Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Mieszkam w Jadowie przy ul.Zarzecznej( ulica przebiega na granicy Jadowa i wsi Wójty). Od lat staram się wraz z innymi mieszkańcami ulicy do poprawienia stanu naszej drogi( a jest to droga nie utwardzona).W czasie wiosny i jesieni zwłaszcza w okresie obfitych opadów deszczu taplamy się po kolana w błocie.Kilkakrotne interwencje w Urzędzie Gminy nie przyniosły żadnych rezultatów. Stale słyszymy, że jest to niemożliwe (nic nie zrobią )dopóki nie ma zgody od właścicieli działek rolnych położonych po lewej stronie drogi na wykopanie rowu.Gospodarze ci nie wyrażają na to zgody za to w okresie prac polowych sukcesywnie przyczyniaja się do dewastacji naszej drogi m.in poprzez intensywne worywanie się w nią i tym samym jej zwężanie.Droga , która winna mieć 6 metrów szerokości ma mniej więcej o 1-1,5 metra mniej.Słyszałam , że z dniem 1-07-2007 zmieniła się ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, a dot. wywłaszczania gruntów pod drogi.Czy w związku z tym mamy jakieś szanse na zmianę istniejącej sytuacji zwłaszcza, że gmina w tym roku ma naprawiać drogi zdewastowane po zakładaniu kanalizacji?
Bardzo proszę o odpowiedź i poradę.
Z poważaniem Bożena Czubak
e-mail:bozena.czubak@marquard.pl
(Bożena Cz., 01.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Bożeno,

Rozumiem, że jeżeli porozumienie w ramach Gminy jest skomplikowane, mieszkańcy poszukują pomocy na zewnątrz. Powiat jednak nie jest szczeblem nadrzędnym nad Gminą, a tym samym Zarząd Powiatu nie ma wpływu na decyzje samorządu gminnego. Zarządcą ul. Zarzecznej jest Gmina Jadów i to Gmina zna wszystkie odpowiedzi na Pani pytania.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzień dobry Panie Starosto.
Piszę bez ogródek, strasznie zawiodłem się na Panu oraz na całej Radzie Powiatu. Oddałem swój głos w wyborach z myślą, że może Państwo jako "nowa władza" zrobicie wreszcie porządek z całą "geodezją" w powiecie, ale nic. Spokojnie czekałem myśląc, że może potrzebuje Pan czasu po wyborach żeby rozpoznać sytuację, ale minęły już prawie 3 miesiące i nic, nie kiwnął Pan nawet palcem. Jak długo będzie Pan tolerowł nieuczciwe pobieranie opłat za prace geodezyjne (gdzie jest współczynnik 0.5 dla opłat, przecież poprzedni starosta ustanowił pisemnie program GeoMap jako obowiązujący dla prowadzenia mapy powiatu). Cierpliwie płacę opłaty na Gospodarstwo Pomocnicze choć uważam, że cały cennik ustanowiony przez Radę Powiatu to naruszenie prawa. Dlaczego na funkcjach kierowniczych obsadzeni są karierowicze, którzy nie mają kompletnie wizji na prowadzenie, a szczególnie usprawnienie prac Ośrodka Dokumentacji, z resztą gdzie jest ten Ośrodek? Dlaczego nie zorganizowł Pan konkursu na obsadzenie tych stanowisk, żeby choć odrobinę wykazać, że chce Pan coś naprawić. Dlaczego geodeta musi płacić dwie faktury, chociaż w statucie tego tworu jakim jest Gospodarstwo jest zapisane, że pieniądze mają być wpłacane na fundusz (w domyśle jedno konto). Dlaczego kierownik Gospodarstwa dostaje większą pensję niż osoba na stanowisku Geodety Powiatowego, przecież to chyba on zarządza całą geodezją powiatu i w Pana imieniu za nią odpowiada. Czyżby oznaczało to, że kompletnie nie kontroluje Pan Gospodarstwa. Takich pytań jest jeszcze bardzo wiele, czy Pan tego wszystkiego nie widzi? Pewnie lepiej nic nie zmieniać.
Na prawdę byłem pełen oczekiwań i związanych z Panem nadziei, ale zawiodłem się i to bardzo.
(Geodeta z powiatu, 28.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny „Geodeto z powiatu”,

Dziękuję za oddany w wyborach głos, chociaż martwi mnie, że tak źle ocenia Pan/Pani moje dotychczasowe działanie.

