Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
W odpowiedzi na moje zeszłoroczne pytanie o remont ulicy Kolejowej w Ząbkach odpowiedział pan, że prowadzone przed zimą prace były tylko robotami zabezpieczającymi, natomiast właściwe roboty budowlane bedą prowadzone w następnym sezonie. Sezon budowlany w pełni, tymczasem na tej drodze nic się nie dzieje (zwłaszcza na leśnym odcinku tej ulicy). Kiedy starostwo planuje definitywny remont tej drogi? Czy istnieje możliwość przebudowy zjazdu z tej ulicy na drogę wojewódzką nr 631? (Jest to źle wyprofilowane i dość niebezpieczne skrzyżowanie)
(Michał, 14.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale

Dalsze roboty możliwe były dopiero po robotach kanalizacyjnych, które wykonywane były przez Zakład Komunalny w Ząbkach na zlecenie urzędu miasta. Po nich, w ostatnich dniach położona została nakładka asfaltowa. Stało się więc tak tak jak zapowiadałem poprzednio.
Remont wjazdu i pozostałego odcinka tej trasy jest planowany, ale już nie w tym roku.

pozdrawiam
Konrad Rytel

Pytanie:
Witam
Mam kilka pytań do pana starosty Grzegorza Dudzika. Prosze pana - wie pan o inwestycji - pt. budowa stacji benzynowej przy ulicy Piłsudzkiego? jak to się stało, że tego typu szkodliwą działalność pozwolił nadzur budowlany umiescić w miescie? jak to możliwe że starostwo, które rownież odpowiada za ochrone przeciw pożarową pozwoliła aby umiescic ta inwestycje w okolicach dwu osiedli - jednego na Dąbrowskiego drugiego na Żabiej?
(Set, 21.07.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Set

Na terenie powiatu może powstać w najbliższym czasie kilka nowych stacji paliw i stacji tankowania gazu do samochodów.
Sprawa możliwości budowania określonych budowli na określonym terenie to kompetencja samorządu gminnego. Stacje paliw zalicza się do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Ich lokalizacja może więc mieć miejsce
wyłącznie na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie wykluczające usług uciążliwych. O przeznaczeniu danego terenu (czyli o tym co na nim może być zbudowane) jak w każdym innym
mieście tak i w Zielonce decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. W Zielonce zatwierdzony on został uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004r. poz. 1275. Działki, o których Pan wspomina - na których zlokalizowana jest stacja paliw płynnych - położone są
w terenie oznaczonym symbolem Uks - usługi komunikacyjne (zasady zagospodarowania terenu: zabudowa i urządzenia związane z dystrybucją paliw).
Rada Miasta Zielonka ustaliła więc przeznaczenie terenu uchwalając plan.

Tak jak Pan pisze, zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym w kompetencji powiatu są natomiast zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dlatego nie tylko ta, ale i wszelkie inne inwestycje mogące w określony przepisami sposób wpływać na środowisko muszą posiadać projekt pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a inwestor musi zrealizować wymagane od niego projekty
zabezpieczeń.

Nadzór budowlany, o którym Pan wspomina zajmuje się natomiast następującymi sprawami:

. dopuszczenie do obrotu, stosowania wyrobów budowlanych
. samowola budowlana
. budowy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
. niewłaściwe utrzymanie obiektów
. katastrofy budowlane
. zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
. pozwolenia na użytkowanie

