Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy Starostwo Powiatowe w swoich planach budżetowych na 2005 r. zakłada dofinansowania dla organizacji pozarządowych z powiatu wołomińskiego na realizację zadań pomocowych dla szczególnie słabych grup społecznych m.in. samotnych matek, a jeżeli tak to gdzie i kiedy będą się ukazywać ogłoszenia o konkursach. Pozdrawiam.
(Agata, 03.12.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato

Powiat w ramach uchwalonego przez Radę Powiatu Wołomińskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określił listę zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2005 jest najpilniejsza. Należą do nich między innymi działania na rzecz wsparcia rodziny oraz przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecanie bądź wspieranie organizacji w realizacji zadań publicznych odbywać się będzie wyłącznie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym Powiat Wołomiński z miesięcznym wyprzedzeniem będzie ogłaszał konkursy na realizację konkretnych zadań priorytetowych. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą zgodnie z wymogami wspomnianej ustawy na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego oraz w zależności od rodzaju zadania w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.
Zakres i tematyka szczegółowa konkursów podlega opiniowaniu przez komisję. Po tych uzgodnieniach konkursy będą ogłaszane.
Pełna wersja powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi dostępna jest na stronie.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Cieszy mnie bardzo remont ulicy Kolejowej w Ząbkach. Ale czy pora prowadzenia prac i stosowana technologia dobrane zostały optymalnie? Na świeżo co położonej warstwie nowego asfaltu po kilku dniach zaczynają pokazywać się dziury. Jak Panów zdaniem trwała będzie nowa nawierzchnia?
(Michał, 01.12.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale,

Roboty prowadzone na ul. Kolejowej mają charakter naprawczy, zapobiegawczy przed zimą. Wykonywana warstwa wyrównawcza jest normalnym zabiegiem przygotowawczym do właściwych prac, ułożenia kolejnej warstwy jezdnej, która będzie wykonywana w następnym sezonie budowlanym.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto proszę o przygotowanie terenu i zaprojektowanie nowej trasy dojazdowej do Warszawy wspólnie ze Starostą i Burmistrzami Powiatu Wołomin oraz Związkiem Gmin Powiatu Wołomin, dojazd do Warszawy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców naszych miast.
Chciałbym przypomniec o braku zainteresowania inwstycji z kapitałem, ze względu na dojazd i trudną trasę dojazdu do stolicy,myślę ze Pan Starosta zacznie w końcu co nieco w tym kierunku pracować. Casy dla ludzi którzy zajmują stanowiska, nie robiąc nic myślę że dawno się skończyły.
Pozdrawiam Andrzej
(Andrzej B., 22.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Pana pytanie delikatnie wskazuje, że nie jest Pan zorientowany zarówno w zasadach podziału zadań między poszczególne szczeble samorządu jak i w krokach podejmowanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Chciałbym prosić Pana, na przyszłość, o dokładniejsze zaglądanie na naszą stronę internetową ponieważ większość spraw, o które Pan pyta została na niej już wyjaśniona. Być może nie formułowałby Pan nie mających podstaw opinii.

Czasy dla ludzi, którzy zajmują stanowiska, nie robiąc nic dawno się skończyły.
Dlatego właśnie od 1999 roku powiat wołomiński przoduje w realizacji nowych inwestycji drogowych. Wspomnę tylko niektóre drogi: Wołomin - Okuniew, Kraszew-Dobczyn,
Strachówka-Sulejów, Tłuszcz-Sulejów, ronda w Radzyminie, Kobyłce oraz liczne modernizacje jezdni w różnych gminach naszego powiatu. Można byłoby oczywiście jeszcze wyliczać
inne inwestycje.

Teraz do meritum Pana pytania...

