Dziś jest 24 czerwca 2017 r., imieniny Danuty, Jana
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dlaczego otrzymałem postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia na rozbiórkę stodoły o mapę do celów projektowych i wyiąg z planu zagospodarowania w terminie 14 dni skoro to właśnie drugi urzą napewno podległy starostwu czyli urząd wydający podkłady map wyznacza termin 14 dni na wydanie podkładu. Proszę powiedzieć mi kiedy geodeta ma uaktualnić mapę a ja mam złożyć w Państwa wydziale. Uważam, że jeden urzędnik nie wie jak pracuje drugi. Jeśli można o komentarz to bardzo proszę, zajrze na tę stronę.

pozdrawiam
(Tadeusz, 28.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,

Nie znajduje potwierdzenia podany przez Pana fakt, iż przy wnioskowaniu o rozbiórkę stodoły wymagana jest przez Wydział Budownictwa "mapa do celów projektowych i wyciąg z planu zagospodarowania". Chyba, że na rozbiórce proces zmian w terenie się nie kończy i nie napisał Pan w pytaniu wszystkiego co zgłosił pan do wydziału. W tej kwestii nie jestem w stanie odpowiedzieć więcej bez posiadania szczegółów o jaką decyzję dokładnie chodzi.

Natomiast w kwestii przygotowania map informuję, że procedura wykonania i wydania tzw. "mapy do celów projektowych" nie ogranicza się wyłącznie do czynności urzędu. Podstawą nadania mapie stosownej klauzuli, jest zgłoszenie roboty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wywiad w terenie i ewentualny pomiar, wykonany przez geodetę uprawnionego a wynik jego pracy złożony w formie operatu (o czym Pan wspomina). Stosowne rozporządzenia nakładają natomiast na urząd nieprzekraczalne terminy realizacji poszczególnych etapów (przygotowanie materiałów - do 10 dni od daty zgłoszenia, kontrola - do 6 dni, itd). Czas oczekiwania (jest różny w różnych przypadkach) głównie zależy od ilości aktualnie załatwianych zgłoszeń. W "sezonie budowlanym" termin ten często równoważny jest z maksymalnym a należy tu uwzględnić dodatkowo czas potrzebny geodecie na wykonanie pomiaru, opracowanie wyników itd.

Wracam do zasadniczej części pytania. Każdy składający wniosek do wydziału budownictwa powinien dostarczyć już razem z wnioskiem (!) wszystkie wymagane dokumenty. Szczegółowo można o tym przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=213&lang .
Termin na uzupełnienie dokumentacji w 14 dni jest ustalany zasadniczo we wszystkich takich przypadkach, gdy dokumenty te nie są zgodne z zasadami prawnymi. Ponieważ każdy kto przystępuje do procesu inwestycyjnego mapę do celów projektowych ma zrobioną wcześniej więc jest to termin raczej na dowiezienie mapy a nie na jej zrobienie. Jeżeli natomiast wnioskodawca nie jest w stanie zdążyć z dostarczeniem dokumentów na czas ma możliwość przed upłynięciem wyznaczonego terminu (!) wystąpić do wydziału o jego przedłużenie lub zawieszenie.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dziekuję za szybką odpowiedź, która dowodzi że Starosta zachowuje kontakt z mieszkańcami Powiatu.
Zgodnie z informacją z Pańskiej odpowiedzi informuję iż doga z Wołomina do Stanisławowa na wysokości Ręczaj pomimo dwukrotnej interwencji służb drogowych nadal jest w tragicznym stanie (jest to oodcinek najbardziej zdewastowany przez zimę), jazda odbywa się slalomem.

Z wyrazami szacunku
(Grzegorz, 23.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Grzegorzu,

Dziękuję za informację. Już ją przekazałem osobie nadzorującej prace naprawcze. W ostatnich dniach zwiększyliśmy ilość ekip pracujących na drogach. Dziś jest ich sześć. Jedna z nich pracuje na wspominanym przez pana ciągu Wołomin-Stanisławów. Z informacji jakie udało mi się ustalić prace na tym kierunku trwają od kilku dni, ale stan nawierzchni jest taki, że jeszcze "chwilę" potrwają. Przez ostatni tydzień na tę trasę - na łaty - "wylano" już ponad 30 ton masy asfaltowej. Prace trwały będą do skutku.
Jeszcze raz dziękuję za informację.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam ,
Panie Starosto, czy nastąpi poprawa dród w naszym powiecie. Obecnie ustępuje zima , jesteśmy wyrozumiali są dziury. Kiedy zaczną się remonty szkód wyrządzonych przez zimę.
z poważaniem
(Grzegorz, 20.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Grzegorzu,

Naprawy trwają. Jednocześnie pracują cztery ekipy poprawiające stan dróg po zimie. Dróg z twardą nawierzchnią jest w powiecie blisko 400 km. Połowa z nich, zdaniem Zarządu Dróg jest w stanie fatalnym.
Trwa więc akcja naprawcza na kilkuset kilometrach. Ekipy będą pracować aż do doprowadzenia nawierzchni do stanu zadowalającego. Jeśli pozostają gdzieś miejsca wymagające natychmiastowej naprawy a nie zostały dostrzeżone przez
Zarząd Dróg proszę o informacje (np. poprzez formularz zapytania) będzie ona przekazywana kierownikowi robót.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Kiedy jest planowane rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Powstańców w Ząbkach?Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Roberta Perkowskiego radnego powiatowego budowa miała się rozpocząć w dniu 14 listopada 2005.

