Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Chciała bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie starosta organizuje różne imprezy, kóltóralne gdy tymczasem nie można składać wniosków o dotacje ze starostwa. Chciała bym też wiedzieć co to znaczy gdy ktoś pisze na ogłoszeniu, że starosta jest organizatorem imprezy czy wówczas finansuje ją on ze środków powiatowych czy prywatnych.
(halina, 16.05.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Halino
Powiatowi przypisano w USTAWIE z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w art. 4. ust 1., wykonanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: (...) (pkt 7) kultury i ochrony dóbr kultury.
Starostwo realizuje to w różny sposób: organizuje samodzielnie działania kulturalne (np. poprzez powołany Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej), współorganizuje działania z innymi podmiotami np. z Ośrodkami Kultury (współpraca z nimi odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego), patronuje działaniom kulturalnym np. nagradzając młodzież w konkursach nagrodami rzeczowymi a także ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie (dotację) działań przez nie prowadzonych np. konkurs na Warsztaty etnograficzno – artystyczne wspierające budowanie wiedzy i podtrzymywanie tradycji związanych z lokalnymi zwyczajami przeprowadzony w ubiegłych miesiącach. Nie jest więc prawdziwe Pani stwierdzenie, że nie można zgłaszać się na konkursy dotacyjne. Przypominam jednak, że obecnie obowiązuje w tej kwestii ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Często też Starosta przyjmuje nad działaniami patronat honorowy na prośbę organizatorów. We wszystkich tych przypadkach organizator umieszcza na materiałach informację o współpracy ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam,
Mam pytanie co do nowopowstającej uczelni w Zielonce. Dlaczego akurat z tą szkołą zostało podpisane porozumienie, przecież ta szkoła oferuje wyższe czesne dla studentów za studia na wydz. informatyki (5000 zł) , w porównaniu z poprzednim kandydatem WSTE (4500 zł) za rok, nie wspominając o innych dobrych uczelniach. Poza tym daje ona tylko tytuł licencjata, a myślę, ze w dziedzinie informatyki to liczy się tytuł inżyniera. Jakimi przesłankami kierowaliście się Państwo dokonując wyboru szkoły? Bo chyba nie dobrem przyszłych studentów. Bo nawet oferta dydaktyczna szkoły nie jest zbyt interesująca dla kierunku Informatyka (informatyka w edukacji).

Z góry dziękuje za odpowiedz.
Mieszkanka powiatu
(Katarzyna, 13.05.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Katarzyno !!!

Ktoś Panią źle poinformował. Czesne za studia informatyki prowadzone przez Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin, która rozpocznie kształcenie w Zielonce to 4300 zł. I to właśnie zaproponowane czesne, jedno z najniższych w Warszawie i okolicach jest jednym z argumentów za wyborem współpracy z tą właśnie uczelnią. Nie wyłącznie oczywiście. Są jeszcze inne argumenty:
ukierunkowanie szkoły na pomoc studentom z małych miejscowości, program stypendialny, fakt, iż uczelnia ta posiada akredytację na 6 kierunków, stale je poszerza i zamierza wprowadzić do Zielonki także inne kierunki, akceptacja warunku harmonijnej współpracy ze szkołą średnią bez pogarszania warunków jej pracy, itd. Jak Pani widzi kierowaliśmy się właśnie dobrem przyszłych studentów, a ponadto dobrem społeczności lokalnej, dobrem uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Dyskusyjne jest porównanie dyplomu licencjata i inżyniera. Jak wiadomo pierwszy jest uzyskiwany w trybie uniwersyteckim, drugi politechnicznym. Patrząc na popularność kierunków informatycznych na dużych państwowych uniwersytetach (które nie dają dyplomu inżyniera) i politechnikach (które dają dyplom inżyniera) nasuwa się teza, że są równie popularne i uznawane za równie atrakcyjne dające podobne możliwości zatrudnienia.

