, 08.04.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale,

Zamieszczony tekst nie ma związku z drogą nr 634 a dotyczy planowanych inwestycji na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

„Nasza droga” nr 634 jest drogą wojewódzką zarządzaną przez Mazowiecką Dyrekcję Dróg Wojewódzkich. Planowane roboty modernizacyjne będą kontynuowane w podobnym zakresie jak wykonywane już roboty w Zielonce. Obowiązujące porozumienie z Marszałkiem Województwa przewiduje w najbliższych latach roboty na kolejnych odcinkach drogi 634.

Konrad Rytel

Pytanie:
Witam,
Mam niepełnosprawne dziecko i posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. Wiem, że osoby niepełnosprawne mogą parkować w mieście (chodzi oczywiście o Warszawę) za darmo, ale trzeba mieć kartę postojową. W Kodeksie Drogowym przeczytałam, że taką kartę wydaje starosta. W związku z tym mam pytanie, czy jako opiekun dziecka niepełnosprawnego przysługuje mi taka karta postojowa? Ile kosztuje jej wydanie?
(Edyta, 22.03.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Edyto,

Zgodnie z zasadami ujętymi w Dz. U. Nr 98,poz 602 z późn. zm. oraz w Dz. U. Nr 7 z dnia 23 stycznia 2003 roku poz. 79 art. 6, kartę parkingową (w Pani pytaniu użyte zostało sformułowanie karta postojowa, ale rozumiem, że chodzi o kartę parkingową) może otrzymać osoba o obniżonej sprawności ruchowej mająca orzeczony znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności z kodu R - ruch N - neurologiczny, które to orzeczenie było wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności po 1 lutego 2002r. oraz orzeczenia wydane przez organy rentowe przed 1 lutego 2002r.

W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnym z orzeczeniem o stopniu lekkim, w którym nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje sie na podstawie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej.

Jeżeli dziecko Pani otrzymało takie orzeczenie może Pani wystąpić o kartę parkingową jako opiekun, z zastrzeżeniem, że karta parkingowa zostanie wydana na niepełnosprawne dziecko. Karta parkingowa, którą otrzyma Pani dziecko, potwierdza uprawnienia określone w przepisach ruchu drogowego dla opiekuna, który będzie przewoził to dziecko.

Zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 18 lutego 2002r. poz. 126 opłata za wydanie karty parkingowej na dzień dzisiejszy wynosi 25 zł.

Aby otrzymać kartę parkingową należy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego (ul. Kobyłkowska 1A) złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej (wzór wniosku dostępny na miejscu)

 • 1 fotografię osoby niepełnosprawnej

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 • opłatę (dokonaną w kasie Wydziału Komunikacji).

  Karta parkingowa wydawana jest od ręki.


  Grzegorz Dudzik

 • Pytanie:
  Jaki cel ma budowa ronda w ul. Fieldorfa, chyba tylko spowolnienie i utrudnienie ruchu. Jeżdżę tędy codziennie i nie widzę sensu.
  (Zenon, 16.03.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Zenonie,

  Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Fieldorfa jest inwestycją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na życzenie Urzędu Miejskiego w Wołominie. W związku z tym proponuję skierować to pytanie do w/w instytucji.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Panie starosto. Obserwuję już od lat, że jest Pan jednym ze sławniejszych samorządowców naszego powiatu. Pana wiek, doświadczenie i wykształcenie wskazuje na przebytą życiową drogę. W swoim poprzednim mailu zadałem pytanie: ile kosztowała rozbudowa starostwa? Na to pytanie Pan mi nie odpowiedział, a przecież Pan wie. Wiadomo ile pieniędzy wydaje się na zakupy i inwestycje, bo to jest podstawa każdego racjonalnego gospodarowania. Tak więc powielam pytanie: Ile pieniędzy wydało samo starostwo (pomijam KRUS) na rozbudowę budynku i inne prace adaptacyjne, remontowe oraz wyposażenie? Jeśli znów odeśle mnie Pan do rocznego sprawozdania zarządu, to proszę o podanie podstawy prawnej, dla której nie może udzielić mi Pan wyczerpującej odpowiedzi. Jeżeli już zdecydowali się Państwo na taki kontakt z internautami i publiczną dyskusję, to proszę o pełne odpowiedzi na pytania mieszkańców.
  (Roman, 06.03.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Romanie,

