Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dzień dobry, chciałbym zapytać czy blokowanie rozwoju gminy Radzymin decyzjami z biura ochrony środowiska jest słusznym działaniem?
Spróbuje nakreślić problem. W projektowanej ul.Rubinowej drodze która już stała się uczęszczaną i jedyną dojazdową do posesji leżących przy ulicach Rubinowej, Bursztynowej, Brylantowej, stoją drzewa które należy usunąć by mogły na w/w ulice wjeżdżać samochody ciężarowe dowożące materiały budowlane a także utwardzenia na w/w ulice. Niestety drzewa te skutecznie uniemożliwiają tym pojazdom dostęp do posesji. Za wycinkę dzrzew wyznaczono kwotę którą musi ponieść gmina blisko 150 000 zł. Czy nie lepiej byłoby zoobligować gminę do posadzenia nawet 20 czy 30 drzew w tej samej okolicy zamiast rządać kwot które nie są osiągalne dla gminy. Proszę o odpowiedź w tej sprawie i ewentualną interwencję. Budujący.
Z Wyrazami Szacunku
(Jacek, 15.09.2006 r.)

Odpowiedź:


Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego informuje, iż brak jest możliwości odstąpienia od naliczenia opłaty za usunięcie dwóch
drzew (jesion wyniosły) o obwodach pni 100 i 120 cm. Opłata taka jest natomiast zasadniczo różna od tej, którą Pan podał i wynosi ok. 7 500 zł. (W przypadku drzewa obumarłego nie nalicza się opłat za usunięcie).

W przypadku wykonania nasadzeń zastępczych, nie odstępuje się od naliczenia opłaty za usunięcie drzew, natomiast zostaje ona odroczona na okres 3 lat i jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od momentu posadzenia, opłata ta jest umarzana.

Ponadto warto pamiętać, że prawidłowo pojęty rozwój gospodarczy, to rozwój zrównoważony, czyli taki, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Proszę pamiętać, że być może, właśnie walory środowiska sprawiły, że przynajmniej część nowych mieszkańców wybrała właśnie ten teren, jako miejsce swojego zamieszkania.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie starosto ja wiem że w Wołominie są złe warunki finansowe ale mam pytanie kiedy będzie robiona ulica Juzefa Piłsudzkiego?
(Ludwika, 05.09.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Ludwiko,

Trwają właśnie prace na skrzyżowaniu przy ulicy Piłsudskiego.

Konrad Rytel

Pytanie:
Witam!
Zauważyłem kilka pytań i odpowiedzi dotyczących dróg ekspresowych i obwodnic W-wy. I ja mam też pytnie. Podobno jedna z tras szybkiegoruchu przebiegać ma przez Sieraków. Podobno były już przeprowadzone wstępne wytyczenia geodezyjne tej trasy - tak twierdzą mieszkańcy Sierakowa. Czy wiedzą Państwo coś więcej na temat ewentualnego przebieu tras w okoicach Sierakowa i Słupna? Pozdrawiam.
(Adam, 03.09.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Adamie,

Terasa ekspresowa S-8 planowana jest po drugiej stronie obecnej trasy Warszawa Białystok (Nadma, Słupno, Ciemne). Czyli w żadnym przypadku nie jest związana z miejscowością Sieraków. Nie jest nam nic wiadomo o jakiejkolwiek inwestycji, którą można byłoby nazwać "trasą szybkiego ruchu" a która planowana byłaby w tej miejscowości. Jest tam zwykła droga o charakterze lokalnym.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dzień dobry.
Jestem mieszkańcem Zielonki i na obecną chwilę trawi mnie sprawa eternitu na moim dachu. Zapoznałem się z zapytaniem Pani Ani i odpowiedzia jaką uzyskała od Państwa (z dn. 01.02.2005r.). Czy na obecną datę coś się zmieniło w kwesti dofinansowania z UE do wymiany dachu?Czy mogę uzyskać dotację z powiatu na demontaż, transport i utylizację eternitu? Jakie firmy mogą to zrobić prawnie na naszym rejonie?
(Paweł, 20.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Z konsultacji z instytucjami monitorującymi pozyskiwanie funduszy w tym zakresie wynika, że informacja dotycząca możliwości dofinansowania ze środków UE i BOŚ jest nadal aktualna.

http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=prezydent&opt=pokaz&id=54

Zmianie uległy jedynie siedziby i adresy oddziałów Banku Ochrony Środowiska - oto nowe adresy:

I Oddział
Al. Wilanowska 372, tel. 336 01 13, 647 04 47

II Oddział
Al. Solidarności 104, tel. 532 71 00, 632 52 49

III Oddział
ul. Jana Pawła II 12, tel. 850 87 18, 850 88 98

Powiat nie prowadzi żadnego programu dofinansowań tego typu zadań. Ewentualną pomoc właścicielom budynków może (!) zorganizować na swoim terenie urząd gminy. W tym celu można zwrócić się z zapytaniem do właściwego urzędu, przekazując jednocześnie niezbędne informacje o rodzaju ilości i miejscu występowania wyrobów zawierających azbest (dla celów ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta).

