Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto, od pewnego czasu znacznie wydłużył się czas oczekiwania na pozwolenie na budowę, powody odmowy wydania pozwolenia są często błahe, a okres załatwienia sprawy jest sztucznie wydłużany, informacje są przekazywane za pośrednictwem poczty, a często wystarczyłby zwykły telefon. Żyjemy w XXI w a procedury jak w latach 60-tych. Najgorsze jest to, że te niekorzystne dla nas zmiany nastąpiły już po wyborach samorządowych, czy to oznacza że się cofamy. Zapraszam do odwiedzania forów internetowych gmin, których los jest w pana rękach. Poniżej cytuję jedną z wypowiedzi: "ja jestem ofiarą tej zmiany... złożyłam wniosek pod koniec lutego, miało być za 3-4 tygodnie... okazało się, że mam za szeroki taras i wezwano nas do zmiany... Niestety nikt nie zadzwonił a pismo szło ... 2 tygodnie... Na szczęście wiedziałam zanim pismo doszło, bo dzwoniłam do Radzymina co drugi dzień. Niestety, i tak załapaliśmy się na tę bezsensowną zmianę organizacyjną i już 2 miesiące czekam na pozwolenie. Ponoć w Wołominie jest kolejka kilkuset wniosków o pozwolenie... kompletna bzdura, jakbym wiedziała co za idiota to wymyślił to chyba kapciem zatłukła... Całe to czekanie opóźniło mi uzyskanie kredytu, co za tym idzie zakupu materiałów, a to w konsekwencji (galopujące ceny) już spowodowało straty rzędu kilkunastu tysięcy złotych... A w dalszym ciągu czekam..." Pozdrawiam Roman B.
(Roman B., 25.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Głównym powodem długiego czasu oczekiwania na decyzje jest bardzo duża liczba wniosków. Ilość wniosków, które wpłynęły do Wydziału Budownictwa w roku 2007 (w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia) wzrosła o ok. 63% w porównaniu z wnioskami przyjętymi w tym samym okresie w roku 2004 i o ok. 36% w stosunku do analizowanego okresu w 2006 r.

W Radzyminie przez kilka tygodni mieliśmy kłopot z brakiem osoby upoważnionej o podpisywania decyzji w imieniu starosty. Ten problem został już rozwiązany.
Wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obowiązującym starostwo terminem granicznym na wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę budynku jest 65 dni. Mimo różnorakich utrudnień starostwo zawsze przestrzegało tego terminu. Podejmujemy działania, aby terminy oczekiwania były znacznie krótsze niż te określone w ustawie.

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Mam pytanie odnośnie ciszy nocnej i uciążliwości sąsiedzkiej. Na moje nieszczęście jestem sąsiadem osoby, która jest w posiadaniu dwóch psów rasy Bernardyn. Psy te o różnych porach dnia i nocy szczekają z takim natężeniem, że pomimo posiadania okien o wysokiej izolacji akustycznej w moim domu doskonale je słychać. Powoduje to ZNACZĄCY dyskomfort mieszkania. Mimo moich próśb kierowanych do właściciela psów sytuacja się nie zmieniła, a sam właściciel nie widzi w tym żadnego problemu. Uważa, że cyt. „pies jest to pies szczeka”. Nie reaguje gdy psy o godzinie 23 przez pół godziny ujadają.
Do kogo mogę zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy? Na policję raczej nie można liczyć, gdyż dyżurny pewnego dnia powiedział mi, że przecież pyska psu nie obwiąże. Czy to tak naprawdę powinno mnie interesować w jaki sposób sprawa zostanie rozwiązana?
Być może jestem w błędzie uważając, że właściciel psów po godzinie 22 musi zareagować, gdy jego pupile słychać na całej ulicy, a policja upomnieć właściciela.
Niedługo będą ciepłe noce. Ciekawe, jak będzie słychać te psy przez otwarte okno…

