Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, kilka tygodni temu mój mąż uzyskał legitymację osoby niepełnosprawnej i mimo, że czekał na ten dokument dwa tygodnie, zdjęcie podstemplowane zostało dopiero w momencie odbioru, wtedy też pani w okienku zawiadomiła nas, że po wyschnięciu pieczątki należy ją podpisać. Minęło już sporo czasu od odbioru, a pieczątka co zresztą było logiczne - na zdjęciu nie zaschła. Kiedy mąż użył jej aby skorzystać z tańszego przejazdu, musiał dyskutować z kontrolerem biletów, który uważał, że dokument został sfałszowany, bądź zdjęcie zmienione. W związku z tym kieruję do Pana pytanie, czy stemplowanie tak ważnych dokumentów wytłaczaną pieczątką było by dużym problemem? Jeżeli tak to może chociaż można by laminować dokumenty na miejscu aby pieczątki się nie zmazywały ? Z góry dziękuję za odpowiedź i liczę na pomyślne rozwiązanie sprawy.
(Karolina, 11.07.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Stemplowanie legitymacji w momencie jej odbioru jest praktykowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie od wielu lat i dotąd nie otrzymaliśmy sygnałów o zatarciu stempla na zdjęciu. Stemplowanie legitymacji dopiero po sprawdzeniu przez Wnioskodawcę danych w niej zawartych jest zasadne, gdyż zapobiega zniszczeniu zdjęcia w przypadku konieczności wymiany druku.
Pieczęć używana przez Zespół jest zgodna z obowiązującym wzorem pieczęci powszechnie stosowanych w urzędach. Natomiast Pani sugestia odnośnie stemplowania legitymacji pieczęcią wytłaczaną, jest jak najbardziej trafna i w miarę możliwości będzie używana przez Zespół w najbliższym czasie.
Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydawane są zgodne są ze wzorem określonym przepisami prawa i nie praktykowane ich oprawianie - to każdy może wykonać zgodnie ze swoimi potrzebami.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy na podstawie posiadanej karty wędkarskiej ( jej posiadanie wiąże się ze zdanym wcześniej egzaminem z wiedzy na temat zasad ochrony i amatorskiego połowu ryb) starostwo wyda mi Kartę Łowcy Podwodnego czy tez jestem zobowiązany do powtórnego złożenia wspomnianego wyżej egzaminu?
(Leszek, 10.07.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Owszem, zgodnie z uregulowaniami prawnymi obie karty wydaje starosta. Przedtem należy zgłosić się do naszego Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Prądzyńskiego 3 załączając wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego, zaświadczenie o złożeniu egzaminu teoretycznego na kartę łowiectwa podwodnego przed uprawnioną komisją egzaminacyjną, aktualną fotografię legitymacyjną oraz dowód wniesienia 10 zł opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości do wglądu. Mogę jeszcze poinformować, że działająca najbliżej nas organizacją jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie na ulicy Senatorskiej 11, które powołało taką komisję egzaminacyjną. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę rocznie szkolonych osób, egzaminy przeprowadzane przez tę komisję odbywają się nieregularnie, w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Mieszkam w miejscowości Zwierzyniec. Chciałbym się dowiedzieć czy jest planowany dalszy remont drogi w miejscowości Zwierzyniec tzn. drogi oznaczonej numerem 4356W, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały Nr XI – 108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. Droga jest w fatalnym stanie technicznym. Po zimie nawet nie załatano dziur.
Z poważaniem
(Karol, 20.06.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie i uwagi. Jak Pan już zapewne zauważył wyrwy zostały usunięte w końcu czerwca br. W tym roku budżetowym, ze względu na oczywiste ograniczenia finansowe, nie jest przewidywane wykonanie nakładki asfaltowej na tej drodze. Ujęcie tych prac zostanie rozważone przy konstruowaniu budżetu i planowaniu prac na 2014r. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek trafił też aktualizowanego corocznie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. WPI obejmuje zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 100 tys. zł finansowane ze środków budżetu Powiatu. Wnioski mogą składać m.in. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym a także radni Rady Powiatu. Informacje na temat procedur, realizowanych i planowanych inwestycji Powiatu można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod bannerem WPI.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Proszę Pana, od kilku dni proszę Pańskich pracowników o załatanie trzech dziur na ul.Zegrzyńskiej w Arciechowie, są one w bardzo niebezpiecznym miejscu/na zakręcie/.Jadący samochodami ściniją zakręt co jest bardzo niebezpieczne.Proszę Pana o pomoc w tej sprawie.Z poważaniem.