Pozdrawiam serdecznie

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Poprzednie pytanie dotyczy dróg, więc chciałbym zostać przy tej kwestii...
Drodzy Starostowie!
Wiem, że sprawa ta dotyczy samorządu gminnego, lecz nie znalazłem forum, na którym odpowiedziano by na moje zapytanie, a jestem przekonany, że gdybym nie zapytał na forum, lecz wysłał e-maila, nie uzyskałbym żadnej odpowiedzi. A pytanie jest następujące:
Czy ulica zwana ulicą Mikołaj Reja lub też po prostu Reja będzie kiedykolwiek modernizowana?? Chodzi mi o całą ulice(od ul. Lipińskiej do ul. Wąskiej). Znajduje się ona, bowiem w opłakanym stanie od niepamiętnych czasów. Nie dość, że (delikatnie rzecz ujmując) nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia, (jeżeli to coś można nazwać w ogóle nawierzchnią) to w dodatku nie ma na całej długości ulicy nawet namiastki chodnika. Mieszkając w pobliżu i przemierzając tę drogę prawie codziennie nie czuje się bezpiecznie, gdyż w brew pozorom często można natknąć się na niej na różnego rodzaju pojazdy.
Proszę o pomoc…
Z wyrazami szacunku
Łukasz
(Łukasz, 17.07.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu

Nie napisał Pan w jakiej gminie powiatu są drogi, o które Pan pyta. Jednak mimo tego - jeżeli wie Pan, że ulica o którą Pan pyta jest gminna proszę z góry nie zakładać, że nie uzyska Pan odpowiedzi od odpowiednich osób.
Na gminnych stronach istnieją także podobne do tej witryny do kontaktu (np. bardzo aktywna w Dąbrówce) a z pewnością odpowiednie osoby odpowiadają także na maile.
Wracając do sedna jeżeli ulica jest gminna to rzeczywiście o planach na nią poinformować może tylko urząd gminy.

pozdrawiam serdecznie

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Zachęcony informacją podana przez Pana Starostę K. Rytla w TVP3 próbowałem wczoraj przejechać odcinek Sulejów-Kury-Miąsne. Niestety letnicy z doliny Liwca nie mogą jeszcze w pełni wykorzystać tej trasy, chociaż nowy odcinek Kury-Miąse jest faktycznie europejski!!!!!!.

Pytanie: Kiedy cały ten odcinek będzie gotowy (brakuje ok 2 km od Sulejowa do miejscowości Kury) - łącznie z poprawieniem wjazdu na trasę 634 w miejscowości Miąse ??
(Janusz, 11.07.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu

Dokończenie robót na odcinku Sulejów - Kury planowane jest na rok 2006 po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na to zadanie.
Na skrzyżowaniu w miejscowości Miąse planowana jest natomiast budowa ronda.
Wykonanie tych prac byłoby możliwe do końca b.r. tylko w przypadku zapewnienia odpowiednich funduszy na ich realizacje.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Kiedy rozpocznie sie modernizacja trasy 631 - od ronda w Zielonce do ul Marsa?
AR
(Anna, 30.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno

Droga 631, o którą Pani pyta jest drogą wojewódzką i wszelkie szczegóły jej dotyczące posiada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, bądź instytucje drogowe przez niego nadzorowane.
Dla wyjaśnienia pragnę Panią poinformować, że w Polsce tak jak są trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy, wojewódzki, tak też przebiega, mówiąc w pewnym uproszczeniu, podział zadań: od tych najbardziej związanych z gminą do tych regionalnych.
Podobnie sprawa ma się z drogami: są gminne (najczęściej ulice w miastach i drogi wiejskie), powiatowe, najczęściej drogi łączące miasta w obrębie powiatu oraz drogi wojewódzkie (regionalne, łączące między sobą powiaty i regiony). Poza tym podziałem są jeszcze drogi krajowe, ważne strategicznie dla transportu w Polsce (np. autostrady i drogi ekspresowe).
Połączenie powiatu z Warszawą to połączenie o charakterze wojewódzkim. Tak jest w praktyce: zarówno droga Warszawa-Wołomin-Tłuszcz-Jadów (w nazewnictwie drogowym posiadająca numer 634) jak i Struga-Zielonka-Warszawa (631) to drogi wojewódzkie.
Na początku listopada 2004 roku podpisano list intencyjny w kwestii przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na wspomnianym przez Panią odcinku Warszawa (skrzyżowanie z ulicą Marsa) - miasto Marki. Szczegóły co do postępu prac projektowych w tej kwestii posiada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, mieszkam w Kobyłce od 2 lat. Moje pytanie dotyczy czystości w lasach w obrębie miast Kobyłka i Wołomin. Lasy nasze są potwornie zaśmiecone, proszę o informację czy mozliwe jest zebranie i wywiezienie śmieci a następnie podjęcie próby złapania i ukarania ludzi, którzy zaśmiecają lasy.
Pytanie podobne zadałem burmistrzowi Kobyłki za posrednictwem BIP.
(Wojciech, 28.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojciechu
Podobne pytanie o zaśmiecanie lasów zadane było kilka tygodni temu. Oto zamieszczona wtedy odpowiedź, która zgodna jest także z tematem Pana pytania:
Należy stwierdzić, że problem przedstawiony jest złożony i wynika z faktu, iż lasy na terenie naszego powiatu są we władaniu wielu różnych właścicieli, posiadających prawa do tych terenów. Właścicielami lasów są w większości Lasy Państwowe, pewien obszar należy do osób fizycznych a także do samorządów lokalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, za porządek odpowiedzialni są właściciele poszczególnych terenów i w większości przypadków wywiązują się ze swoich obowiązków, sukcesywnie sprzątając podległe im tereny.
Niestety, pewien procent mieszkańców naszego powiatu uważa, że wytworzone przez nich odpady mogą wyrzucać do lasu i nie ponosić kosztów ich utylizacji.
Aby ograniczyć ten proceder, Starosta podjął w 2004r. kilka inicjatyw, zmierzających do rozwiązania w/w problemu:
- Przeszkolił, wyposażył w umundurowanie i oznakowanie Społecznych Opiekunów Przyrody którzy, konno patrolują tereny Powiatu,
- Społeczni Opiekunowie Przyrody wspólnie z władzami gmin naszego powiatu zorganizowali wiele akcji sprzątania, czego efektem było zebranie w ubiegłym roku ponad 5000 worków śmieci. Podjął się również koordynacji działań zmierzających do przejęcia przez gminy całościowej gospodarki odpadami, czego pierwsze efekty już widać w postaci selektywnej zbiórki odpadów w większości gmin.
Niestety, główną przyczyną pojawiania się coraz to nowych dzikich wysypisk, jest niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. W związku z tym, w 2005r. powołany został w Starostwie w ramach Wydziału Ochrony Środowiska Zespół ds.Edukacji Ekologicznej, którego zadaniem jest m/in. edukacja ekologiczna mieszkańców naszego powiatu także i w tym zakresie.
Wskazane przez Pana propozycje są bardzo cenne, jednak ich adresatem powinny być przede wszystkim gminy i Lasy Państwowe, m.in. z uwagi na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 5 - zgodnie, z którym obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach otwartych należą do gminy oraz art. 3 ust. 2 - zgodnie z którym gminy są zobowiązane do tworzenia warunków ułatwiających lub umożliwiających prawidłowe usuwanie odpadów komunalnych), a także ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt 13 - zgodnie z którym domniemywa się ze właściciel nieruchomości jest posiadaczem odpadów, które się na niej znajdują.)

Z pozdrowieniami

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam Panów
Moje pytanie dotyczy przedszkoli, a mianowicie kwoty stałej którą rodzice płacą co miesiąc za swoje dziecko, niezależnie od tego czy uczęszczało do przedszkola pół miesiąca czy cały miesiąc. W porównaniu do miasta Warszawy, w Wołominie płaci się o wiele więcej. W Warszawie płaci się około 80 PLN miesięcznie, a w Wołominie około 130 PLN miesięcznie.
Proszę mi wytłumaczyć z czego to wynika i dlaczego ludzie w większym mieście płacą mniej niż w mniejszym.
Moim zdaniem jest chyba coś nie tak. Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie, mam nadzieję że taka się pojawi.