Odpowiadając na postawione pytania informuję, iż:

1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie oraz Biuro Techniki Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wypowiedzieli się jednoznacznie, iż: program GeoMap nie został wprowadzony w Powiecie Wołomińskim jako standard oraz, że brak jest podstaw do zastosowania współczynnika 0.5 do pobieranych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opłat. (Mogę udostępnić Panu/Pani pisma w wyżej wymienionej sprawie do wglądu).

2. Sprawa opłat pobieranych przez Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej i Kartograficznej, jest badana przez różne organy administracji i nie tylko. Żaden z nich nie wypowiedział się do dnia dzisiejszego w sposób autorytatywny i jednoznaczny, że cennik usług GPOG jest naruszeniem prawa. Oczywiście nie ma to wpływu na fakt, że może mieć Pan/Pani w tej sprawie swoje zdanie.

3. Nie sprecyzował Pan/Pani o które „funkcje kierownicze” chodzi. Pracownicy administracji geodezyjnej szczebla kierowniczego Starostwa mają wymagane kwalifikacje do zajmowania piastowanych stanowisk. Są więc przede wszystkim specjalistami w tym co robią. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – archiwum - cały czas się rozwija, wzbogacając się o nowe technologie pozwalające na pełne wykorzystanie jego zasobów tak przez Wykonawców jak i osoby nie wykonujące zawodu geodety.
W momencie objęcia przeze mnie urzędu Starosty, kierownicze stanowiska w Powiecie były już obsadzone, nie było żadnych kierowniczych wakatów, których obsadzenie wymagało by przeprowadzenia konkursu.

4. Obowiązujący Statut GPOG wskazuje wyraźnie, które opłaty wnoszone są na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny a które na konto GPOG. Obecny Statut zastąpił obowiązujący wcześniej w którym pewne funkcjonujące rozwiązania nie zostały zapisane ze względu na swoją oczywistość i jednoznaczność, ale jak się okazało było to wykorzystywane do manipulacji i przedstawiania sprawy opłat w fałszywym świetle.

5. Pana/Pani informacje o wysokości zarobków pracowników pionu Geodezyjnego nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Nie uważam poza tym, aby forum internetowe było właściwym miejscem do prowadzenia polityki kadrowej.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie!
Od około trzech lat obserwuję pseudo remonty dróg przeprowadzane przez ZDP własnymi siłami(nakładki bitumiczne).Jakość wykonanych prac przez w/w jednostkę nie mieści sie w żadnej powszechnie znanej skali ocen.Czy za Pańskiej kadęcji będzie odbywało się to w taki sam sposób? Czy nie warto wynająć firmy zewnętrznej by zrobiła to fachowo i dala gwarancje na swoje roboty? Iw końcu czy wartość prac wykonanych przez ZDP nie jest wyższa od cen rynkowych?Może warto na to ZWROCIĆ UWAGĘ.
pozdrawiam.
(Jerzy, 25.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jerzy,

Koszty prac drogowych wykowywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych są niższe o 60% od kosztów, jakie musielibyśmy ponieść zlecając naprawy nawierzchni firmie zewnętrznej. Jeśli chodzi o jakość napraw przeprowadzanych przez pracowników ZDP, to informuję, że zwiększyliśmy nadzór nad pracami wykonywanych robót bitumicznych.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Na jaki adres e-mail można zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie wszelkie nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, złym stanie nawierzchni, niebezpiecznych miejscach wymagających przebudowy, itd.?
(Marcin, 21.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

Adres mailowy do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie to: zdp@powiat-wolominski.pl.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam serdecznie
Panie starosto, myślałem że czasy znajomości w urzędach się już skończyły i pracę można faktycznie dostać mając odpowiednie kompetencje. Ale jednak będzie trzeba na to długo poczekać. A mianowicie: złożyłem dokumenty aplikacyjne w starostwie na stanowisko na które było wymagane wykształcenie wyższe, preferowane techniczne. Po około 2 tygodniach dostałem telefon ze starostwa z informacją iż nie spełniam kryteriów związanych z wykształceniem, a mianowicie nie posiadam wykształcenia technicznego, co bardzo mnie zdziwiło. Wracając do mojego wykształcenia to posiadam wykształcenie wyższe: licencjat z informatyki i ekonometrii (uważam że informatyka jest wykształceniem technicznym), oraz magistra z marketingu. W związku z powyższym proszę o przeanalizowanie kompetencji swoich pracowników, którzy zajmują się rekrutacją i analizą dokumentów aplikacyjnych pod względem poprawności, nie jest to zbyt trudne i nie wymaga wykształcenie wyższego technicznego.
Kończąc wątek chciałbym wrócić do rekrutacji w starostwie, może już najwyższy czas skończyć przyjmowanie pracowników tylko dlatego że mają znajomości lub są rodziną któregoś z pracowników.
Życzę powodzenia w zarządzaniu starostwem, chociaż jak narazie nie widzę żadnych zmian na lepsze.
Z poważaniem
(Sebastian, 19.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sebastianie,