Obowiązki związane z kwestią azbestu w budownictwie określarozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20031921876 .

Prace związane z demontażem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić wyłącznie uprawnione firmy, posiadające zatwierdzony program
gospodarki odpadami zawierającymi azbest. Wykaz firm uprawnionych do wykonywania takich usług na terenie powiatu wołomińskiego, przekazuje osobom i instytucjom zainteresowanym Wydział Ochrony Środowiska wos@powiat-wolominski.pl lub tel. 7874303 lub 7874304 wew. 117.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
W ostatnich dniach pojawiły się liczne informacje o przyjętych ustaleniach w sprawie dokładnego przebiegu trasy planowanej obwodnicy WARSZAWY. Jako właściciel gospodarstwa w gm. Poświętne (wieś Ostrowik) jestem żywotnie zainteresowany przebiegiem wschodniej części tej obwodnicy. Czy trasa przebiegać ma przez powiat wołomiński? Jeżeli nie, to w jakiej odległości od granic powiatu i w których miejscach będzie się łączyć z istniejącymi drogami powiatu?
(Stefan, 20.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Stefanie,

Nie jesteśmy jeszcze w posiadaniu planu szczegółowego przebiegu trasy. Z informacji jakie mamy wynika, że jakiekolwiek projekty nie będą dotyczyły terenów gminy Poświętne.

Planowany do budowy na lata 2008-2012 odcinek obwodnicy łączący Trasę Toruńską z trasą Lubelską przebiegać będzie przez lasy na granicy Ząbek i Zielonki, w pobliżu obecnej trasy 631 (Nieporęt - ul. Marsa), przez Wesołą do trasy lubelskiej.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Czy na ścieżce rowerowej wzdłuż Szosy Jadowskiej (droga nr 634)pojawi się kiedyś oznakowanie poziome?? Podział na część przeznaczoną dla rowerzystów i pieszych w tej chwili uwidoczniony jest na 2, góra 3 znakach drogowych.
(Monika, 09.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Moniko,

Droga 634 to droga wojewódzka. Zarządza nią Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (Wołomin ul. Kobyłkowska 1). Tam można zasięgnąć informacji o oznakowaniu na
tej drodze.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Czy mogę prosić o podanie orientacyjengo przebiegu planowanych dróg szybkiego ruchu na terenie powiatu wołomińskiego? Sporo plotek kraży w tej sprawie a chciałbym mieć jakieś bardziej konkretne informacje bo myślę o kupnie działki na terenie powiatu. Pozdrawiam.
(Andrzej, 09.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Rozumiem, że chodzi Panu o drogi ekspresowe. Planowane jest przedłużenie Trasy Toruńskiej w dwóch kierunkach:
1. W kierunku północnym na skraju Marek, przez Nadmę do włączenia w istniejącą obwodnicę Radzymina
2. W kierunku południowo-wschodnim przez lasy na granicy Ząbek i Zielonki, w pobliżu obecnej trasy 631 (Nieporęt - ul. Marsa), przez Wesołą do trasy lubelskiej.

Nie jesteśmy jeszcze w posiadaniu ostatecznych planów szczegółowego przebiegu trasy.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dlaczego w naszym powiecie mamy kupę dróg w opłakanym stanie.Pochodze z Żar (byłe woj.zielonogóskie) ale od 3 lat mieszkam w Wołominie na stałe.Tam miasto i powiat umiało skorzystać z pieniędzy unijnych i wyremontować drogi jak i dwybudować dużą obwodnice. Nasz powiat ma większość dróg tak dziurawych, że aż trudno znaleźć odpowiednie epitety na określenie tego.Czy nie można by wykorzystać pieniędzy unijnych na budowę dobrych dróg w powiecie Panie Starosto.
P.S.
Tyko proszę się nie zasłaniać Fabryczną w Markach.Bo to tylko mały procent.I zapraszam do Żar co by Panowie sobie zobaczyli jak można dużo robić jak się chce.Pozdrawiam
(Michał, 07.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Michale!