Z poważaniem
(Sebastian, 13.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sebastianie

Starostwo Powiatu Wołomińskiego nie prowadzi przedszkoli. Powiat jest instytucją prowadzącą wyłącznie dla szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Prowadzeniem edukacji przedszkolnej zajmują się władze gminne oraz podmioty niepubliczne. Do instytucji prowadzącej należy składać zapytania w kwestii, którą Pan poruszył.
Informacja jaki jest podmiot prowadzący placówki
powinna być dostępna w przedszkolu.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowni Panowie,
Na stronie internetowej Powiatu zamieszczacie sondę, w której jedno z pytań brzmi: Jakie są zdaniem Państwa najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w powiecie wołomińskim?
Odpowiedzi: Modernizacja i i budowa dróg - prawie 80% głosów.
Odnoszę wrażenie, że Panowie od dłuższego czasu w ogóle nie czytają wyników tej sondy. LUDZIE CHCĄ NOWYCH DRÓG!!! Czy to nie wynika w sposób bezpośredni z tej sondy?
Następne pytanie nasuwa się samo: gdzie buduje się nowe drogi? - Bo zgadzam się oczywiście, że drogi buduje się i modernizuje w naszym powiecie. Odpowiedź jest bardzo prosta: Drogi buduje się tam, gdzie nie ma skomplikowanej sytuacji np. prawnej (brak protestów itd) a jednocześnie tam, gdzie natężenie ruchu jest bardzo niskie. Z całym szacunkiem dla mieszkańców Sulejowa, Strachówki, Miąse itd. Nie odmawiam im prawa do porządnej drogi.
Proponuję, aby Panowie Starostowie przejechali się w godzinach szczytu (ale nie tylko) drogą 634 (chyba nie pomyliłem numeru) do Warszawy z Wołomina lub w odwrotnym kierunku. Nie wierzę, że Panowie nie znają uciążliwości tej sytuacji. Ale w związku z tym moje pytanie: kiedy nastąpią jakieś zmiany na lepsze. Proszę tylko nie wymieniać inwestycji typu: rondo w Wołominie, światła w Kobyłce, w Zielonce. To jest kropla w morzu.
W więc jeszcze raz. Proszę o rzetelną informację na temat prowadzonych prac, opracowań, uzgodnień zmierzających do poprawienia dojazdu z Wołomina do Warszawy. Jeśli te informacje mogłyby dotyczyć także Wschodniej Obwodnicy Warszawy - bo rozumiem, że bez jej budowy chyba nie ma tematu - to byłoby super.
Pozdrawiam
Marek - zmotoryzowany mieszkaniec Wołomina
(Marek, 04.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku
1. W normalnych dniach strona powiatu jest monitorowana najmniej dwukrotnie w związku z tym mamy bieżący ogląd sondy.
2. Szanowny Panie Marku - proszę mi wierzyć - dla każdego mieszkańca najważniejsza jest ta droga która jest najbliżej jego miejsca zamieszkania, pracy itp. Dla Pana ta, dla innego mieszkańca inna...
Gdyby miał Pan świadomość w jakim stanie otrzymał powiat drogi powiatowe we wschodniej części powiatu nie dziwiłby się Pan z pewnością zasadności ich wykonania.
My - mieszkańcy zachodniej części powiatu (ja jestem mieszkańcem Zielonki) - nawet nie mamy często świadomości, że we wschodniej części drogi powiatowe to jeszcze często ... drogi gruntowe, po których w ogóle nie ma jak przejechać. Warto o tym pamiętać przy dyskusji o drogach w aspekcie solidaryzmu społecznego
3. Na koniec najważniejsze: droga 634 nie jest drogą powiatową (!) lecz wojewódzką. Znamy jej uciążliwość i oczywiście w kwestii oceny konieczności jej zmodernizowania nie ma między nami różnic.
Droga Warszawa-Wołomin-Tłuszcz-Jadów (w nazewnictwie drogowym posiadająca numer 634) to droga wojewódzka i to w samorządzie województwa jest pełna wiedza na temat inwestycji na drodze 634 oraz planów modernizacyjnych.
Zasadniczo kwestie drogowe nadzoruje starosta Konrad Rytel, jednak ponieważ nie pytał Pan o zagadnienia techniczne, lecz administracyjne, prawne i internetowe odpowiadam w jego zastępstwie.