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące analizy dokumentów kandydatów w ramach zorganizowanego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju informuję, że przeglądem ofert kandydatów zajmuje się Komisja Rekrutacyjna powołana przez Starostę, która dokonuje wstępnej selekcji kandydatów i analizy dokumentów aplikacyjnych. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata.

Pańska oferta nie spełniła wymagań pracodawcy w kwestii dotyczącej wykształcenia ponieważ wg nas nie posiada Pan wykształcenia wyższego technicznego. Interpretacja ta opiera się na rozporządzeniu MENiS, które określa tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów wyższych: min. tytuł inżynier – nadawany jest absolwentom studiów zawodowych na kierunkach technicznych. W związku z powyższym po wstępnej analizie dokumentów Komisja odrzuciła Pana ofertę i poinformowała o swojej decyzji telefonicznie.

Pana rozżalenie jest w pełni zrozumiałe, zwłaszcza gdy na rynku jest tak mało ofert pracy. Starosta chciałby pomóc wszystkim chętnym zgłaszającym się w sprawie zatrudnienia, ale nie ma takich możliwości. Spośród wielu kandydatów wybiera tylko jedną osobę, nie spowinowaconą ani znajomą, tylko posiadającą odpowiednie kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dziękuję za odpowiedź w sprawie oświadczeń majątkowych, ale pragnę zadać pytanie tzw. pomocnicze, dlaczego za rok 2005 mamy na stronie powiatu oświadczeń majątkowych kilkadziesiąt, a za rok 2006 zaledwie kilka ?
Nasuwa się natychmiast pytanie następne, czy aby wszyscy Pańscy podwładni ten obowiązek spełniają i czy jest to sprawdzane ?
(Dariusz, 19.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Art. 25c pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówi, że: „członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. (…) Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę”.

W związku z przytoczonym wyżej przepisem, na stronach BIP Starostwa znajdują się obecnie oświadczenia majątkowe - za rok 2006 - 5 pracowników starostwa:
1. Elżbiety Domańskiej – b. Sekretarz Powiatu, która złożyła oświadczenie majątkowe 23.01.2007r. w związku z odwołaniem jej ze stanowiska;
2. Anety Piotrowskiej – Sekretarz Powiatu, która złożyła oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem jej na stanowisko sekretarza;
3. Hanny Mergiel – Naczelnika Wydziału Budownictwa, która złożyła oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem od starosty upoważnienia do podpisywania decyzji w „jego imieniu”;
4. Zygmunta Michałowskiego – głównego specjalisty w Wydziale Budownictwa, który złożył oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem od starosty upoważnienia do podpisywania decyzji w „jego imieniu”;
5. Doroty Podleś – z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, która złożyła oświadczenie majątkowe 05.01.2007r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Pozostałe osoby, zobligowane ustawą o samorządzie powiatowym do złożenia oświadczenia majątkowego za rok ubiegły, mają czas do 30 kwietnia br.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Pani Starosto!
W pełni podzielam pogląd wyrażony przez Pana Jerzego Krasińskiego (pytanie z dnia 08.02.2007r.) na temat "pracownika geodezji", ale i zgadzam się z Pana odpowiedzią. W tym jednak szczególnym przypadku chciałbym coś dodać jeszcze od siebie.
Opis osoby, jego stosunek do interesantów, do tego co robi, a także miejsce pracy pasuje mi tylko do jednego Kierownika, z którym Starosta podpisuje umowę o pracę, a który w istocie nie jest pracownikiem samorządowym. Jego zarobki nie są niskie (jak sądzi Pan Krasiński), a ich wysokość jest publicznie dostępna na stronach BIP Starostwa. Lecz w istocie nie o pieniądze tutaj chodzi, a o osobę, która swoją postawą i działaniem - tu wyrażę nie tylko swój pogląd - szkodzi i źle wpływa na wizerunek Starostwa. Moje pytanie brzmi: czy zamierza Pan Panie Starosto zwolnić z pracy tego "Kierownika Geodezji"?
(Dariusz Szymanowski - geodeta, 18.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Uważam, że stosunek urzędnika do interesanta, jak również jego wizerunek (ubiór), nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń. Proszę jednak nie wymagać ode mnie nagradzania i karania pracowników Starostwa poprzez forum internetowe. Zapewniam Pana, że każda osoba zatrudniona w Starostwie wie, jakie mam zdanie na temat wyglądu urzędnika i obsługi interesanta. Pracownicy, którzy bagatelizują te sprawy wiedzą, z jakimi może się to wiązać konsekwencjami.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto jestem mieszkanką Kątów Wielgi gmina Strachówka i chciałam wiedzieć czy planowane jest dokończenie drogi powiatowej łączącej Kąty Wielgi z Traktem Napoleońskim? Brakuje tam odcinka asfaltu o długości ok 4 km. Droga ta pozwoliła by na szybki dojazd do Wołomina lub Tłuszcza i połączyła by Trakt z drogą krajową nr.50. Ludzie żyją tu głównie z rolnictwa, które się już nie opłaca i są zainteresowani szukaniem pracy poza terenem zamieszkania do czago niezbędne jest szybkie połączenie.
Dziękuje i pozdrawiam
(Irena, 18.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Zarządcą odcinka, o którym Pani pisze jest Gmina. W celu realizacji budowy odcinka drogi łączącego Kąty Wielgi z Traktem Napoleońskim Powiat musiałby dokonać przekwalifikowania drogi gminnej na powiatową, sporządzić dokumentację techniczną, wykupić grunty, pozyskać środki finansowe.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego Starostwo nie wysyła wezwań do zaplaty za naciągane należności,tylko od razu upomnienia? Koszt upomnienia to 55% opłaty. Czy można to nazwać inaczej niż złodziejstwo, chamstwo i arogancja? Dziękuję.
(Jerzy, 17.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Starostwo Powiatu Wołomińskiego jest zobowiązane do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych jemu należnych a wynikających z tytułu wystawianych decyzji zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Skarbu Państwa.