Bardzo cieszę, się, że Pan - nowy mieszkaniec naszego powiatu - zajrzał na witrynę starostwa.
Na niej też jest odpowiedź na wiele Pana wątpliwości, ale o tym za chwilę.
W kwestii jakości dróg - w całej Polsce tak i u nas jest ona bardzo różna. Drogi nowe są bardzo dobrej jakości, stare bardzo złej. Większość z nas jest użytkownikiem dróg nie tylko tych leżących w naszym powiecie. I jest w stanie je porównać. W większości miejsc jest podobnie.
Niestety nie byłem w Żarach (żałuję), ale po kwerendzie komunikatów internetowych stwierdzam, że opinie na temat tamtejszych dróg też bywają różne.
Np.
http://www.zary.com.pl/index.html?operation=100&nv_alp=0&nv_art=128&article_id=5940& category_id=1&PHPSESSID=e81d05835a63d8ae95734af57 1fdba93
http://www.zary.com.pl/index.html?operation=100&nv_alp=0&nv_art=182&article_id=1843& category_id=5&PHPSESSID=f0574080 023e687077a5481b5c363971

Wcale się temu nie dziwię, podobnie jest w całej Polsce.
Z roku na rok budowane sa nowe drogi, stare remontowane.

Teraz wracam do początku, tzn. do Pana wątpliwości co do wykorzystywania funduszy unijnych w "Pana nowym powiecie".
Zachęcam do zapoznania się z artykułem, z Rzeczpospolitej na temat liderów w pozyskiwaniu funduszy unijnych na Mazowszu.
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=499.
Artykuł ten zapewne wiele Panu wyjaśni, a następnie zachęcam do zapoznania się z bieżącym spisem realizowanych programów unijnych z programu ZPORR, do spisu wejście jest na stronie głównej.
Fabryczna to rzeczywiście "mały procent" wszystkich dróg. Chociaż dla Pana, naszego nowego mieszkańca wyjaśnienia,
wspomnę tylko, że to zasadniczo jedyna droga powiatowa (czyli duży bardzo procent) łącząca centrum powiatu z Warszawą. Pozostałe to drogi wojewódzkie i krajowa. Dlatego jest to dla powiatu bardzo ważna inwestycja.

Pozdrawiam Pana
i zapraszam do śledzenia informacji na witrynie powiatu

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam!
Jestem uzytkownikiem drogi (nie pamietam numeru) z Nieporetu do Rembertowa. Jezdze to trasa codziennie do pracy od 7 lat. To co Starostwo Powiatowe w Wolominie prezentuje na tej drodze przechodzi ludzkie pojecie...
(Kierowca, 07.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie o imieniu "Kierowca"

Droga 631, z Nieporetu do Rembertowa, o której Pan pisze to droga wojewódzka
(!), a nie powiatowa (!). Mam wrażenie czytając Pana "pytanie", że myśli
Pan, że wszystkie drogi na terenie powiatu to drogi powiatowe. Tak nie jest.
Dla wyjaśnienia pragnę Pana poinformować, że w Polsce tak jak są trzy
szczeble samorządu: gminny, powiatowy, wojewódzki, tak też przebiega, mówiąc
w pewnym uproszczeniu, podział zadań: od tych najbardziej związanych z gminą
do tych regionalnych.
Podobnie sprawa ma się z drogami: są gminne (najczęściej ulice w miastach i
drogi wiejskie), powiatowe, najczęściej drogi łączące miasta w obrębie
powiatu oraz drogi wojewódzkie (regionalne, łączące między sobą powiaty i
regiony). Poza tym podziałem są jeszcze drogi krajowe, ważne strategicznie
dla transportu w Polsce (np. autostrady i drogi ekspresowe).
Połączenie powiatu z Warszawą to połączenie o charakterze wojewódzkim. Tak
jest w praktyce: zarówno droga Warszawa-Wołomin-Tłuszcz-Jadów (w
nazewnictwie drogowym posiadająca numer 634) jak i Struga-Zielonka-Warszawa
(631) to drogi wojewódzkie.
Szczegóły co do prac na tych drogach posiada Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego (bądź instytucje drogowe przez niego nadzorowane), a nie
Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Mieszkańcy ul. Rommla i okolic protestują przeciw poszerzeniu w naszą stronę cmentarza.
(Krystyna z Ząbek k/cmentarza, 01.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Krystyno,

Teren między cmentarzem a ul. Rommla jest własnością prywatną. Sposób jego zagospodarowania powinien być zgodny z obowiązującym planem urbanistycznym miasta Ząbki.

Właściwym adresatem wniosków i propozycji mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego są radni i burmistrz miasta.

Z poważaniem

Konrad Rytel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746409 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.