Pozdrawiam,
(Marcin, 15.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców jest planowana w I półroczu bieżącego roku. Duże natężenie ruchu samochodowego i ograniczone
możliwości terenowe wymagają wieloetapowych działań służb drogowych. Trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiają obecnie rozpoczęcie robót.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Czy planowane są zmiany godzin, w których można odebrać paszport? Jeśli tak to kiedy? Obecnie jest to możliwe raz w tygodniu w godz. 9.00-16.00 oraz w pozostałe dni w godz. 8.00-15.00.
Ponieważ przez cały tydzień pracuję akurat w tych godzinach odbiór paszportu jest niemożliwy.
Jedynym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu tylko po to, żeby odebrać paszport.
Nie muszę chyba tłumaczyć, że taka sytuacja jest uciążliwia i sprawia, że Urząd zamiast wychodzić na przeciw potrzebom obywateli i ułatwiać im załatwienie spraw, tylko je utrudnia.
(Ksawery, 13.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Ksawery,

Niestety nie planuje się zmiany godzin pracy komórki paszportowej, specyfika pracy w „paszportach'" oraz względy bezpieczeństwa nie pozwalają na przyjmowanie interesantów poza godzinami pracy Starostwa.

Elżbieta Domańska
Sekretarz Powiatu

Pytanie:
Szanowni Panowie,

Dojeżdżając codziennie z Wołomina do Warszawy zastanawiam się, kto odpowiada za fatalny stan przejazdu kolejowego (nawierzchnia) w Kobyłce?
Przejazd kolejowy w Wołominie jest troszkę lepszy, natomiast asfalt, który wypełnia przestrzeń pomiędzy torami kolejowymi został już mocno wyjeżdzony.
Za wzór można postawić przejazdy w Zielonce i w Osowie. Czy nie można w Kobyłce i Wołominie doprowadzić przejazdów do standardów europejskich?
Kiedy to nastąpi? Co stoi na przeszkodzie? Pieniądze raczej nie, bo nie podejrzewam, żeby utwardzenie i położenie płyt betonowych (na równo z torami) na przejeździe było aż kosztowne.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące studzienek kanalizacyjnych wkomponowanych w ulice miast w naszym Powiecie. Kiedy zostaną one poprawione tak, aby przejazd przez nie nie byl odczówalny tzn, żeby nie były poniżej nawierzchni asfaltu, albo powyżej, co niestety jest standardem.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Paweł
(Paweł, 06.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Wszystkie przejazdy kolejowe są własnością i są zarządzane przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Stanowią więc element linii kolejowej i są utrzymywane przez kolej. Mimo tego samorządy podejmują starania na rzecz przekonania zarządcy przejazdu do remontu. Czasami się to udaje czego efektem są wspomniane przez Pana przejazdy. Nie zmienia to faktu, że PLK wiedzą o stanie tych przejazdów i znają stanowisko samorządów w tej kwestii. Reasumując na pytanie: -"Kiedy to nastąpi? "oraz - "Co stoi na przeszkodzie?" może odpowiedzieć tylko Zarząd PLK. Co do ceny to pragnę Pana poinformować, że wykonanie jednego przejazdu to 200 tys. zł. Ocenę czy to
dużo, czy mało pozostawiam Panu.

Jeśli chodzi natomiast o studzienki kanalizacyjne w obrębie jezdni to prosimy o informację jakiej jezdni to dotyczy. Dzięki temu będzie możliwość odpowiedzi co jest przyczyną oraz oceny możliwości podjęcia działań naprawczych.

Konrad Rytel

Pytanie:
Dzień dobry, mam krótkie pytanko a odpowiedź na nie pozwoli mi zapukać do właściwych drzwi.
Kto wydaje pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego po zakończeniu inwestycji? czy należy zgłosić się do właściwej komórki organizacyjnej w gminie, czy raczej zwrócić się do starostwa, które wcześniej wydało pozwolenie na budowę? I jakie dokumenty należy przygotować aby uzyskać takie pozwolenie na użytkowanie.
Być może będzie więcej zainteresowanych tą sprawą, ponieważ uzyskanie takiego dokumentu pozwoli na staranie się o odzyskanie vatu w budownictwie.
dziekuje z góry za odpowiedź.
(Edyta, 27.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Edyto!

Pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenie powiatu wołomińskiego wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 78 (nr telefonu 022-776-44-94).

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego określa art. 57, ust.1, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 - z późniejszymi zmianami). Cytuję:

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;",
c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.";

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Szczegółowej informacji (w aspekcie konkretnej sprawy)może udzielić tylko pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, po uzyskaniu dokładnej informacji, co do rodzaju inwestycji i toku jej realizacji (nr telefonu 022-776-44-94).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Pytanie dotyczy tragicznej jakości stanu dróg powiatowych, zarówno nawierzchni jak i utrzymania w zimie. Nim zacząłem pisać to pytanie, przejrzałem korespondencję dotyczącą dróg i panów odpowiedzi.
Generalnie mam wrażenie, że zdaniem Starostów wszystko jest w jak najlepszym porządku, albo jeśli nie jest w porządku to winny jest ktoś inny ale oczywiście nie Starostwo. Codziennie dojeżdżam do pracy do Warszawy, ulicami: Zagańczyka, Szeroką w Kobyłce, dalej przez Zielonkę i Marki ul Fabryczną do dwupasmowej drogi Piłsudskiego. Jest to jeden z głównych szlaków dla osób dojeżdżających z Wołomina, Kobyłki i Zielonki do Warszawy. Niestety nawierzchnia zimą jest zawsze ekstremalnie śliśka, tysiące kierowców jadą z narażeniem życia tylko dlatego, że nikt nie zadbał aby posypać drogę. Taki przypadek był też dziś wieczorem - 22 luty 2006 - w Warszawie drogi mokre, posolone, od skrętu w ul. Fabryczną w Markach - warunki dramatyczne - DLACZEGO jest tak fatalnie, kto za to powinien ponieść karę. Przy okazji warto wspomnieć o jakości nawierazchni ul Fabrycznej w ub roku remontowanej przez chyba 6 m-cy. Panowie Starości ruszcie się z Wołomina do Marek na ul Fabryczną w celu oględzin. Na szczęśccie już niedługo wybory - mam nadzieję, że ludzie oceniają panów podobnie jak ja - jak śpiewa znany artysta Kazik - "beznadzieja - to tak jakby Was pochwalić" Nie liczcie na mój głos, ale bądźcie pewni, że będę waszym złym prorokiem.
(Wojciech, 22.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojciechu,

Stan nawierzchni dróg, niezależnie od tego kto jest ich zarządcą, zależy od wielu czynników, ale najmniej od wyborów i zbliżającej się kampanii wyborczej. Ciąg komunikacyjny od ul. Armii Krajowej przez Załuskiego Szeroką, Marecką i Fabryczną do drogi krajowej w Markach jest drogą powiatową o szczególnie intensywnym ruchu samochodowym. Zapewniam Pana, że jeździmy tą drogą (być może częściej niż Pan) i stan tej drogi jest nam znany. Droga ta wymaga pełnego remontu na całej długości i wydatków kilkunastu milionów złotych (!). Biorąc pod uwagę fakt, że ten ciąg drogowy jest częścią (!) z ponad 400 km dróg powiatowych staramy się utrzymać również inne ważne drogi w innych miejscach naszego powiatu. Niezależnie od Pańskiej oceny warto dostrzec nasze prace na tej drodze: rondo na ul. Armii Krajowej, rondo przy kościele w Kobyłce, przykrycie rowu wzdłuż ul. Mareckiej, zmiana jezdni przy gliniankach, sygnalizacja świetlna na ul.
Fabrycznej wraz z pełnym odwodnieniem. W bieżącym roku planujemy nową nawierzchnię na ul. Załuskiego i ul. Fabrycznej w Markach. Nie liczymy na Pański głos, ale nadal dobrze liczymy publiczne pieniądze, którymi poprawiamy stan dróg w różnych miejscach powiatu.

Konrad Rytel

Pytanie:
kim jest Adam Kopczyński
(stanisław, 12.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Pan Adam Kopczyński jest przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego.

z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam serdecznie!
Zwracam się z zapytaniem, do kogo należy utrzymanie dróg gminnych w nalezytym porządku /zarówno utwardzonych jak i nieutwardzonych/i kto winien odpowiadać za ich zły stan. Jest bowiem rzeczą nie do pomyślenia, że zgłaszając kilkakrotnie odśnieżenie drgi gminnej, przepraszam odcinka drogi gminnej nieutwardzonej nie widać żadnego odezwu. Gdzie mógłbym zgłosić taką interwencję tj. odśnieżenie drogi gminnej nieutwardzonej oraz czy interwencja taka byłaby możliwa o każdej porze dnia?

Pozdrawiam
Piotr
(Piotr, 07.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze

Sugestie dotyczące utrzymania dróg gminnych należy zgłaszać do urzędu gminy lub jednostki gminnej, która zajmuje się drogami.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1773894 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.