Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Wracam jeszcze raz do sprawy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Czy skargi na działania zatrudnionych tam urzędników można kierować na ręce pana Starosty czy należy je kierować do wojewódzkiego Inspektoratu jako nastęnej instancji?
(Jacek, 16.08.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Jacku,

Skargi na pracowników tej inspekcji należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto dlaczego na stronach internetowych dotyczących urzędu miejskiego w Wołominie nie można znależdz informacji na temat wydziału komunikacji w Wołominie?
(Jerzy, 12.08.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Decyzje o tym co znajduje się w serwisie internetowym jednostki samorządu terytorialnego podejmuje jej kierownictwo. W związku z tym pytanie prosimy skierować do Urzędu Miasta w Wołominie. Trzeba jednak pamiętać, że wydział komunikacji jest częścią urzędu powiatowego i informacja na jego temat znajduje się przede wszystkim na stronie powiatowej.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie PP EKO w Radzyminie - proszę żeby pan nie był obojętny na naszą krzywdę (proszę pszeczytać forum radzymina).
(Ewa, 04.08.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Ewo,

Pytanie dotyczy zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów z wykorzystaniem metod termicznych.

Zakłady zajmujące się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów metodami termicznymi, są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowiska i uzgodnienie decyzji budowlanych z Wojewodą.

Przedmiotowy Zakład powstał na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Burmistrza Radzymina i - co ważne - w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obecnie, za przyczyną protestów, postępowanie w sprawie uciążliwości w.w. zakładu prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ 5 i 6 sierpnia zostały skierowane wnioski do
właściwych organów o podjęcie postępowań w zakresie ich kompetencji, w tym do:

1. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, o sprawdzenie zgodności z prawem budowlanym procesu inwestycyjnego,

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o udzielenie informacji w zakresie stopnia zagrożenia zdrowia i życia ludzi, narażonych na stałe wdychanie gazów emitowanych w sposób niezorganizowany,

3. Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie - o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie sprawdzenia warunków BHP,

4. Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o wszczęcie postępowania w sprawie uznania za nieważne pozwolenia na użytkowanie budynku na cele zakładu odzyskiwania odpadów,

5. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego firmie na odzysk odpadów.

Postępowania są w toku.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny panie starosto mam następujące pytanie
Dlaczego w wołomińskim wydziale komunikacji tak ciężko jest załatwić sprawy związane z naszymi samochodami.!??
Dzisiaj rano pojechałem do w/w wydziału żeby dokonać drobnej zmiany w dowodzie rejestracyjnym. w urzędzie byłem już o godz. 8.20 (urząd otwarty jest od 8.00) i jakie było moje zdziwienie i zdenerwowanie gdy dowiedziałem się że nie ma już numerków!!!!!
Wiele większe było moje zdumienie gdy zobaczyłem że nad ok. urzędników widnieją numery powyżej 300 numerka?????? (przypominam że była 8.20)
Gdy powtórnie udałem się do wydziału o godz. 12.00 wciąż nie można było pobrać z maszyny odpowiedniego numerka a nad okienkami widniał numer aktualnie obsługiwanego petenta (380)
W związku z tym czy nie należałoby się zastanowić nad usprawnieniem pracy urzędu lub otworzeniu wydziałów terenowych ???????

Pozdrawiam mieszkaniec Radzymina
(Krzysztof D, 03.08.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie,

W odpowiedzi na e-mail dot. pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego wyjaśniam, że:

- utrudnienia w rejestracji samochodów spowodowane są lawinowym, czasowym wzrostem liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy, dlatego też istotnie około godz. 820 mogło zabraknąć numerków do rejestracji,

- ponieważ Wydział Komunikacji, to nie tylko dowody rejestracyjne ale też prawa jazdy - numerki przyznane są: od 1 do 299 dla praw jazdy, zaś od 300 w górę dla rejestracji; wyświetlony trzysetny numerek o tej godzinie był jak najbardziej prawidłowy,

- aby spełnić ustawowe wymogi, Starostwo utworzyło jedną, nowoczesną placówkę, która na co dzień wystarcza do zapewnienia bezkolizyjnej obsługi interesantów, niestety w sytuacjach ekstremalnych (co obecnie ma miejsce) istnieją istotne utrudnienia.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowni Państwo,
Z przykrością muszę stwierzdić że przemiany ustrojowe które nastąpiły po roku 1989 nie dotyczyły w żadnym stopniu starostwa powiaty wołomińskiego. Wydaje się nadal jakby to my petenci byli dla urzędników a nie oni po to aby nam pomagać w rozwiązywaniu różnych spraw, w szczególności rejestrowania samochodu. Przecież to dzieki naszym podatkom oni mają pracę LUDZIE KIEDY WY TO WRESZCIE ZROZUMIECIE!!!!