(Karol, 18.06.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękujemy za zainteresowanie i uwagi – każda jest cenna , a szczególnie te które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców. Jak Pani już zapewne zauważyła wyrwy zostały usunięte - szybciej zadziałaliśmy niż odpisuję, ale na pewno zgodzi się Pani, że to właśnie działanie jest ważniejsze.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Mieszkam w Radzyminie przy ul. Mokrej. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wybudowania na mojej ulicy chodnika. Ruch na ulicy jest bardzo duży, szczególnie w okresie wiosenno - letnim, gdzie jeździ bardzo dużo samochodów na działki w kierunku Kuligowa. Sam niejednokrotnie byłem świadkiem gdzie omal nie doszło do potrącenia pieszego. Ulicą Mokrą uczęszcza dużo dzieci a nieszczęście to tylko kwestia czasu. Pytałem o powyższą kwestię w tutejszym Urzędzie Miasta ale poinformowano mnie, iż ulica Mokra jest drogą powiatową i budowa chodnika leży w kompetencji Powiatu.
Pozdrawiam
(Marek, 27.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Ulica Mokra w Radzyminie została zaliczona do kategorii dróg powiatowych uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r., przez wcześniejsze lata powinien dbać o nią lokalny samorząd gminny.
W budżecie na br. nie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika przy tej drodze. Oczywiście Starostwo bierze pod uwagę „potrzeby drogowe” wszystkich mieszkańców naszego Powiatu, głos mieszkańców. Część z takich inwestycji jest realizowana obecnie, inne są już planowane.
Równie oczywiste jest to, że potrzeby są duże, a niestety budżet ograniczony. Jednak każda potrzebna inwestycja może znaleźć swe miejsce w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie, który ostatecznie podlega co roku zatwierdzeniu przez radnych powiatu.
Dlatego też zapraszam Pana do złożenia wniosku ( zgodnie z terminarzem - wnioski przyjmujemy co roku, w sierpniu) dotyczącego opisanej przez Pana inwestycji do WPI. Wnioski mogą także składać radni, samorządy bądź instytucje.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego ulice, którymi Pan zarządza przynoszą wstyd mieszkańcom Wołomina? Już wyjaśniam co jest powodem mojego pytania, ograniczę się tylko do 3 ulic.
- Piłsudskiego: piękny chodnik, ścieżka rowerowa, wydane dziesiątki tysięcy naszych złotych. PIĘKNIE, a na tym chodniku warstwa piachu. Na marginesie, dlaczego zabrakło 8m chodnika aby połączyć się z istniejącymi w Czarnej ?
- AK: wydane miliony, równa jezdnia, odwodnienie PIĘKNIE, na chodniku 5 cm piachu (przy sądach), na profilowanych zejściach dla pieszych można się połamać - tak ślisko od piasku, przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego zapadający się już chodnik,
- Wileńska: główna ulica miasta, weekendowe asfaltowanie, równa nawierzchnia, BRAWO ale chodnik to z czasów Gomółki chyba? Tych zapadlisk miejscowo nie można poprawić? Przełożyć nawierzchni? Nowej kostki nie potrzeba.
(Dariusz, 26.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Starostwo zawarło w kwietniu br. umowę z firmą P.P.U.H. IMPREF dotycząca m.in. pozimowego czyszczenia jezdni wraz z krawężnikami, zatokami przystankowymi i parkingowymi z zalegającego piasku i zanieczyszczeń oraz późniejszego, co najmniej dwukrotnego, mechanicznego usunięcia nowopowstałych zanieczyszczeń. Ulica Piłsudzkiego jest sprzątana wg potrzeb - ostatnio 31 maja. Piach został uprzątnięty z chodnika przez służby wydziału inwestycji i drogownictwa. Takie prace są też wykonywane sukcesywnie na innych drogach powiatowych. Powiat nie jest właścicielem działki w miejscu niedokończonego chodnika, stąd ta wymieniana przez Pana „przerwa” w wykonanym przez nas całym ciągu chodników. Chodnik przy ul. Armii Krajowej w Wołominie zostanie naprawiony w pierwszej połowie czerwca ; służby wydziału inwestycji i drogownictwa podejmą też działania, aby usunąć zapadliska w chodniku przy ulicy Wileńskiej.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry. Od dwóch lat jestem mieszkanką Marek ul. Bandurskiego 22a. Przeprowadziłam się do tego Miasta bo chciałam więcej spokoju. Niestety trafiłam na miejsce najgorsze jakie może być, niedawno dowiedziałam się że wydał Pan pozwolenie na budowę supermarketu na tej ulicy, tuż pod moim oknem będe miała supermarket. Przeżyłam szok jak teraz będziemy wszyscy funkcjonować w ciągłym zgiełku i smrodzie. Czy nie można było zbudować tam chociażby bloku mieszkalnego. Skąd pomysł na pozwolenie na taką inwestycję? Nasze mieszkania straciły na wartości z dnia na dzień. Co mamy teraz robić?
