Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Pytanie o stan dróg. Otórz dlaczego po "naprawie" dziurawych dróg łaty wyglądają jak "kocie łby" ? Moim zdaniem szkoda pieniedzy podatników na takie "inwestycje", może poprostu trzeba zlecać prace firmom które maja pojecie jak to sie robi ?
(Mirek, 16.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Mirku,

O jakiej drodze Pan pisze? Proszę o szczegóły.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Dlaczego w Starostwie nie można załatwić wszystkich spraw w godzinach urzędowania? Wydawało mi się, że ustalone godziny pracy w poniedziałek 9-17 są po to aby osoby pracujące chociaż w ten jeden dzień w tygodniu mogły załatwić ważne dla nich sprawy. Tak jednak nie jest np.: sprawy paszportu można załatwić najpóźniej do 16.00. Do tej godziny pracuje większość osób. Inne jednostki przyjmujące wnioski np.: w Warszawie dają taka możliwość. Organ i podległe mu jednostki przyjmujące wnioski paszportowe podlegają KPA gdzie art.10 par. l mówi że organy te zapewniają CZYNNY UDZIAŁ W KAŻDYM STADIUM POSTĘPOWANIA. Czy można liczyć na przestrzeganie tego zapisu?
Pozdrawiam
Edward
(Edward, 12.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Od dnia 01 czerwca 2006 r. zmienione zostaną godziny przyjęć interesantów Biura Paszportów:

 • w poniedziałki Biuro będzie czynne od 9.00 do 17.00,

 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


 • w imieniu starosty
  Sekretarz Powiatu Elżbieta Domańska

  Pytanie:
  Witam,
  Chciłbym zapytać dlaczego nie ma uchwał Rady Powiatu poprzedniej kadencji w BIP, na które się Panśtwo powołujecie w tymże Biuletynie?
  (Sławomir W, 10.05.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Sławomirze,

  Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, obowiązek stworzenia BIP i udostępniania w nim informacji przez podmioty publiczne nastał z dniem 1 lipca 2003 roku. Data ta stała się podstawowym wyznacznikiem czasu, od którego zaczęto publikować na bieżąco informacje urzędowe. Starostwo Powiatu Wołomińskiego, chcąc zachować pewną logikę i ciągłość w publikowanych w Biuletynie dokumentach, postanowiło zamieścić informacje urzędowe począwszy od rozpoczęcia II kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego.

  Poza tym należy pamiętać, że Biuletyn Informacji Publicznej jest jedną z form udostępniania informacji przez urząd (o czym mówi art. 7 ust. 1 w/w ustawy). Informacja publiczna może być również udostępniona na wniosek (lub w przypadku informacji, która może być niezwłocznie udostępniona - bez pisemnego wniosku).

  Z poważaniem

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Jestem współwłaścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Słupno, w części składającej się z nieużytków - byłe wyrobisko cegelniane 700mk. powierzchni, na przełomie roku 2001/2002 zostło ono zalane ściekami/opadami/pochodzącymi z drogi publicznej W-wa Radzymin - brak studzienek ściekowych. Czy będę mógł, ubiegać zgodnie z art.102 ust.8 ustawy "prawo ochrony środowiska" Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. o zwrot poniesinych nakładów związanych z rekultywacją terenu/nawiezienie ziemi - uprawa roślin pochłaniających zanieczyszczenia-ołów/ oraz o zwolnienie w.w. powierzchni z opłat i podatków lokalnych? bardzo proszę o udzielenie wyczerpujacej odpowiedzi szczeczóły dot. mojej sytuacji przedstawie w osobnym pismie.
  (Sławomir, 08.05.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Sławomirze,

  Pokrótce przedstawię Panu zagadnienia prawne przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska, które
  odpowiadają na Pana pytanie (dotyczące zwrotu poniesionych nakładów na rekultywację terenu):

  1. Władający powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5, do przeprowadzenia ich rekultywacji - art. 102 ust. 1 stawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),
  2. Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny wskazany podmiot, to obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie art. 102 ust. 2 w.w. ustawy,
  3. Obowiązany do rekultywacji powinien, uzgodnić jej warunki z organem ochrony środowiska - art. 106 ust. 1 w.w. ustawy.