Drugie pytanie dotyczy bezpańskich psów, które stadem przemieszczają się po ulicy. Do jakiego urzędu trzeba to zgłosić, żeby te psy wyłapano.
Pozdrawiam serdecznie.
(Pawel, 23.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem własnym gmin. Ponadto rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Winien on określać również zasady dotyczące obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
To zatem w Urzędzie Gminy powinien Pan szukać pomocy.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Mam pytanie do Pana Starosty. Mieszkam w Radzyminie przy ul. Weteranów, która jest drogą powiatową. W zeszłym roku wykonywane były prace kanalizacyjne w części tej ulicy. Stan tej ulicy po zakończeniu tych prac jest krótko mówiąc fatalny. Biorąc pod uwagę coraz większy ruch tirów i samochodów osobowych, mam pytanie czy władze powiatu myślą o popawieniu nawierzchni ulicy weteranów. Drugim problemem jest nadmierna prędkość rozwijana przez samochody i motocykle na ww ulicy, czy w związku z tym jest możliwość zainstalowania fotoradarów. Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Jacek, 20.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Informuję, że w roku 2007 zaplanowany jest remont nawierzchni (nakładka bitumiczna) i remont chodnika ul. Weteranów w Radzyminie, na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Konopnickiej. W sprawie instalacji radarów proszę zwrócić się do Komendy Policji w Wołominie.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
We wsi Wólka Kozłowska pod Tłuszczem znajduje się pseudo schronisko w którym przebywa kilkadziesiąt psów . Przytulisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Warunki jakich przebywają tam zwierzęta urągają wszelkim zasadom higieny i łamią przepisy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt. Psy są trzymane w klatkach wielkości 1mx2m, jako podłoga służą palety transportowe.Kojce nie są sprzątane, wkoło czuć fetor. Szczekanie i wycie psów uniemożliwia mieszkańcom normalną egzystencję.Czy Starosta zechciałby pomóc mieszkańcom wsi i psom? Oto zdjęcie z tego pseudo schroniska:
http://www.sfora.org.pl/liliana/img_0732.jpg
sleddogs@vp.pl
(Zbigniew, 18.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe precyzuje Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Nadzór nad przestrzeganiem tej ustawy został powierzony Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z art. 7 Ustawy zwierzę, które jest okrutnie traktowane, może być odebrane właścicielowi, na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podjętej z urzędu lub na wniosek organu Policji, lekarza weterynarii albo upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Taką organizacją może być np. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które aktywnie pomaga w przeprowadzaniu interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Warszawie, Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa, tel. 0-22 831-98-94).

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Ponadto rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Winien on określać również zasady dotyczące obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwości dla ludzi.

Jeśli, w Pana ocenie, zasady te zostały naruszone, proszę zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Gminy oraz interweniować w uprawnionych do kontroli instytucjach bądź organizacjach.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie starosto. Jako geodeta protestuję przeciwko odpowiedzi jakiej udzielił Pan na stronie internetowej "Geodecie z powiatu" (28.02.2007) ponieważ mija się Pan z prawdą i wprowadza w błąd opinię publiczną.
Domagam się rzetelnego podawania informacji na temat problemów geodezji w powiecie wołomińskim. Pytania do Pana oraz fakty i dokumenty zamieszczam na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Powiatu Wołomińskiego w formie listu otwartego - dokąd zapraszam. Edward Hamann
(Edward Hamann, geodeta, 17.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie!

Dziękuję za ocenę mojej odpowiedzi udzielonej „Geodecie z powiatu”. Cieszę się że leży Panu na sercu dobro geodezji w Powiecie Wołomińskim. Myślę że takie zainteresowanie sprawami Powiatu osoby spoza jego terenu powinno zachęcić mieszkańców do wypowiadania się na temat nurtujących ich problemów. Ze swojej strony zapewniam, iż cały czas prowadzimy działania zmierzające do poprawienia stanu geodezji w Powiecie Wołomińskim.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Do p. wicestarosty, Piotra Uscińskiego

Jestem wydawcą lokalnej gazety "Informator Zielonkowski". Otrzymałem właśnie do wiadomości pismo wicestarosty, p. Uścińskiego do Stowarzyszenia EuroPolis w Zielonce dot. stanowiska władz powiatowych ws. wyższej szkoły inżynierskiej w Zielonce.
Moje pytanie dotyczy cytowanej w Pańskim piśmie opinii w tej sprawie, wydanej przez Komisję Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej Rady Powiatu Wołomińskiego. Komisja ta stwierdziła, że "nie widzi możliwości funkcjonowania w cyklu dziennym Szkoły Wyższej razem z Zespołem Szkół w Zielonce", choć jednocześnie komisja dopuściła możliwość wydzielenia jednego skrzydła budynku lub przeprowadzania zajęć w cyklu zaocznym.

Wspomniana komisja liczy 11 członków. Na oficjalnej stronie Rady Powiatu znajduje się informacja o majątku każdego radnego, nie potrafiłem natomiast doszukać się informacji o wykształceniu członków tej komisji.
Jako że szanuję opinię ludzi posiadających wiedzę nt. opiniowanego zagadnienia, chciałbym prosić Pana o przedstawienie informacji kto z członków tej Komisji jest np. nauczycielem akademickim, nauczycielem szkoły średniej, lub ukończył studia w trybie dziennym, czyli miał okazję w ten sposób osobiście poznać funkcjonowanie szkoły wyższej.