  Pragnę Pana poinformować, że odpowiedź moja była wyczerpująca i zgodna z zasadami prawnymi. Art. 61. ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że "gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez (...) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu." Ponownie więc informuję Pana, że każda jednostka budżetowa przedstawia szczegółowe rozliczenie do końca I kwartału, tam, też ujęte są wydatki budżetowe, o które Pan pyta. Obecnie wszystkie samorządy takie sprawozdanie przygotowują. Wychodząc jednak Panu na przeciw podaję szacunkowe (!) koszty rozbudowy budynku starostwa przy ul. Prądzyńskiego: roboty budowlane - ok. 700 tys. zł, wyposażenie biur, poczekalni, sali konferencyjnej - ok. 50 tys. zł.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Dziękuje za odpowiedź. Oczywiście, nie zadawala mnie. Strona nosi tytuł "Powiat Wołomiński", czyli w kolejności wspólnota wszystkich mieszkańców, Rada Powiatu Wołomińskiego, zarząd powiatu i dopiero na końcu Panowie starostowie. Smutno mi, że Pan uważa inaczej.
  Strona mi się podoba. Gratuluje.
  (Grzegorz G., 02.03.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Grzegorzu,

  Bardzo dziękuje za gratulacje i uwagi. Docenienie naszej internetowej witryny przez odwiedzających gości, a szczególnie przez radnych, jest z pewnością miłym podziękowaniem dla osób, które współpracowały przy jej tworzeniu. Włożyły one w to wiele wysiłku i własnych pomysłów.

  Rozumiem, że sformułowanie "OCZYWIŚCIE, nie zadawala mnie" (związane z poprzednim zapytaniem) użyte przez Pana zostało żartobliwie, inaczej sugerowałoby, że przygotowywanie odpowiedzi w ogóle mijałoby się z celem jako z zasady niezadowalające dla osoby pytającej. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Pana pytanie było bardzo precyzyjne, odpowiedź równie jasna i bez wątpienia precyzyjnie odpowiadająca na pytanie (umieszczone są poniżej - informacja dla innych internautów).

  Co do zaprezentowanej przez Pana definicji opisowej tytułu strony to, pragnę zauważyć, że odbiega ona nieco od zapisu ustawy, który mówi: "ilekroć (...) mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną współnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium." W związku z tym faktycznie
  mamy nieco odmienne zdanie, choć nie wiem skąd wiedział Pan o tym wcześniej. Biorąc pod uwagę tę definicję, wszystkiej jej elelmenty określające powiat wołomiński dostepne są na pierwszej stronie witryny.

  Wracając do sedna: przeprojektowanie strony, które odbyło się w początku roku, jak Pan zapewne zauważył, zmieniło nieco układ informacji. Biorąc pod uwagę ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej musieliśmy, ze względów prawnych i technicznych, wyseparować z dotychczasowej strony część informacji urzędowych tworząc dla nich oddzielną stronę, czyli BIP. Jest on stworzony według przepisów a nie naszych mniemań. W związku z tym, aby niepotrzebnie nie dublować tych urzędowych informacji na głównej stronie, znajdują się one w BIP. Dzięki temu uzyskaliśmy - mówiąc ogólnie - pewną przejrzystość systemu stron. Gość zależnie od tego jakich informacji poszukuje kieruje się albo wprost do BIP poszukując informacji urzędowych (zwrot ten ma jasno identyfikowalne znaczenie) albo pozostaje na ogólnej stronie głównej.