Serdecznie pozdrawiam.
Grzegorz Dudzik - wicestarosta

Pytanie:
WITAM PANA STAROSTĘ,
W nawiązaniu do zbliżającego się lata 2005r. zwracam się do Pana Starosty z prośbą o wykonanie oceny czystości okolicznych lasów w najbliższym rejonie miasta Wołomin przy udziale właściwych instytucji i osób z uwzględnieniem działań w terenie z uwagi na fakt, iż pojawią się ku temu sprzyjające okoliczności wynikające ze zjawisk przyrodniczych. Okoliczne lasy wołomińskie są bardzo zanieczyszczone – widoczne są butelki, śmieci, uszkodzone części samochodowe, cegły, gruz itp. Zatem lasy wymagają uporządkowania. Ocena powinna wskazywać, w miarę dokładnie w planach, zanieczyszczenia lasów oraz ewentualne możliwości ich usunięcia i stanowić zarazem plan do działań w przyszłym roku chyba, że gmina jest w stanie przystąpić do działania bez opisów. Jednakże opracowanie takiej strategii byłoby pomocne na następne lata. W uporządkowaniu lasów powinny wziąć udział w moim przekonaniu m. in. straż pożarna, właściwe nadleśnictwa i inne instytucje, być może warto jest zaangażować projektem bezrobotnych z urzędu pracy i zabiegać o częściowe wsparcie projektu przez nadleśnictwo. Jednakże w mojej ocenie najwłaściwsze jest zlecenie sprzątania lasów podmiotowi prywatnemu np.: przedsiębiorcy. Zlecenie wykonania usługi w drodze przetargu oraz odbiór komisyjny potwierdzający właściwie wykonaną usługę zapewnią realizację zamierzonych celów. W tym przypadku proszę o uwzględnienie niniejszego zagadnienia w planie budżetowym na przyszły rok tj. 2006. Zatem, proszę o informację w powyższej sprawie. Nadmieniam dnocześnie, że ponowię sprawę we właściwym terminie za kilka miesięcy do planu budżetowego na rok 2006.
(Tomek, 03.06.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomku!
To zadziwiające, ale otrzymaliśmy już kilka miesięcy wcześniej od innej (inaczej podpisanej ?) osoby pytanie wręcz identyczne. Cytuję fragment dla porównania dla innych internautów. Oto fragment przysłanego wcześniej pytania przez pana Andrzeja: "W nawiązaniu do zbliżającej się jesień 2004r. zwracam się do Pana Starosty z prośbą o wykonanie oceny czystości okolicznych lasów w najbliższym rejonie miasta Wołomin przy udziale właściwych instytucji i osób z uwzględnieniem działań w terenie z uwagi na fakt, iż pojawią się ku temu sprzyjające okoliczności wynikające ze zjawisk przyrodniczych. Okoliczne lasy wołomińskie są bardzo zanieczyszczone - widoczne są butelki, śmieci, uszkodzone części samochodowe, cegły, gruz itp. Zatem lasy wymagają uporządkowania.
Ocena powinna wskazywać, w miarę dokładnie w planach, zanieczyszczenia lasów oraz ewentualne możliwości ich usunięcia i stanowić zarazem plan do działań w przyszłym roku chyba, że gmina jest w stanie przystąpić do działania bez opisów. Jednakże opracowanie takiej strategii byłoby pomocne na następne lata." Ciekawa zbieżność...
Mimo tego spieszę poinformować co następuje:
Należy stwierdzić, że problem przedstawiony jest złożony i wynika z faktu, iż lasy na terenie naszego powiatu są we władaniu wielu różnych właścicieli, posiadających prawa do tych terenów. Właścicielami lasów są w większości Lasy Państwowe, pewien obszar należy do osób fizycznych a także do samorządów lokalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, za porządek odpowiedzialni są właściciele poszczególnych terenów i w większości przypadków wywiązują się ze swoich obowiązków, sukcesywnie sprzątając podległe im tereny.
Niestety, pewien procent mieszkańców naszego powiatu uważa, że wytworzone przez nich odpady mogą wyrzucać do lasu i nie ponosić kosztów ich utylizacji.
Aby ograniczyć ten proceder, Starosta podjął w 2004r. kilka inicjatyw, zmierzających do rozwiązania w/w problemu:
- Przeszkolił, wyposażył w umundurowanie i oznakowanie Społecznych,
- Opiekunów Przyrody którzy, konno patrolują tereny Powiatu,
- Społeczni Opiekunowie Przyrody wspólnie z władzami gmin naszego powiatu zorganizowali wiele akcji sprzątania, czego efektem było zebranie w ubiegłym roku ponad 5000 worków śmieci. Podjął się również koordynacji działań zmierzających do przejęcia przez gminy całościowej gospodarki odpadami, czego pierwsze efekty już widać w postaci selektywnej zbiórki odpadów w większości gmin.
Niestety, główną przyczyną pojawiania się coraz to nowych dzikich wysypisk, jest niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. W związku z tym, w 2005r. powołany został w Starostwie w ramach Wydziału Ochrony Środowiska Zespół ds.Edukacji Ekologicznej, którego zadaniem jest m/in. edukacja ekologiczna mieszkańców naszego powiatu także i w tym zakresie.
Wskazane przez Pana propozycje są bardzo cenne, jednak ich adresatem powinny być przede wszystkim gminy i Lasy Państwowe, m.in. z uwagi na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 5 - zgodnie, z którym obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach otwartych należą do gminy oraz art. 3 ust. 2 - zgodnie z którym gminy są zobowiązane do tworzenia warunków ułatwiających lub umożliwiających prawidłowe usuwanie odpadów komunalnych), a także ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt 13 - zgodnie z którym domniemywa się ze właściciel nieruchomości jest posiadaczem odpadów, które się na niej znajdują.)
Liczymy również, że osoby tak wrażliwe jak Pan - Panie Tomaszu (Andrzeju???), będą motorem napędowym w angażowaniu najbliższej społeczności lokalnej na rzecz poprawy stany środowiska naturalnego.