Mam pytanie do Pana Maślanego jak to jest możliwe że urząd pracujący do godziny 17.00 w poniedziałki zamyka swoje drzwi o godzinie 16.00 a panie pracujące w tymże wydziale rozmawiając ze mną o godzinie 16.30 pakują sięi wychodzą do domu!!!!!!!! Przecież to jest NIE DO POMYŚLENIA W ŻADNEJ NORMALNEJ FIRMIE.

Dodatkowy czy Pan wie że aby zraejestrować samochód (który w Polsce niestety nadal jest dobrem luksusowym) trzeba wziąc dwa dni wolne!!!!!! KOSZMAR
Bardzo boli mnie to że po wstąpieniu Polski do UE gdzie urzędnicy stali się urzędnikami Unijnymi nic się nie zmieniło. Dlej wchodząc do któregokolwiek pokoju trwają pogaduszki, picie kawy i palenie papierosków.

Szaniwny Panie Maślany mam nadzieję że jak powróci Pan z urlopu odpowie mi na powyższe pytania.

Z powazniem
(Agata, 03.08.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Agato,

W odpowiedzi na e-mail dot. pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego wyjaśniam, że:

- rzeczywiście Wydział Komunikacji Starostwa pracuje w poniedziałki do godz. 17.00, interesanci przyjmowani są jednak do godz. 16.30 ponieważ pozostały czas pracy Wydziału przeznaczany jest na wykonanie obowiązku przetworzenia i przesłania danych,

- po dokonaniu czynności wyjaśniających ustaliłem, że w poniedziałek (dnia 02 sierpnia) poza osobami do tego upoważnionymi, żaden z pracowników nie opuścił przed godz. 17.00 stanowiska pracy (ponieważ wszystkie stanowiska Wydziału wyposażone są w identyfikatory, wskazanie konkretnej osoby było możliwe i nie postawiłoby wszystkich pracownic w złym świetle),

- kierownictwo Starostwa zadbało, aby w godzinach przyjęć interesantów, pracownicy Wydziału Komunikacji korzystali z przerwy śniadaniowej w pomieszczeniu socjalnym,

- utrudnienia w rejestracji samochodów spowodowane są lawinowym, czasowym wzrostem liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

Będąc odpowiedzialny za pracę Wydziału Komunikacji pozwoliłem sobie odpowiedzieć na Pani pismo, mimo że w jego treści dwukrotnie zwróciła się Pani używając nazwiska „Maślany”.

Konrad Rytel

Pytanie:
Zwracam się z pytaniem czy starostwo w jaki kolwiek sposób nadzoruje lub ma wpływ na działanie Powiatowego Nadzoru budowlanego. Jestem jednym z mieszkańców Powiatu z Zielonki i to co nadzór robi wydając sprzeczne ze sobą decyzje, to znaczy nie egzekwójąc jednej wydanej wcześniej wydaje drugą odmienną od niej w treści.
(Jacek, 02.08.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Jacku,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jedną z powiatowych inspekcji. Od każdej decyzji administracyjnej, która zdaniem Pana jest niewłaściwa można złożyć odwolanie do Wojewódzkiego Inspektora.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

W niniejszym poście chciałabym poruszyć kwestię placu zabaw dla dzieci przy ul. K. Wielkiego 6 w Wołominie. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że nikt nie próbuje się zainteresować dosyć istotną sprawą, jaką jest brak miejsca do zabawy dla najmłodszych.

Wokół budynku przy ul. K. Wielkiego 6 jak i kilku najbliżej położonych obiektów mieszkalnych nie ma żadnego ogólnodostępnego placu zabaw. Owszem, piękny plac zabaw powstał w pobliżu, ale tylko dla dzieci z pobliskiego przedszkola. Został on ogrodzony i pozostaje niedostępny dla innych dzieci, które mogą tylko z zazdrością i niejednokrotnie z łezką w oku przyglądać się stojącym tam zjeżdżalniom, drabinkom, huśtawkom i innym obiektom do zabawy. Jest to przykre, że pozostałe dzieci nie mają możliwości korzystania z równie pięknego placu zabaw, który mógłby być stworzony na pobliskim terenie (sugeruję tu zupełnie niezagospodarowany obszar przy parkingu). Na marginesie wspomnę, że główną atrakcją tych maluchów są zabawy przy trzepaku (!).