W każdej decyzji nakładającej obowiązek zapłaty jest podany termin jej uiszczenia, np. opłaty za zajęcie pasa drogowego są ustalane decyzją administracyjną wieloletnią, w której znajduje się zapis ”Należność należy wpłacić na konto Starostwa Powiatu Wołomińskiego w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna, lub w kasie Starostwa. Opłatę roczną za lata następne należy uiszczać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.”

Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji, Starostwo musi przesłać zobowiązanemu dłużnikowi upomnienie, które powinno być skutecznie doręczone. Taką drogę postępowania narzuca Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( tekst jedn.Dz.U. z 2005 Nr 229 poz 1954). Zgodnie z art.15 §2 ustawy „ koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i z zastrzeżeniem § 3 są pobierane na rzecz wierzyciela . Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych”. Natomiast art.15 § 3 określa że „ Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji”.

Koszty upomnienia są sztywno określone przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 w sprawie wysokości kosztów upomnień skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137 poz. 1543) i wynoszą czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej ‘”Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej, obecnie wynoszą 8,80 zł.

Żaden przepis prawa ani też wykładnia w postaci wyroków sądu administracyjnego nie wprowadza dolnej granicy kwoty od jakiej organ administracyjny ma obowiązek wysłać upomnienie. Każda kwota stanowiąca należność organu administracji podlega windykacji.

Wysłanie upomnień w możliwie jak najkrótszym terminie oszczędza naszym dłużnikom dodatkowych kosztów w postaci odsetek, ponieważ jak wykazało nasze doświadczenie, większość osób zapomniała (nie ze złej woli) o obowiązku wniesienia opłaty.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
dlaczego drogi w Wołominie są skandaliczne? Płacimy podatki i domagamy się aby były one przeznaczane na potrzeby Wołomina i były widoczne!
(elwis fitness ciężarek, 17.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie/Pani,

Zarząd Powiatu nie ma wpływu na inwestycje prowadzone na drogach, których zarządcą jest gmina. Odpowiada zaś za stan dróg powiatowych w Wołominie i, zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych, wykonujemy wszelkie zadania należące do zarządcy dróg powiatowych. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy wykaz dróg przypisanych Powiatowi. Proszę zajrzeć do linku „Statystyka” - „Drogi” i zapoznać się z wykazem. Na wszelkie pytania dotyczące konkretnych dróg powiatowych chętnie odpowiem.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746388 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.