  Tyle zapisów prawnych, one skutkują istotnymi efektami praktycznymi. W związku z przytoczonymi przepisami na władającym ziemią spoczywa obowiązek wykazania iż:
  1. zanieczyszczenie ziemi nastąpiło po dniu objęcia przez niego władania nad określonym gruntem (należy załączyć odpowiednio wyniki badań potwierdzających fakt zanieczyszczenia ziemi lub gleby oraz przedstawienia opisu okoliczności wskazujących, iż sprawcą tych zdarzeń był inny podmiot)
  2. sprawcą zanieczyszczenia był inny podmiot-osoba oraz
  3. wystąpienia do starosty wołomińskiego z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy do uzgodnienia warunków rekultywacji (koszty rekultywacji pokrywa sprawca zanieczyszczenia).

  Ostatnia sprawa to ewentualne zwolnienie z opłat. Starosta Powiatu Wołomińskiego nie jest właściwym podmiotem do składania zapytań w tej kwestii. Sprawa opłat lokalnych leży w kompetencji gminy, na której terenie znajduje się działka.

  Z poważaniem

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto!

  Gdzie mogę się dowiedzieć czegoś na temat planowanych inwestycji w moim rejonie (Nadma). Chodzi mi zarówno o inwestycje gminne jak i prywatne.
  Coś zaczęło się ostatnio dziać w ulicy, na której mieszkam, geodeci tyczą, rozciągają taśmy ostrzegawcze, jeżdżą ciężarówki, a ja nie wiem, co się dzieje. Czy to drogę robią, czy ktoś kupił działkę i dzieli ją na mniejsze?

  Pozdrawiam
  (Beata, 27.04.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Pani Beato,

  Nadma to spora miejscowość, aby odpowiedzieć na to pytanie potrzebne są szczegóły. Prosimy o informację, o dokładnie które miejsce chodzi...

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Stan ulicy Lipińskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlogłości jest tragiczny. Brak chodników powoduje że dzieci idące do szkoły podstawowej nr.7 muszą poruszać się bezpośrednio po ulicy a po większym deszczu są narażone na całkowite ochlapanie. Jakie są plany w stosunku do w/w odcinka ulicy.
  (Tomek, 21.04.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Tomku,

  Ulica Lipińska na wymienionym odcinku przez dziesiątki lat była ulicą miejską. Dopiero od roku (!) jest ona w zarządzie dróg powiatowych do ul. Niepodległości i trudno oczekiwać natychmiastowych robót nawierzchniowych.

  W pierwszej kolejności cały pas drogowy powinien być skanalizowany poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  Obecnie powstaje dokumentacja techniczna na odcinku przejazd - ul. Legionów.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Czy w nalbliższym okresie planowana jest modernizacja ulicy Reja na wysokości ZUS? Przejazd po tej ulicy graniczy z cudem. I jescze jedno pytanie: czy jest projekt zagospodarowania przy ulicy Reja placu koło ZUS i Huty Szkła; jest to wielki plac, który można by było wykorzystać na niewielki plac dla młodzieży (gra w piłkę, jazda na rolkach, plac zabaw dla dzieci).
  (Barbara, 20.04.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Barbaro,

  Poruszone w Pani pytaniu sprawy należą do zadań własnych gminy Wołomin, a nie starostwa. Do gminy należy zwrócić się z pytaniem w tej kwestii.

