Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Do Pana Starosty Konrada Rytel.Dzień Dobry. Chciałbym zapytac czy Pan lub Pana rodzina pochodzi z Rytel bo nie wiem czy Pan wie ze rytelowie mają swój Herb i przed Bozym Narodzeniem Wyjdzie ksiazka o tych okolicach i pochodzeniu nazwiska.Pozdrawiam
(Artur Rytel-Andrianik, 23.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za przesłaną informację. Rodzina mojego ojca Stanisława Rytel-Andrianik wywodzi się z "Ryteli" nad Bugiem. Herb rodziny "Lubicz" jest mi znany i jest eksponowany. Posiadam trochę wiadomości o historii rodu. Chętnie zakupię wymienioną książkę.
Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia

Pytanie:
Dlaczego w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego nie dokonuje się takiej modernizacji map, żebym bez problemu mógł ustalić granice swojej działki mieszczącej się w Krzywicy (gm. Klembów)? Całe zawodowe życie płacę podatki, teraz chcę osiedlić się na wiejskiej działce i okazuje się, że władze zarządzające zasobem geodezyjnym nie pomagają mi, wykonując przydatną pracę i sporządzając mapy ze współrzędnymi działek, dzięki którym mógłbym bez przeszkód ustalić granice. Teraz muszę sam "na piechotę", debatując z sąsiadami, próbować wyznaczać granice mojej działki.
Czy w XXI wieku nie powinniśmy mieć nowoczesnego zasobu geodezyjnego?
(Roman, 22.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Romanie !

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wyjaśniam co następuje:
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, prowadzony przez Starostę Powiatu Wołomińskiego, jest modernizowany na bieżąco, w zakresie na jaki pozwalają środki finansowe. Państwowy zasób, na terenie całego kraju, nie prowadzi map ze współrzędnymi działek - jak to Pan określił. W Zasobie znajduje się dokumentacja prawno-techniczna, która służy uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego do wykonywania różnego rodzaju prac. Jedną z takich prac jest wznowienie lub wyznaczenie granic nieruchomości.

Zgodnie z artykułem 39 ustęp 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086): "Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą" . Powyższy zapis dotyczy również wyznaczenia znaków granicznych.
Tak więc w sprawie wskazania granic swojej nieruchomości w terenie, powinien zwrócić się Pan do jednostki wykonawstwa geodezyjnego, która wznowi lub wyznaczy znaki graniczne Pańskiej nieruchomości.

Jeżeli żadna z powyższych procedur nie będzie możliwa do przeprowadzenia, na mocy artykułu 29 ustęp 3 ww. ustawy: "Rozgraniczenia nieruchomości dokonują Wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz w wypadkach określonych w ustawie sądy." oraz artykułu 30 ustęp 1 ww. ustawy: "Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony". Powinien Pan wtedy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Wójta Gminy Klembów.

Starosta prowadząc Zasób Geodezyjny i Kartograficzny nie może naruszać praw i obowiązków właścicieli nieruchomości. A zgodnie z artykułem 38 ww. ustawy: "Właściciele lub inne osoby władające nieruchomością (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych" (czyli granic).

z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
czy można dostać pozwolenie na budowę domu bez planów zagospodarowania miejscowego terenu?, nawet jeżeli nie ma w pobliżu 50m sąsiada.
(Robert, 22.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Robercie

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor występuje do odpowiedniej gminy o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla danej inwestycji. Odnośnie możliwości wydania takiej decyzji
pytania prosimy kierować do odpowiedniego urzędu gminy.

z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto chciałabym się dowiedzieć kto jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. Pozdrawiam.
(Ania, 14.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aniu,

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką samodzielną, kierowaną przez dyrektora, który jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. PUP należy także do instytucji powiatowych, podobnie jak szkoły ponadgimnazjalne i domy pomocy społecznej i nadzorowany jest przez zarząd powiatu.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dlaczego na niektórych ulicach w Wołominie asfalt jest wylewany tylko do połowy długości ulicy?
(Anna, 14.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Aniu,
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy znać nazwę ulicy, o którą Pani pyta.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Jestem studentem 5 go roku bezpieczeństwa i w tym semestrze mamy przedmiot gry decyzyjne w sytuacjach kryzysowych - powódź , zwracam sie z prośbą o ile to możliwe o przesłanie mi materiałów dotyczących zespołu kryzysowego w razie powodzi
(Mirosław, 12.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Mirosławie

