Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam Pana,
zanim do Państwa przyjdę osobiście to chciałabym uzyskać kilka informacji na temat pozwolenia na budowę, aby nie błądzić.
1) Jakie dokumenty muszę mieć ze sobą?
2) Jak długo trzeba czekać na wydanie pozwolenia?
3) Działka jest w Tłuszczu, ale chyba pozwolenie jest wydawane przez Państwa?
4) Do kogo/jakiego pokoju powinnam się zgłosić?
5) Czy we wtorek 10 kwietnia będzie można załatwić te sprawy?

Pozdrawiam
Anna Kowalska
(Anna, 02.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Anno,

Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania znajdzie Pani na naszej stronie internetowej BIP. Proszę zajrzeć w zakładkę „Poradnik Interesanta” lub też w baner „Karty usług świadczonych przez Powiat” na stronie głównej Powiatu. We wtorek 10 kwietnia Starostwo pracuje jak zwykle, czyli w godzinach 8.00-16.00. Zapraszam.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzien dobry, planuje budowe domu na działce w markach, działke ta obejmuje plan zagospodarowania, jak długo(moze byc orientacyjnie) czeka sie na dzien dzisiejszy na pozwolenie na budowe?
Pozdrawiam
(Michał grabowski, 29.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane termin graniczny wynosi 65 dni. Wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Obecnie jednak, z powodu bardzo dużej liczby wniosków, termin ten wydłuża się często do dwóch miesięcy.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Jaki jest urzędowy termin na odpowiedź na pismo dotyczące załatwienia sprawy dotyczącej wszczęcia dalszych czynności zmierzających do ustalenia wynagrodzenia za nieruchomości przejęte na rzezcz gminy Zielonka na mocy dec. burmistrza miasta Zielonka.
(Krystyna, 27.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania administracyjnego terminy reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, po 1071 z późn. zm.) tj.:
- art. 35 par.1: organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki;
- art. 35 pr. 3: załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku napotkania przyczyn nie zależnych od organu niniejszy termin określa:
- art. 36 par. 1: o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać termin załatwienia sprawy;
- art. 36 par 2: ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Przepisy szczególne mogą przewidywać inne od kodeksowych terminy załatwienia określonych kategorii spraw.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie
Chciałabym poprosić o informację jakie dokumenty należy zgromadzić do odbioru budynku mieszkalnego, kto dokonuje odbioru oraz w jakich terminach.
Dziękuję.
(Violetta, 27.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Violetto,

Odbioru budynku mieszkalnego dokonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie przy ul. Legionów 78. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie informacje o wymaganych dokumentach, a także wzory wniosków znajdzie Pani na stronie internetowej Powiatu http://www.powiat-wolominski.pl (baner: KARTY USŁUG).

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto,
Chciałbym wrócić do tematu bardzo złego stanu drogi powiatowej, ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Po ostatnich zgłoszeniach kilkunastu mieszkańców Ząbek największe ubytki w asfalcie na tej ulicy (w okolicach cmentarza) zostały uzupełnione (dziękuję). Jednak wciąż bardzo uciążliwe i niebezpieczne są dla mieszkańców mocno zapadnięte studzienki/włazy kanalizacyjne, niekiedy na głębokość 5cm. Czy w najbliższym czasie jest planowane ich poprawienie tak by nie zagrażały mieniu, zdrowiu mieszkańców? W ostatnim czasie z powodu złego stanu nawierzchni na ulicy Piłsudskiego dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, pozostaje mieć nadzieję, że nie dojdzie do poważniejszego wypadku do momentu naprawy tej drogi.
(Marcin, 14.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Marcinie,

Właścicielem kanalizacji sanitarnej jest Gmina Ząbki. Utrzymanie, konserwacja, a także regulacja wysokości jest obowiązkiem właściciela urządzenia.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto?
Jestem studenką prawa i administracji na 6 sem, i właśnie zaczynam pisać pracę licencjacką. Chciała bym się dowiedzieć jaka jest możliwość uzyskania od Władz Powiatu niezbędnych materiałów do takiej pracy. Tematem z jakim muszę się zmierzyć to "Kontrola i Nadzór nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego wobec wywłaszczenia".
(AgnieszkaR, 14.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Agnieszko,

Abym mógł pomóc prosiłbym o sprecyzowanie, z jakimi konkretnie materiałami chciałaby się Pani zapoznać. Jeśli oczekuje Pani porady, pracownicy starostwa chętnie pomogą w zakresie dotyczącym Powiatu. Proponuję skontaktować się w tej sprawie z audytorem wewnętrznym starostwa. Telefon: 022 787 43 01, 03 lub 04 wew. 144. Zapytania o udostępnienie konkretnych materiałów może też Pani kierować na pocztę biuro@powiat-wolominski.pl .