W związku z tym zwracam się z prośbą do pana Starosty o podjęcie stosownych kroków w celu zapewnienia dzieciom warunków do godnego spędzania czasu i czerpania radości z przeżywania dzieciństwa.

Czekając na odpowiedź pozostaję z wyrazami szacunku.
(Aneta, 13.07.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto,

Pani pytanie rozumiem jako godne wyróżnienia zainteresowanie mieszkańców ich najbliższym otoczeniem. Niestety z powodu istnienia podziału kompetencji między jednostkami samorządów proszę zwrócić się do urzędu miasta w Wołominie, bądź też (co chyba najlepsze) po prostu do Rady Osiedla.

Konrad Rytel

Pytanie:
Przeczytałam w "aktualnościach" oraz obejrzałam dzisiaj w telewizji program o tym, że w powiecie Wołomin bedą jeździć patrole ochrony środowiska, że będą karać tych co wyrzucają smieci do lasu. Przychylam się do tego pomysłu bo również nie znoszę zaśmieconych lasów.

Ale czy pan Starosta może mi odpowiedzieć dlaczego w Wołominie jest tak koszmarnie droga opłata za wywóz nieczystości?? Za wywóz JEDNEGO POJEMNIKA wypełnionego odpadami Miejski Zakład Oczyszczania każe sobie płacić 10,00!!!!

To jest chyba najdroższa cena w całej Polsce.

Posiadam domek w Borach Tucholskich. Tam za wywóz nieczystości płacę 12,00 za 4 worki !! W Łomiankach pod Warszawą mieszkańcy płacą opłatę zryczałtowaną na miesiąc 20-30 złotych.

Co z tego że powiat wołomiński udostępnił mieszkańcom pojemniki na śmieci? Duży odsetek mieszkańców powiatu boryka się z problemami finansowymi i proszę mi wierzyć - nie mogą wydać owych 10,00 za worek śmieci.

DOPÓKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE NIE OBNIŻY CEN - BEDZIE TO WALKA Z "WIATRAKAMI".

Ja póki co wywożę swoje śmieci do Warszawy, wychodzi mi to taniej. Ale jak długo bedę musiała tak robić?
(Alicja Wardyn, 19.06.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Alicjo,

Kwota opłaty ustalana jest umową między Panią a MZO Wołomin i kwota ta nie podlega jakiemukolwiek wpływowi ze strony Starostwa Powiatu. Zasady ustalania opłat to natomiast decyzja Rady Miasta Wołomina.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.
Jestem mieszkanką osiedla Spółdzielni "Gwarek" przy ul. Armii Krajowej 64. W dniu 30.05.2004 na terenie szkoły podstawowej, zlokalizowanej bezpośrednio przy naszym osiedlu już drugi raz władze miasta urządziły wyścig i zabawę, od godz. 11 do późnych godzin wieczornych. Jestem osobą pracującą i uczącą się. W tym czasie muszę się przygotowywać do egzaminów i z powodu tej imprezy niestety nie mogłam się uczyć. Czy mieszkańcy naszego osiedla nie mają prawa do odpoczynku. Czy tego rodzaju hepeningów nie można przenieść na teren ośrodka sportowo-rekreacyjnego "Huragan". Nie sądzi Pan, że jest to miejsce odpowiednie na tego typu imprezy. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że ludzie pracują, uczą się i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na rozrywkę w niedzielę. Czy na przyszłość, żeby było sprawiedliwie, nie można przenieść tego typu imprezy w inne miejsca? Ponadto proszę o udzielenie mi wyjaśnień jak długo resztki zabudowań po dawnej hucie szkła "Wołomin" będą oszpecać teren obok naszego osiedla . Co władze miasta zamierzają z tym faktem zrobić?
(Małgorzata Pobikrowska, 30.05.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,

Jak sama Pani zauważyła organizatorem wspomnianych imprez kulturalnych przygotowanych dla mieszkańców są instytucje miejskie. Starostwo Powiatu Wołomińskiego nie jest odpowiednim adresatem tego pytania. Pani propozycję proponuję przekazać na adres Urzędu Miasta w Wołominie. Teren byłej Huty Szkła jest obecnie własnością prywatną i od właściciela zależy zagospodarowanie terenu. Nadzorowi ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budowle podlegają głównie ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.

Konrad Rytel

Pytanie:
Kiedy znikną dziury na drogach powiatowych?
(Marcin, 14.05.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Marcinie,

Proszę o sprezyzowanie, które drogi ma Pan na myśli.

Konrad Rytel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775739 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.