  Pozdrawiam

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Szanowny Panie Startosto.
  Otrzymałem niedawno pozwolenie na budowę, ale ostatniego dnia przed uprawomocnieniem sąsiadka złożyła pismo o uchylenie tego pozwolenia podając długą listę powodów. Z treści tych powodów (głównie tzw. literówki w projekcie), oraz dotychczasowego utrudniania przy okazji innych spraw wnioskuję, że zrobiła to złośliwie. Wycofałem wniosek o pozwolenie na budowę i jestem w trakcie nanoszenia poprawek w projekcie (podanych przez sąsiadkę). Obawiam się jednak, że gdy ponownie złożę wniosek o pozwolenie na budowę sytuacja się powtórzy a czas biegnie.
  Moje pytanie to: czy sąsiadka powinna mieć prawo uniemożliwiania mi rozpoczęcia budowy? Przez jej działkę biegnie służebność gruntowa dla mojej działki. Czy to wystarczy aby była stroną w sprawie? Znam inny przypadek (DOŁADNIE IDENTYCZNY) gdzie właściciel sąsiedniej działki również ze służebnością nie otrzymał informacji o budowie na sąsiedniej działce przez co nie był stroną w sprawie. Od kogo w takim razie zależy czy takie pismo zostanie wysłane czy nie?
  Jak dotąd sąsiadka opóźnia mi otrzymanie pozwolenia na budowę o około 5 miesięcy. Co mogę zrobić abym w końcu mógł się budować?
  Z poważaniem,
  (Krzysztof, 19.04.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Krzysztofie,

  To jedna ze spraw, która jest niezwykle trudna do wyjaśnienia za pośrednictwem internetu. Każdy bowiem przypadek związany z wydawaniem pozwoleń może być inny. Aby udzielić jakiejś rady musielibyśmy znać szczegóły dokładnego usytuowania działki, a takie prywatne dane trudno udzielać na ogólnodostępnym forum. Dlatego zapraszam Pana do osobistego kontaktu.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Panie Satrosto ja równiez uważam, że odpowiada Pan tylko na wybrane pytania. Nie prawdą jest, że na odpowiedź czeka się dwa dni. Ja zadałem pytanie w ubiegłym tygodniu i czekam więcej niż dwa dni. Może zaproponujecie aby podawać swoje adresy zwrotne i wtedy odpowiedzi będą dochodzić do adresata szybciej i wogóle będą dochodzić. Można nieujawniać publicznie adresów mailowych po to aby na stronie głównej nie był taki adres dostęny dla osób niezainteresowanych. Pozdrawiam i myślę, że otryymam odpowiedź na swoje pytanie z ubiegłego tygodnia.
  (Tadeusz, 03.04.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Tadeuszu,

  Nigdzie na stronie nie ma informacji, że na pytania udzielane będę odpowiedzi w okresie dwóch dni, ale mimo tego, że nie jest to regułą, często tak bywa. Często jednak pytania są skomplikowane. Zdarzyło się, że na pytanie odpowiadaliśmy w terminie dużo dłuższym było bowiem bardzo formalnie skomplikowane. Nie jesteśmy specjalistami od wszystkich dziedzin - co oczywiste - w związku z tym czasami przesyłamy pytania do osób odpowiedzialnych w urzędzie (z poleceniem wyjaśnień) i dlatego odpowiedzi umieszczane są trochę później. Bardzo rzadko jest to okres dłuższy niż tydzień. Zważywszy, że KPA mówi o terminie miesięcznym w sprawach, w których potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia to mimo wszystko terminy są szybkie.

  Pytanie, które Pan poprzednio zadał (o pokrywanie się terminów wynikających z kwestii kontaktów z inspektorem budowlanym oraz ośrodkiem dokumentacji kartograficznej) wymaga dodatkowych wyjaśnień od osób odpowiedzialnych bezpośrednio za te sprawy, a od jego zadania nie minął jeszcze tydzień proszę więc o odrobinę cierpliwości.

  Nie ma także najmniejszego problemu aby otrzymać odpowiedź e-mailem jeśli się go poda (rzeczywiście umieścimy dodatkowo taką sugestię w formularzu pytań). Na stronie umieszczone natomiast adresy e-mailowe do starostów i większości wydziałów starostwa (!!!), można więc korespondować z nimi także bezpośrednio drogą e-mailową.

  Z pozdrowieniami (50 min po otrzymaniu pytania).

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto,
  czy nie uważa Pan, że istnienie tego kącika z pytaniami to swoisty konkurs piękności?
  okolo 3 miesiące temu zadałem Panu pytanie dotyczące założenia stowarzyszenia... pozostało ono bez odpowiedzi:( gdy tymczasem znajduje pan czas na odpowiedź ilu jest radnych? przecież to elementarne wiadomości , które średniozorientowany mieszkaniec i wyborca powinien mieć w małym palcu! Może po prostu łatwo odpowiadać na pokaz?
  (Tomasz, 29.03.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Tomaszu!