Po pierwsze: zaproponowana przez Pana koncepcja rozwiązania dojazdu do Warszawy poprzez budowę nowej drogi jest ze względu na panujący w Polsce system prawa własności utopijna. Wymagałaby bowiem wywłaszczenia prywatnych właścicieli, a wręcz ich wysiedlenia. Zwrócę tutaj uwagę na fakt, iż wschodnia obwodnica Warszawy od lat blokowana jest z powodu kolizji z prywatnymi nieruchomościami w Wesołej. Jeżeli chcielibyśmy aby nasze pomysły miały taki (żaden) skutek to droga projektowania nowej trasy jest dobra, jeżeli chcemy coś poprawić (zależy nam nie na samym pomyśle nowej trasy ale na rozwiązaniu problemów komunikacyjnych) trzeba przyjąć zgoła odmienne rozwiązanie.

Po drugie: W Polsce są trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy, wojewódzki. Tak też przebiega, mówiąc w pewnym uproszczeniu, podział zadań: od tych najbardziej związanych z gminą do tych regionalnych.
Podobnie sprawa ma się z drogami: są gminne (najczęściej ulice w miastach i drogi wiejskie), powiatowe, najczęściej drogi łączące miasta w obrębie powiatu oraz drogi wojewódzkie (regionalne, łączące między sobą powiaty i regiony). Poza tym podziałem są jeszcze drogi krajowe, ważne strategicznie dla transportu w Polsce (np. autostrady i drogi ekspresowe).
Nietrudno więc zauważyć, że połącznie powiatu z Warszawą to połączenie o charakterze najmniej wojewódzkim. Tak też jest w praktyce: droga Warszawa-Wołomin-Tłuszcz-Jadów (w nazewnictwie drogowym posiadająca numer 634) to droga wojewódzka. Druga droga o charakterze dojazdu do Warszawy to trasa Warszawa (Marsa lub Radzymińska)-Marki-Radzymin-Dąbrówka jest nawet trasą krajową. Po zarysowaniu podziału kompetencji widać kto jest głównym adresatem bodowy dróg międzypowiatowych i regionalnych.

Po trzecie: Zważając na powyższe, a biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców Starostwo wykonało szereg posunięć. Oba szczeble zarządzania drogami regionalnymi (województwo i generalna dyrekcja), nie bez długotrwałego nacisku ze strony starostwa, podejmują modernizacje tych traktów aby doprowadzić do ich drożności i zabezpieczenia możliwości dojazdu do Warszawy.

Dwa lata temu przy starostwie powołany został zespół koordynacyjny dotyczący rozbudowy drogi nr 634. U starosty spotykali się m.in.: burmistrz Kobyłki Michał Jakubowski, burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski, wiceburmistrz Zielonki Zenon Popławski oraz dyrektor Stefan Perzanowski z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu Wołomin, radni powiatowi. Omawiano szczegóły koncepcji zaprojektowania i wybudowania przez władze województwa drogi dwupasmowej na odcinku Zielonka - Wołomin. Koncepcja zakłada taką rozbudowę, która w minimalnym stopniu wychodziłaby poza obecny pas drogi. Myślę, że zauważył Pan kolejne prace modernizacyjne na drodze Wołomin - Warszawa - skrzyżowania w Zielonce, rondo w Wołominie. Plany województwa przewidują trasę dwujezdniową.

Prócz trwającej modernizacji odcinków trasy 634 są także inne plany - kilka dni temu samorządy Warszawy i okolic podpisały porozumienie w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jeśli projekty te wejdą w fazę realizacji będą przyczyną znacznego polepszenia dojazdu z powiatu do Warszawy. Są to jednak duże prace modernizacyjne więc mają charakter wieloletni. Podpisany na początku listopada list intencyjny określił zasady wzajemnej współpracy w celu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku Warszawa (skrzyżowanie z ulicą Marsa) - miasto Marki.
List podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojciech Dąbrowski - dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy, burmistrzowie Ząbek, Zielonki, Marek oraz Starosta Powiatu Wołomińskiego.
Zbudowanie tego odcinka jest fundamentem do stworzenia nowego wyjazdu z powiatu do Warszawy za pośrednictwem ulicy Dworkowej w Kobyłce.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że nie tylko do Warszawy jeżdżą mieszkańcy naszego powiatu.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, jestem studentką i bardzo mnie interesuje sprawa stypendiów Unijnych, czy zostało juz coś zadecydowane w tej sprawie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
(Ewa, 19.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Ewo,

Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem programu stypendialnego powiat wołomiński złożył 15 listopada do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek - projekt o środki finansowe na stypendia z funduszy unijnych. Oczekujemy na odpowiedź. Czas rozpatrywania wniosków zależy od Urzędu Marszałkowskiego. Mamy nadzieję, że przekazanie nam środków nastąpi nie później niż w grudniu br. Po ich otrzymaniu przekazywać będziemy je uczniom i studentom.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Jest obecnie czas wymiany dokumentow - prawa jazdy. Czy starostwo ma w planach stworzyć dostęp rejestracji przez internet, sprawdzenie czy dokument jest gotowy do odbioru. Po prostu - informatyzacja. Sądzę, że dla wielu mieszkańców i dla pracowników było by ułatwieniem.
(Andrzej, 14.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Czas wymiany dokumentu prawa jazdy określony przepisami to 1 miesiąc. Do czasu zaistnienia w powszechnej praktyce podpisu elektronicznego nie jest możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem internetu. Trwają natomiast pilne prace nad włączeniem procedury wydawania prawa jazdy do systemu udzielania informacji o stanie sprawy, który jest już obecny na naszej stronie w części BIP. O szczegółach informować bedziemy w serwisie.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto, moje pytanie brzmi: ile czasu zajmie jeszcze czasu zrobienie ulicy Poniatowskiego w Kobyłce. Czy Panu taka dziurawa ulica nie przeszkadza? Bo mi jako mieszkańcowi Kobyłki bardzo przeszkadza. Wydaje mi się, że w tej sprawie i ogólnie dla Kobyłki to nic Pan nie robi. Proszę mnie z tego błędu wyprowadzić...
(Krzysztof, 09.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie

Z Pana pytania wynika, że nie posiada Pan minimalnej wiedzy co do zakresu robót jakie Starostwo wykonało w mieście Kobyłka. Spieszę więc Pana poinformować, że w kilku ostatnich latach zostały wykonane następujące roboty: dwa ronda przy kościele, kanalizacja rowu wzdłuż ul. Mareckiej z nowym chodnikiem od Marety do kościoła, przykrycie asfaltem betonowej jezdni ul. Zagańczyka, nowa nawierzchnia ul. Napoleona z przebudową słupów oświetleniowych i nowym chodnikiem, rozbudowa nowego przejazdu kolejowego w Ossowie, kanalizacja deszczowa ul. Poniatowskiego od stacji Ossów do rzeki Długiej z ułożeniem nowego krawężnika pod chodnik, nowy chodnik wzdłuż ul.
Wołomińskiej, nowy chodnik wzdłuż ul. Ręczajskiej, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego. W roku 2005 planujemy ułożyć chodnik wzdłuż ul. Poniatowskiego z nową nawierzchnią asfaltową oraz wykonać remont ul. Załuskiego z nowymi chodnikami.

Zapewniam Pana, że Starosta dokłada starań, aby wszystkie gminy powiatu (w tym oczywiście także Kobyłka) uzyskały poprawę stanu dróg na swoim terenie. Myślę, że Pana wyprowadziłem z błędu.

Konrad Rytel

Pytanie:
Do końca roku musimy z mężem wymienić prawo jazdy. Ponieważ do wydziału komumnikacji nie sposób się dodzwonić pozwalam sobie w ten sposób poprosić o informację; a mianowicie:
- Czy istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem internetu?
- Jeśli nie to czy przy załatwianiu swojej sprawy mogę również złożyć wniosek w imieniu męża?
- Czy kolejki są tak samo długie jak przy rejestracji pojazdów? Tzn. czy biorąc urlop na jakiś dzień i pojawiając się w wydziale o 8.00 mam pewność, że zostanę przyjęta, czy też trzeba wstać bladym świtem?