Z chęcią przekażemy Panu informacje na temat działania służb powiatowych w sytuacjach kryzysowych. Nie pozostawił Pan jednak e-maila. Proszę o wysłanie
go np. na e-mail starosta@powiat-wolominski.pl

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto !!!
Mam mianowicie taki oto problem. Kilka lat temu zakupiłem działkę budowlaną we wsi Czarna. W tym roku chciałem się pobudować ale niestety w naszej gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Chaciałbym się dowiedzieć jak długo trzeba będzie jeszcze czekać na takie plany i czy jast może jakaś inna forma abym mógł dostać takie plany bądź pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego.
Dziękuję za odpowiedź i pozostaję z szacunkiem.
Robert.
>>
(Robert, 12.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Robercie

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi dołączyć decyzję o ustaleniu
warunków zabudowy dla danej inwestycji, którą dla terenu gminy Wołomin wydaje Urząd Miasta w Wołominie.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Chciałbym dowiedzieć się (inni mieszkańcy Ząbek również) kiedy zostanie przebudowane skrzyżowanie Piłsudskiego/Powstańców w Ząbkach. Od co najmniej roku chodzą słuchy o takich planach, jednak nic się nie dzieje.
Kiedy można liczyć na założenie świateł lub rondo?

Wiem, że były problemy z prywatną działką narożną, która utrudniała zaprojektowanie ronda. Czy może rondo będzie przesunięte w stronę giełdy?

Coraz trudniej się tam jeździ a aut na ul. Powstańców ciągle przybywa. Skrzyżowanie to jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych (również dla pieszych).

Pozdrawiam,
Marcin
(Marcin, 17.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Wymienione przez Pana skrzyżowanie ulic w pobliżu giełdy należy do wielu bardzo uciążliwych i niebezpiecznych na terenie naszego powiatu. Modernizacje tych dróg wymagają wysokich nakładów finansowych i czasu na pozyskanie gruntów, projektowanie i wykonawstwo. Problem skrzyżowania Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach został w części rozwiązany dwa lata temu, ale wandalizm powoduje niszczenie oznakowań i zabezpieczeń. Obecnie przy współpracy z burmistrzem Ząbek trwa projektowanie budowy ronda lokalizowanego częściowo na terenie giełdy. Gromadzimy fundusze z zamiarem wykonania robót w roku bieżącym.
Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto kiedy zacznie się budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m.Jadów zapowiadana od wiosny łącznie z informacją dostarczaną do każdego gospodarstwa domowego
(andrzej, 17.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju

Inwestycje kanalizacyjne prowadzą urzędy gmin. Myślę, że to od urzędu gminy otrzymał Pan wspomnianą w pytaniu informację. W urzędzie gminy zapewne są też wiadomości na ten temat i tam proponuję zapytać.

Pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Dziękuję bardzo za umożliwienie zadawania pytań mieszkańcom powiatu. Chciałabym prosić Pana o info., gdzie mogłabym szukać przewodnika po powiecie wolominskim. Od 5 lat jestem mieszkanka Wolomina i przyjmując gości chiałabym pochwlić się zabytkami i ładnymi krajobrazami.
Pozdrawiam,
Edyta
(Edyta, 16.08.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Edyto

W 2003 roku, w ramach cyklu BIBLIOTEKA STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO wydano książkę Jana Wnuka, Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą. Przewodnik po Powiecie
Wołomińskim. Jest to kompendium najważniejszych informacji, o które pani pyta. W książce opisana jest historia regionu, sylwetki zasłużonych postaci, są archiwalne fotografie, opisy zabytków architektury, parków, pomników
przyrody. Książka jest najbardziej kompleksowym i pełnym przewodnikiem po powiecie. Dostępna jest w starostwie.

pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746420 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.