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Panie Starosto.Ja wiem,że powinnam cierpliwie czekać, ale tej cierpliwości już mi brakuje.Wysłałam pismo w dniu 09.02.2007 roku do Zarządu Dróg powiatowych w Wołominie, do chwili obecnej żadnej odpowiedzi i reakcji.Chodzi o drzewa rosnące przy drodze powiatowej Jadów - Myszadła w miejscowości Wójty Nr 36/206 (są to stare, suche wierzby i część topól).Drzewa te trzeba jak najszybciej usunąć i zrobić porządek przy tej drodze, bo dopiero gdy stanie się nieszczęście bedzie o tym głośno.W miesiącu styczniu gdy były wichury stare, suche konary spadały na sąsiadujace łąki, co bedzie gdy spadną na wracajace ze szkoły dziecko?, kto wówczas będzie winny?Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie bo mimo,że daleko od Wołomina ale tam również mieszkają ludzie. Pozdrawiam
(Małgorzata, 12.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato,

W dniu 19 marca odbyło się spotkanie pracowników Zarządu Dróg Powiatowych i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jadów w sprawie oceny stanu zdrowotnego drzew oraz stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na tej drodze. Zakwalifikowano 48 drzew do wycinki (46 wierzb i 2 klony). Uzyskaliśmy już stosowną decyzję od Gminy Jadów i w najbliższym możliwym terminie rozpocznie się wycinka drzew.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie administratorze serwera starostwa oczywiście nie można pobrać oświadczeń majątkowych za lata 2005 i 2004 innych nie badałem za wyjątkiem kilku które o dziwo można pobrać.
Bynajmniej nie wiadomo o co chodzi.
Bez soczystych pozdrowień
(Łukasz, 07.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,

Podejrzewam, że ma Pan dość starą wersję programu do odczytywania plików zapisanych w formacie PDF. Oświadczenia majątkowe znajdujące się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego zapisane są w programie Adobe Acrobat 6.0 CE Standard. Proszę pobrać aktualną bezpłatną wersję programu Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Sądzę, że wówczas będzie mógł Pan zapoznać się z wszystkimi oświadczeniami majątkowymi zamieszczonymi na stronie: http://www.bip.powiat-wolominski.pl.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Pana Starostę,
w nawiązaniu do wygranych wyborów chciałbym zapytać, o osiągniecia budowy nowej trsy dojazdowej z Warszawy dla powiatu wołomińskiego, jakie sukcesy już osiągnieto i czym nowy zarząd może się pochwalić, lub może trzeba milczeć.
pozdrawiam Tomek.
(Tomek, 04.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomku,
Przedmiotem usilnych starań obecnego Zarządu jest jak najlepsza współpraca z Urzędem Marszałkowskim na rzecz rozbudowy drogi 634. Droga formalno-prawna tej konkretnej inwestycji jest na tyle skomplikowana, że nie dało się jej sfinalizować w czasie kolejnych kadencji samorządu powiatowego. Zapewniam Pana, że traktuję tę sprawę jako priorytetową. Osobiście spotykam się z członkami Zarządu Województwa odpowiedzialnymi za sprawy infrastruktury. Kilkakrotnie gościliśmy na naszym terenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wicemarszałka Województwa oraz radnych Sejmiku Mazowieckiego. Uzyskaliśmy publiczne zapewnienie z ust Wicemarszałka, że projekt 634 będzie miał właściwą opiekę. Działamy w tej sprawie wspólnie z zainteresowanymi gminami powiatu.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto!
Chciałbym zwrócić Pana uwagę na fatalny stan drogi powiatowej jaką jest ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Jakośc nawierzchni tej drogi jest fatalna szczególnie od skrzyżowania z ulicą Szwoleżerów do granic administracyjnych Ząbek gdzie Piłsudskiego przechodzi w Chełmżyńską. W tym roku Warszawa zaplanowała remont Chełmzyńskiej od przejazdu kolejowego do granic z Ząbkami: http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34886,3934110.html
Dobrze byłoby gdyby Powiat Wołomiński stanął na wysokośći zadania i wyremontował nawierzchnię tej drogi również i na swoim terenie.
Proszę o Pana komentarz w tej sprawie.
Z poważaniem
Andrzej
(Andrzej, 01.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Remonty cząstkowe wykonywane są na bieżąco. Głębokie dziury w jezdni ul. Piłsudskiego zostały uzupełnione masą na zimno. W dniu 2 marca został wybrany wykonawca remontów cząstkowych, który przystąpi do naprawy wszystkich ubytków. Natomiast sfrezowanie i położenie nakładki bitumicznej planujemy w roku 2008.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746382 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.