Co do specjalizacji informatycznej SWPR szkoła określa, że kompetentnie przygotowuje absolwentów informatyki do pracy:

"- jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych

- jako programista, operator oraz serwisant systemów informatycznych

- jako specjalista od rozwiązań internetowych

- jako grafik komputerowy, administrator baz danych, projektant serwisów
WWW"

czyli podobnie jak inne szkoły. W tym aspekcie dodatkowo posiadanie przygotowania niezbędnego do pracy w charakterze osoby prowadzącej szkolenia, czy też nauczyciela, może być tylko atutem. Rozwój technologii informatycznych narzuca na aktywną zawodowo populację konieczność stałego dokształcania się w tej dziedzinie co w uprzywilejowanym miejscu stawia tych informatyków, którzy mogli będą w tym pomagać podejmując się roli osób szkolących. Będą mieli dodatkowe możliwości zawodowe.
SWPR jest uczelnią niepubliczną, podobnie jak setki innych w kraju. Przyszli studenci mają pełne prawo wyboru i kierunku i uczelni. SWPR zaprasza do miejscowości takiej jak Zielonka również studentów z Warszawy i Polski co w skali Mazowsza jest precedensem i bardzo nas cieszy.


Pozdrawiam Panią serdecznie

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dzień dobry Panie Starosto,
Chciałabym zapytać, dlaczego Biuro Paszportowe w Wołominie jest czynne w poniedziałki tylko do godz.16, a nie np. do 17? Nie ma praktycznie żadniego dnia, kiedy Biuro pracowałoby dłużej. Dlaczego? Pracuję w Warszawie, mieszkam w Ząbkach, a paszport muszę załatwiać, niestety, w Wołominie. Na tę całą procedurę powinnam poświęcić 2 dni urlopu, aby być szczęśliwą posiadaczką paszportu. Dlaczego Biuro nie może być czynne chociaż jeden dzień w tygodniu dłużej?Mam nadzieję, że ten e-mail wpłynie w jakikolwiek sposób na "normalne" dostosowanie pracy Urzędu do potrzeb klienta.
Serdecznie pozdrawiam
Beata
(Beata, 09.05.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Beato

Wyjaśniam, iż godziny pracy komórki paszportowej Wydziału Spraw Obywatelskich uzależnione są od pracy Kasy Starostwa, tej zaś od banków.

Odnosząc się do Pani wypowiedzi dot. wykorzystywania 2 dni urlopu w celu złożenia wniosku i odbioru paszportu, informuję, że przepisy pozwalają na złożenie kwestionariusza paszportowego przez pełnoletnie osoby trzecie bądź za pośrednictwem poczty, niestety ustawodawca zezwala na odbiór paszportu wyłącznie przez jego właściciela.

Konrad Rytel

Pytanie:
Czy aby zapisac sie na okreslona godzine do wydziału komunikacji w celu zarejestrowania samochodu trezba sie udac osobiscie,czy mozna takze telefonicznie(wiem zeby sie zapisac trzeba podac swoj numer pesl)?
pozdrawiam Magda
(Magdalena, 31.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Magdo,

Można telefonicznie - 7870186 lub na inne telefony wydziału prosząc o przełączenie. Telefon informacji - 7876373.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie Starosto,
Czy nie można było przy budowie drogi Golgoty co kilkanaście metrów umieścić studzienek (kręgi wkopane w pobocza) takie jak np przy ul Wspólnej??? (Wchłananie wody na poboczach to jakiś absurd, gdyż są wysokie krawężniki).
Dlaczego odpowiedź na moje pytanie była pominięta????????Czy statostwo boi się trudnych pytań???????
Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi.
(Krzysztof (picooz), 23.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie Picooz,

Starostwo wołomińskie nie boi się trudnych pytań. W odpowiedzi na Pana pytanie stwierdziłem, że powiat nie planuje budowy kanalizacji deszczowej. Budowa chodnika zwanego "Drogą Golgoty" nie przewidywała umieszczania studzienek chłonnych.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Czy starosta ma wpływ i może kontrolować urzędy miast w starowstwie?
(Stanisław, 22.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Stanisławie,