(Jolanta, 23.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
Inwestor prywatny złożył do Wydziału Budownictwa wniosek wraz projektami. Pozwolenie nie zostało jeszcze wydane, postepowanie administracyjne jest w toku. Dokumenty są w fazie szczegółowej weryfikacji. Do uznanych stron (właścicieli działek sąsiednich), zgodnie z procedurą, zostały rozesłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Dodaję, że dla terenu na którym jest umiejscowiona projektowana inwestycja obowiązuje, uchwalony przez Gminę, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługi handlu do 1000 m2 powierzchni (planowany przez inwestora obiekt ma 998 m2 ).

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto.
Dlaczego na ruchliwej ulicy Korczaka w Radzyminie nie ma chodnika? Jak pan skomentuje słowa burmistrza Radzymina dotyczące chodnika na ulicy Korczaka w Radzyminie „…Warunki współfinansowania przedmiotowej inwestycji zaproponowane przez władze Powiatu przerastają możliwości finansowe Gminy ...” ? Jednocześnie proszę o interwencje w tej sprawie. Tam niedługo dojdzie do jakiejś tragedii?
(Mieszkańcy, 23.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowany Panie,
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie figuruje zadanie „Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie” o wartości 600 tys. zł. Inwestycja ta była już w budżecie na 2012 rok, była również w budżecie na rok 2013. Wobec braku dofinansowania ze strony gminy Radzymin środki zostały przesunięte na budowę mostu w Dybowie na Rządzy. Obecnie trwają ponowne rozmowy z władzami Radzymina dotyczące m.in. budowy chodnika przy ul. Korczaka.
Dodaje, że zawartość WPI to wynik rozmów z samorządowcami, władzami wszystkich gmin i miast. To optymalne rozwiązanie, zbiór najważniejszych na dziś zadań. Budowa chodnika przy ul. Korczaka to jedna z inwestycji w założeniu częściowo współfinansowanych przez samorządy gminne lub ze środków zewnętrznych. Bez tych dodatkowych pieniędzy, przy ograniczonym budżecie Powiatu, część z nich może nie powstać.
Z poważaniem Starosta wołomiński

Pytanie:
W tamtym roku została wyremontowana ulica Zagańczyka w Kobyłce. Wygląda ładnie. Proszę mi jednak odpowiedzieć dla czego nie zostały uprzątnięte chodniki oraz rynsztok z zalegającego piachu i błota po zimie. Psuje to efekt modernizacji.
(Darek, 19.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękuję za to spostrzeżenie. Mogę Pana poinformować, że wyremontowana w ubiegłym roku przez Starostwo kosztem 1,4 mln zł ulica Zagańczyka w Kobyłce jest już uprzątnięta.

Informuję, ponadto, iż to właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Do obowiązków zarządu drogi zarządu należy m.in. pozbycie się takich zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej lub jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
Te działania porządkowe nasze służby drogowe wykonują na bieżąco i w miarę posiadanych sił - powiat w swoim zarządzie posiada 400 km dróg.

Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
w zeszłym roku zwróciłem się do Pana w imieniu mieszkańców wsi Wola Cygowska i Helenów w sprawie oczyszczenia rowów szczegółowych na naszym, ciągle zalewanym terenie. Skierował mnie Pan do odpowiednich urzędników w sprawie specjalnej koparki do tych celów która zakupił Powiat.
Niestety mimo kierowania 3-krotnie oficjalnych pism przez Sołtysa i przy wsparciu wójta do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Deklarowaliśmy nasz udział w całym procesie. Proszę o pomoc.
(Miłosz, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Wielozadaniowa nowoczesna koparka przeznaczona m.in. do renowacji i utrzymania drożności rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz napraw infrastruktury wodnej pracuje cały czas na terenie powiatu, jest efektywnie wykorzystana. W zeszłym roku przy pomocy naszej koparki wykonano prace w gminie Poświętne w miejscowości Górznik. Taki wybór był podyktowany był czynnikiem pilności, ważności oraz zasadności po przeprowadzonych konsultacjach z gminą. W 2013 r., po otrzymaniu dwóch wniosków z gminy Poświętne (p. Sołtys oraz Urząd) zaplanowano m. in następujące roboty: w miejscowości Cygów ( rów położony przy drodze gminnej oznaczonej nr ew. 494); rów melioracyjny wzdłuż działek o nr.ew.475 i 477 od rowu oznaczonego nr.ew.553 do drogi gminnej oznaczonej nr.ew.494 (ok.400mb) oraz rów melioracyjny oznaczonego nr.ew.531 od drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.505 do drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.555 (ok.1250mb). Zadania te wg. harmonogramu prac zostały zaplanowane na 1- 2 dekadę czerwca.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746403 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.