  Strona główna natomiast przygotowana została tak, aby wzbudzić największe zainteresowanie odwiedzających i zapewnić jak największą funkcjonalność dla osób poszukujących informacji ogólnych. Rozważaliśmy oczywiście możliwość zamienienia kolejności tzn. BIP jako strona startowa, natomiast witryna informacji ogólnych jako podstrona. Takie rozwiązanie, jak pokazuje praktyka, jest rzadko spotykane i w oparciu o docierające informacje od internautów oceniane jest przez webmasterów jako nienajlepsze. Internetowi goście w dużej mierze albo poszukują informacji ogólnych o powiecie albo zaglądają do aktualności. Często też są gośćmi z zagranicy dla których BIP ma marginalne znaczenie.

  Utrzymująca się stała, wysoka i wzrastająca oglądalność strony daje nam podstawy do twierdzenia, że odpowiadamy na zapotrzebowanie mieszkańców.

  Jeszcze raz dziękuje za gratulacje i zapewniam, że wszelkie uwagi są przez nas rozpatrywane i analizowane.

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Ile kosztowała całkowiata rozbudowa starostwa i wyposażenie nowych sal i gabinetów? Proszę o podanie konkretnej kwoty i odpowiedź na pytanie, czy ta rozbudowa była faktycznie niezbędna?
  (Roman, 25.02.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Romanie,

  Rozbudowa budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 była realizowana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego, była i jest niezbędna. Nie znam starostwa w Polsce, które wykonuje swoje ustawowe zadania w pięciu budynkach położonych w różnych miejscach miasta, a do tego ma jeszcze trzy filie w innych miastach w obcych budynkach, a tak z konieczności jest w przypadku naszego powiatu, co w prosty sposób uzasadnia rozbudowę.

  Od dnia 1 stycznia 1999 roku utworzono powiaty nie zapewniając lokali do prowadzenia działalności. Kolejne nowelizacje ustaw nałożyły następne zadania na samorząd powiatowy. Wykonywanie zadań samorządu czy każdej innej instytucji publicznej to obsługa obywateli. Wszyscy, a więc i Pan Roman oczekuje kompetentnej obsługi, ale i przyzwoitych warunków obsługi przy załatwianiu swoich spraw w urzędzie, co też jest nie bez znaczenia w uzasadnieniu rozbudowy.

  Wykonana dotychczas rozbudowa budynku starostwa jest wspólnym dziełem powiatu i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wykonanie tej inwestycji pozwoliło zapewnić wygodną obsługę mieszkańców całego powiatu w sprawach: paszportów, orzekania o niepełnosprawności, ubezpieczeń rolników. Uzyskano również normalną salę obrad Rady Powiatu, która przez wiele lat musiała wynajmować pomieszczenia w różnych budynkach Wołomina. Sala konferencyjna będzie służyła nie tylko dla posiedzeń Rady, ale również przeprowadzania narad i szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

  Wyposażenie pokoi biurowych jest standardowe: biurka, krzesła, szafy na dokumenty. Zapraszam do obejrzenia naszych biur i warunków w jakich pracują urzędnicy i przyjmują interesantów. Przekona się Pan, że są to warunki więcej niż skromne. Samorząd powiatu należy do pięciu najtaniej zarządzanych samorządów w Polsce. Konieczne decyzje inwestycyjne i modernizacyjne są głęboko przemyślane i wykonywane tanio, zawsze z myślą o interesantach, którym przede wszystkim służę.

  Całkowity koszt wszelkich wydatków, w tym remontowych zostanie przedstawiony w rocznym sprawozdaniu Zarządu Powiatu.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wołominie z satysfakcją pozyskał wiedzę, że właścicielem i administratorem pałacu w Chrzęsnem, zostało ostatecznie Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

  Naszym zdaniem jedną z najcenniejszych wartości tego zespołu pałacowo parkowego jest aleja kasztanowa. Niestety tym pięknym drzewom grozi wielkie niebezpieczeństwo. W minionym roku obserwowaliśmy latem bardzo wczesne brunatnienie i opadanie liści kasztanowców.