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego są niezależne.
Oznacza to, że między burmistrzem, starostą, a marszałkiem województwa (oraz ich urzędami) nie ma podległości.
Wywieranie wpływu między nimi dokonuje sie wyłącznie
poprzez wzajemne uzgodnienia, porozumienia oraz umowy.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Jestem absolwentem Technikum Elektrycznego w Zielonce. Już, kiedy uczęszczałem do szkoły słyszałem głosy o (...) zmianie jej profilu ...
[W szkole] kształciło się tam kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi, placówka miała umowy z zakładami na prowadzenie w nich praktyk, naprawdę dobrą kadrę nauczycielską a jej warsztaty generowały zyski wystarczające przynajmniej na pokrycie ich własnej działalności.
Uważam, że Rada Powiatu jako organ zarządzający placówką powinna wykazać więcej inicjatywy w kierunku utrzymania dotychczasowych profili szkół w ZSZ.
Można przecież stworzyć, nie licea profilowane o wprost idiotycznych profilach, lecz np.: wieczorowe lub zaoczne państwowe liceum o profilu elektrycznym lub elektronicznym.
Czy rada powiatu lub p. Starostowie uczynią jeszcze jakiś krok w kierunku poprawy sutuacji i jak odnoszą się do mojej opinii??
(ZARN, 16.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie ZARN,

Poruszył Pan w swoim liście bardzo wiele kwestii. Choć nie pisze Pan tego wprost niepokoje jakie Pan przedstawia wskazują, że jest Pan pracownikiem szkoły.
Myślę, że przedstawię Panu kilka informacji, które będą dla Pana wyjaśnieniem, a jednocześnie w niektórych kwestiach uspokojeniem. Będę odnosił się do problemów analogicznie do kolejności ich ujęcia w Pana liście.
Po pierwsze: szkoła podlega naturalnym przekształceniom związanym z zainteresowaniem młodzieży konkretnymi kierunkami.
Po drugie: placówka ma obecnie „dobrą kadrę nauczycielską”, szczególnie ostatnio widać jak wiele w szkole się dzieje, zwłaszcza pod względem niestandardowych form aktywizacji uczniów. Przykładem niech będzie chociażby nawiązywana obecnie współpraca międzynarodowa.
Po trzecie (i chyba w naszej korespondencji najważniejsze) – kwestia profili. Pisze Pan: „Rada Powiatu jako organ zarządzający placówką powinna wykazać więcej inicjatywy w kierunku utrzymania dotychczasowych profili szkół w ZSZ”. Oczywiście zazwyczaj uważamy, że dobrze jest utrzymać istniejące kierunki bo stanowi to tradycję szkoły. Jednak jest kwestia, w której mamy w pewnym aspekcie zasadniczo odmienne podejście. Otóż zdaniem starostwa powiatu w ostatnich latach podstawowym założeniem proponowanych rozwiązań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego (w tym zawodowego) jest nakierowanie proponowanych zmian na podmiotowość ucznia. Oznacza to, że szkolnictwo ponadgimnazjalne jest w pierwszym akcencie nakierowane na ucznia i jego wizję rozwoju. To uczeń (rodzic) biorąc pod uwagę swoje predyspozycje ma zadecydować w jakim profilu, kierunku, zawodzie chce się uczyć a nie „organ zarządzający placówką”. Czasy kiedy urzędnik decydował, że Jaś ma być stolarzem, chociaż chciał i mógł być mechanikiem odeszły wraz z gospodarką centralnie sterowaną. Moim zdaniem fakt, że uczeń decyduje o tym jakie profile pozostają (zapisując się do nich) a jakie giną (brak chętnych do nauki w nich) jest zaletą nowego systemu, a nie wadą.
Większość uczniów chce się teraz uczyć w liceach. Reasumując: uczeń (jego rodzic) decyduje o tym jakie kierunki pozostają poprzez ich wybór. Jeśli nie ma do jakiegoś kierunku chętnych trzeba go wygasić, a nie zmuszać do sztucznego ich wypełniania przez uczniów, którzy tego nie chcą. (Taka sytuacja następuje, gdy na kierunek zgłosi się mała liczba uczniów, wtedy proponuje się im przejście do innego kierunku, ponieważ często jest zbyt późno na szukanie czegoś nowego w upragnionym profilu. Uważamy to za najgorszą możliwą sytuację.)
Po czwarte: nie mogę się zgodzić z Pańskim niezwykle silnym stwierdzeniem o bezsensownych według Pana „liceach profilowanych o wprost idiotycznych profilach”. Spieszę Pana poinformować, że z przeprowadzonej wśród gimnazjalistów ankiety, która dotyczyła oczekiwań edukacyjnych uczniów wynika, że 69% ankietowanych chce ukończyć liceum profilowane. To wystarcza za całą odpowiedź w tej kwestii. Szanujmy ich zdanie. Mam nadzieję, że zweryfikuje Pan po poznaniu tej danej swoją opinię.
Po piąte: oczywiście wsłuchujemy się we wszystkie opnie. Szczególnie ważne są dla nas opinie grona nauczycielskiego, ale przede wszystkim uczniów, a raczej ich rodziców, mieszkańców powiatu, bo to oni w stosowanym w Europie systemie powinni mieć wpływ na wizję rozwoju szkoły. Z przytaczanego już wcześniej sondażu wynika natomiast, że najbardziej pożądanymi kierunkami są: informatyka, ekonomia, administracja, oraz pedagogika, medycyna (dla których najlepiej przygotowującą ponadgimnazjalną formą kształcenia jest liceum ogólnokształcące). Cóż więc promować? Odpowiedź sama się narzuca...