Z pozdrowieniami

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Chciała bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie starosta organizuje różne imprezy, kóltóralne gdy tymczasem nie można składać wniosków o dotacje ze starostwa. Chciała bym też wiedzieć co to znaczy gdy ktoś pisze na ogłoszeniu, że starosta jest organizatorem imprezy czy wówczas finansuje ją on ze środków powiatowych czy prywatnych.
(halina, 16.05.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Halino
Powiatowi przypisano w USTAWIE z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w art. 4. ust 1., wykonanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: (...) (pkt 7) kultury i ochrony dóbr kultury.
Starostwo realizuje to w różny sposób: organizuje samodzielnie działania kulturalne (np. poprzez powołany Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej), współorganizuje działania z innymi podmiotami np. z Ośrodkami Kultury (współpraca z nimi odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego), patronuje działaniom kulturalnym np. nagradzając młodzież w konkursach nagrodami rzeczowymi a także ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie (dotację) działań przez nie prowadzonych np. konkurs na Warsztaty etnograficzno – artystyczne wspierające budowanie wiedzy i podtrzymywanie tradycji związanych z lokalnymi zwyczajami przeprowadzony w ubiegłych miesiącach. Nie jest więc prawdziwe Pani stwierdzenie, że nie można zgłaszać się na konkursy dotacyjne. Przypominam jednak, że obecnie obowiązuje w tej kwestii ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Często też Starosta przyjmuje nad działaniami patronat honorowy na prośbę organizatorów. We wszystkich tych przypadkach organizator umieszcza na materiałach informację o współpracy ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746404 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.