  Od roku 1998 w Polsce pojawił się niewielki, bo o rozpiętości skrzydeł 3,5 mm, ale bardzo ekspansywny motyl o nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek /Cameraria ohridella/ powodujący też wczesne zasychanie skręcanie i opadanie liści, nawet już w lipcu. Szrotówka kasztanowcowiaczek”, jest bardzo groźny, ponieważ żerując w liściach niszczy ich miękisz a przez to aparat fotosyntezy niezbędny dla życia drzewa. Bardzo je osłabia co powoduje, że jest ono bardziej podatne i narażone na inne choroby. Walka z niszczycielskimi larwami opisywanego motyla jest wyjątkowo trudna, ponieważ nie ma on naturalnych wrogów, gdyż nie zdążyły się jeszcze w przyrodzie wykształcić.

  Najskuteczniejszy zabiegiem wydaje się na dzień dzisiejszy, metoda mikroiniekcji – która polega na wprowadzeniu do wiązek naczyniowych wewnątrz pnia preparatu układowego, który w sposób naturalny jest wchłaniany i przemieszczany w obręb korony do liści. Istotnym elementem jest tu czas, ponieważ iniekcje wykonane na początku kwietnia wykazywały znacznie wyższą efektywność niż zabiegi wykonane pod koniec kwietnia lub na początku maja.

  Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wołominie zwraca się do Pana z pytaniem czy przewiduje Pan podjęcie stosownych działań, mających na celu uratowanie tych pięknych drzew deklarując jednocześnie swoje skromne możliwości podczas realizacji tego przedsięwzięcia.
  (Romuald M., 24.02.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Romualdzie,

  Ochrona alei kasztanowej, będącej częścią zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Chrzęsne to bardzo ważny i obszerny temat. Obiekty te objęte są ochroną Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody, w związku z tym wszelkie prace konserwatorskie wykonywane na tym terenie (również zabiegi pielęgnacyjne zieleni), wymagają pozwolenia i nadzoru odpowiednich konserwatorów.

  Z tego powodu, przed zaplanowaniem zabiegów pielęgnacyjnych, konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyz, które pozwolą precyzyjnie ustalić przyczynę wczesnego zrzucania liści przez kasztanowce rosnące na tym terenie oraz wskażą sposoby ochrony drzew przed ewentualnymi szkodnikami. Ewentualne prace będą musiały być zaakceptowane przez nadzór konserwatorski.

  Dziękuję za cenne wskazówki i uwagi. Stopniowo, wraz z wypracowywaniem wspólnie z radą powiatu strategii związanej z dalszym zagospodarowaniem kompleksu, zamierzamy podejmować także starania o ochronę części przyrodniczej kompleksu. W związku z ofertą pomocy i współpracy zachęcam też do kontaktu bezpośrednio z Wydziałem Ochrony Środowiska (wos@powiat-wolominski.pl).

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Ponawiam pytanie o remont drogi powiatowej - ul. Kolejowa w Ząbkach? Czy Starostwo planuje coś w tej kwestii? A może droga w tak fatalnym stanie jest po prostu odpowiednią wizytówką naszego powiatu?
  (Michał, 15.02.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Michale,

  Ulica Kolejowa w Ząbkach niczym nie różni się od np. ul. Szwoleżerów czy Sikorskiego, które nie są drogami powiatowymi. Wszystkie drogi w naszym kraju są naszą wizytówką. Podstawową przyczyną ich złego stanu jest brak finansów na normalną modernizację, wystarcza na remonty cząstkowe. Od czasu budowy tych ulic wzrosły nakłady na budowę wzmacnianych nawierzchni. Ulica Kolejowa w Ząbkach jest jedną z kilkudziesięciu dróg powiatowych w 12 gminach. Wiele z nich ma o wiele większe znaczenie komunikacyjne dla powiatu wołomińskiego i one są jego wizytówką.

  Obecnie jest przygotowywany plan remontów dróg i w tym wykazie znajduje się ul. Kolejowa w Ząbkach.

  Konrad Rytel

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1775712 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.