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Moje pytanie dotyczy braku odpływu wody opadowej, która zbiera się na Al. Jana Pawła II wzdłuż Drogi Golgoty w Radzyminie. Wiem, że droga ta należy do Powiatu.
Czy Starostwo ma zamiar coś z tym fantem zrobić, aby przejeżdżające samochody nie ochlapywały pieszych oraz aby główna ulica (wizytówka) miasta wyglądała czysto i bezpiecznie dla przechodniów??

Z poważaniem Krzysztof
(Krzysztof, 16.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie,

Ul. Jana Pawła II w Radzyminie jest jedną z ponad 400 km dróg powiatowych. Odwodnienie tej jezdni jest podobne do większości dróg, niezależnie do kogo należą. Generalnie większość jezdni jest odwadniana powierzchniowo poprzez odpływ wód opadowych na pobocze drogi. Obecne warunki pogodowe utrudniają wchłanianie wody przez grunt na poboczu.

Na żadnej drodze powiatowej nie jest planowana budowa kanalizacji podziemnej dla odprowadzenia wód deszczowych.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Chciałbym w tym roku wykonać docieplenie budynku mieszkalnego. Czy mogę ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej i gdzie należy złożyc właściwy wniosek aby rozpocząć procedurę. Z góry dziękuję za odpowiedż.
(Jurek, 09.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Indywidualne osoby fizyczne w zasadzie nie mają możliwości korzystania bezpośrednio z Funduszy Strukturalnych. Możliwość taka występuje w przypadku rolników, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów określonych w dokumentach programowych.

Celem uzyskania pełnych informacji z zakresu funduszy proponuję skontaktować się ze specjalistycznymi instytucjami informacyjnymi, np. Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Kontakt: ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, tel.: (22) 455-54-54, fax.: (22) 455-54-53, mail: cie@mail.ukie.gov.pl

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Chcę zapytać o bardzo ważną sprawę dotyczącą mieszkańców przy ulicy Kolejowej w Wołominie. Chodzi mi o wielkie topole rosnace na wysokości rampy. Niektóre z nich są spróchniałe i grożą zawaleniem się przy dużym wietrze. Stoi tam dużo budynków mieszkalnych, które są w wielkim niebezpieczeństwie. Ponadto biegnie tam linia wysokiego napięcia, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla budynków w razie zawalenia się topoli, a takich przypadków jest coraz więcej. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
(Marzena, 04.03.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno,

Z przepisów ustawy o ochronie przyrody wynika ogólnie, że obowiązek utrzymania drzew spoczywa na właścicielu. Generalnie sprawami zieleni zajmuje się wójt lub burmistrz na wniosek właścicieli. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy teren należy do gminy - organem tym jest starosta.
Wydział Ochrony Środowiska ze starostwa uzgodnił z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, że dokonane zostanie rozeznanie na wskazanym terenie i podjęte zostaną odpowiednie działania, w zależności od tego, kto okaże się właścicielem terenu.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775718 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.