Gratulując pomysłu z witryną czekam na odpowiedź.
(Anna, 08.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Aniu,

Do czasu zaistnienia w powszechnej praktyce podpisu elektronicznego nie jest możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem internetu. Może Pani złożyć wniosek w imieniu męża. Niestety kolejki do wydziału są długie. Codziennie jest kilkaset osób. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu starostwo przedłużyło pracę Wydziału Komunikacji. Obecne godziny pracy to 7-19 (kasa czynna jest do godz. 18). Starostwo przygotowuje także kolejne posunięcia w celu rozładowania napiętej sytuacji m.in zwiększenie ilości okienek przyjmujących dokumenty.

Konrad Rytel

Pytanie:
Kiedy zostanie poprawiony dojazd z Wołomina do Warszawy. Bardzo wiele ludzi dojeżdza do pracy i nie jest miłe na dzień dzisiejszy.
(Sebastian, 08.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Myślę, że zauważył Pan kolejne prace modernizacyjne na drodze Wołomin - Warszawa mającej numer 634 skrzyżowania w Zielonce, rondo w Wołominie). Chcę Pana poinformować, ze trwają pracę projektowe całości odcinka. Jest to droga w zarządzie samorządu Województwa Mazowieckiego. Plany województwa przewidują trasę dwujezdniową.

Prócz trwającej modernizacji odcinków trasy 634 są także inne plany - kilka dni temu samorządy Warszawy i okolic podpisały porozumienie w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jeśli projekty te wejdą w fazę realizacji będą przyczyną znacznego polepszenie dojazdu z powiatu do Warszawy. Są to jednak duże prace modernizacyjne więc mają charakter wieloletni.

Konrad Rytel

Pytanie:
Przesyłam w zał. materiał ze strony woj. maz. Niestety znowuż powiat wołomiński się nie załapał na modernizację np. szlaki napoleońskiego tzn. drogi powiatowej Miąse-Kury-Sulejów-Jadów! Pr. o ewent. informacje.
(Janusz, 13.10.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,

Za przesłany materiał dziękuję, chociaż jest mi znany od dawna. Zapewniam Pana, że powiat wołomiński skutecznie pozyskuje fundusze europejskie. Łatwo dostrzec, że wszystkie wymienione zadania są ważne dla regionu a nawet kraju i dotyczą modernizacji i przebudów inwestycyjnych ważnych tras komunikacyjnych. Dojazd do letniska w Strachówce nie będzie zaliczony do priorytetów Mazowsza. Informuję Pana, że w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)został zakwalifikowany cały "trakt napoleoński". Można mieć nadzieję, że w następne lato będzie Pan mógł przejechać częścią nowego "traktu napoleońskiego".

Konrad Rytel

Pytanie:
szanowny panie starosto !!!! od początku zwracamy się do pana o pomoc-pisząc do pana na pocztę elektroniczną. dziękujemy za zdawkowe odpowiedzi. --ale w tak trudnej sytuacji-jak obecnie jesteśmy-pana stanowisko nam nie wystarcza - wiemy -jakie-ma pan-możliwości --więc prosimy aby pan - począł odpowidnie kroki --------------na jednej szali leży życie mieszkańcow radzymina -------pp- eko-------mieszkancy radzymina.
(mieszkancy radzymina, 09.10.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

W poprzednich swych wypowiedziach udzieliłem pełnych wyjaśnień w kwestii kompetencji starostwa w sprawie wstrzymania działalności PPEKO w Radzyminie.

Zgodnie z wnioskami uprawniony organ, czyli wojewoda mazowiecki, cofnął zezwolenie firmie PPEKO. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgłosił do Prokuratury doniesienie o działaniach firmy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie w zakresie zmian w przeznaczeniu pomieszczeń zakładu. Decyzje organów szczebla powiatowego mogą być kwestionowane i przysługuje od nich stronom odwołanie. Postępowanie wyjaśniające i oceniające pracę organów samorządów może przeprowadzić wojewoda i organa kontroli państwowej.

Konrad Rytel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775691 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.