  Witryna z pytaniami skonstruowana została w celu umieszczania odpowiedzi dotyczących pracy samorządu, odpowiedzi, które mogą być przydatne nie tylko dla bezpośrednio pytającego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że spełnia swoje zadania. Zadawane pytania zazwyczaj są rzeczowe, a odpowiedzi umieszczane są w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Tak też było w przypadku Pana pytania, które dotarło do nas 26 stycznia, a odpowiedź przygotowana została i umieszczona dwa dni później. Niestety właśnie w tym okresie - na przełomie stycznia i lutego - odnotowaliśmy kłopoty związane z serwerem, przez co utraciliśmy wprowadzane prze dwa dni wiadomości, aktualności i pytania. Potem trwała rekonstrukcja. Widać nie wszystko udało się odtworzyć. Oto Pana pytanie i przygotowana bezzwłocznie odpowiedź:

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto,
  Chciałbym, z kolegami założyć stowarzyszenie. Miałaby to być mała organizacja, propagująca uśmiech w połeczeństwie, i pomagająca innym ludziom rozwiązać drobne problemy życia codziennego.
  Jak wynika z ustawy o stowarzyszeniach do jego założenia wystarczy pisemne powiadomienie starosty. Moje Pytanie brzmi: czy stosowne powiadomienie moglibyśmy przesłać w formie elektronicznej? i jeśli tak, to czy mógłbym prosić o adres e-mail do załatwiania takich spraw?
  Z góry dziękuję.
  Tomasz

  Odpowiedź:

  Panie Tomaszu,
  Najprostszą formą zrzeszania się obywateli jest stowarzyszenie zwykłe nie posiadające osobowości prawnej. Z Pana pytania wynika, że o takie Stowarzyszenie chodzi. Niestety do zalegalizowania tego typu organizacji samo pisemne powiadomienie starosty nie jest wystarczające. Stosownie do art. 40 Prawa o stowarzyszeniach osoby w liczbie co najmniej 3 pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, wraz z zawiadomieniem (podpisanym przez przedstawiciela organizacji) winny dostarczyć staroście:
  - regulamin działalności określający nazwę stowarzyszenia, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz
  - listę członków założycieli zawierającą imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
  Nie jest możliwe przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną.

  Szczegółowe informacje na temat legalizacji stowarzyszeń zwykłych znajdzie Pan na stronie BIP Powiatu Wołomińskiego w Poradniku Interesanta link "sprawy obywatelskie" http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=219&lang=


  Wracając do Pana bieżącego pytania. W witrynie pytań zamieszczane są odpowiedzi na wszelkie pytania, od najprostszych po najtrudniejsze. Szanuję każdego pytającego i nawet wtedy, gdy pyta o rzeczy elementarne udzielana jest mu odpowiedź. Przecież pytania mogą zadawać dzieci, dla których obecnie kontakt z internetem jest czynnością naturalną.

  Jeżeli Pan pozwoli, proszę zróbmy mały quiz dotyczący - jak to Pan napisał - wiadomości, które "średniozorientowany mieszkaniec i wyborca powinien mieć w małym palcu": Czy wie Pan (bez zaglądania na witryny www) ilu radnych jest w gminie Poświętne, ilu w Markach, a ilu w Jadowie? Ma Pan tę odpowiedź "w małym palcu"?

  W swoim pierwszym pytaniu napisał Pan - znowu cytuję - że zakładane przez Pana stowarzyszenie to ma "być mała organizacja, propagująca uśmiech w społeczeństwie". Życzę więc więcej uśmiechu...

  Z uśmiechem pozdrawiam

  Grzegorz Dudzik

  PS. Na naszej stronie stworzyliśmy także dostępny z pierwszej strony Poradnik NGO (http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=267&lang)
  (NGO, będąca skrótem angielskiego non-government organization powszechnie się kojarzy i dobrze identyfikuje organizacje pozarządowe) tam Pan znajdzie wiele informacji dotyczących trzeciego sektora. Zapraszam.

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1775694 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.