Z powazaniem
Jerzy Górski, mgr inż.
(Jerzy Górski, 12.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Informacje o wykształceniu nie są zamieszczone na stronie BIP, ponieważ radni nie mają takiego obowiązku. Ci radni, którzy wyrazili taką chęć, zamieścili swój życiorys. W skład Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej wchodzi jednak troje dyrektorów szkół (Małgorzata Łoń, Andrzej Olszewski, Hanna Szyszkowska), nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym (Rafał Pazio) oraz dyrektor placówki kulturalno-oświatowej (Mirosław Jusiński – dyrektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu).

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Jestem osobą niepełnosprawną. Od kilku miesięcy jestem mieszkańcem Wołomina, pracuję jednak w Warszawie. Mam już nieaktualną "Kartę parkingową" wydaną poprzednio przez Urząd Miasta Warszawy. Legitymuję się nowym ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i chcę otrzymać także nową kartę parkingową. W Warszawie skierowano mnie do Starostwa w miejscu zamieszkania. Podobno karta ta jest ważna w całej Europie bez względu na to gdzie była wydana.
Proszę o odpowiedź gdzie i jak mogę ubiegać sie o wydanie tego dokumentu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
(Robert Michalak, 12.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,

Kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaje Wydział Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie. Aby otrzymać kartę parkingową należy złożyć w tym Wydziale (w pok. nr 3):
1. wniosek o wydanie karty parkingowej,
2. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, na którą zostanie wydana karta
parkingowa,
3. fotografię 3,5x4,5 cm,
4. dowód wpłaty na kwotę 25 zł (opłatę można wnieść w kasie Wydziału
Komunikacji),
5. dowód osobisty do wglądu,
6. poprzednią kartę parkingową.

Karta parkingowa, niezależnie od miejsca jej wydania, ważna jest w krajach Unii Europejskiej.

Wydział Komunikacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 022 776-14-62
wew. 101.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy szkoła numer4 ma szanse mieć sale gimnastyczną .Jako najstarsza szkoła w wołominie doczeka sie jej,mysle ze panowie sa młodzi i rozumiecie.
(krzysztof uczen szkoły nr4 wraz z kolegami, 11.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Krzysztofie,

Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie jest placówką oświatową zarządzaną przez gminę Wołomin. Wszelkie pytania dotyczące inwestycji w tejże szkole proszę kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy można kupić w starostwie tablice informacyjną do budowy budynku jednorodzinnego
(Małgorzata, 04.04.2007 r.)

Odpowiedź:
W chwili obecnej nie można w starostwie zakupić tablic informacyjnych. Można je nabyć w specjalistycznych sklepach.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
kolejny juz raz pisze w sprawie slupkow ograniczajacych parkowanie samochodow na poboczu w poblizu skiepu spozywczego oraz baru w miejscowosci Stare Zalubice ( Wolica),i jak dotad nie otrzymalem zadnej odpowiedzi z Powiatu ,jestem mieszkancem Wolicy i jestem bardzo zdenerwowany decyzja powiatu ktora zezwolila na montaz tych zabezpieczen przy prywatnej posesji pana Jana Kowalskiego
panowie prosze przyjechac sobie w sobote i niedziele w te okolice to zobaczycie sami co zescie narobili , a wiem na 100% ze byla to decyzja bez porozumienia z Urzedem Gminy Radzymin , zrobcie cos z tym poniewaz w najblizszym czasie sam zamiezam zamontowac takie slupki poniewaz nie mozna wyjsc nawet na podworko z powodu kurzu , jak juz jednemu robicie dobrze to pomyslcie o tych ktorych w ten sposob krzywdzicie
pozdrawiam i czekam na odpowiedz w tej pilnej dla mnie oraz moich sasiadow sprawie
(PAWEL, 02.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,
Decyzja ograniczenia możliwości parkowania podjęta została na skutek wniosku Pani Marii Kowalskiej oraz przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Ruchu Drogowego wizji w terenie. Słupki te zostały zamontowane na podstwie projektu stałej organizacji ruchu, pozytywnie zaopiniowanego przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Wołominie. Pobocze drogi nie stanowi jedynie parkingu dla pojazdów, a tym bardziej do załudunku pojazdów ciężarowych materiałami budowlanymi sąsiadującej firmy. Z pobocza mają prawo również korzystać piesi, a zaparkowane pojazdy to uniemożliwiją. Ponato pojazy parkowano często w bramie omawianej posesji.
Obowiązkiem prowadzących działalność handlową (sklep spożywczy, sklep z art. budowlanymi) bądź uługową (bar) jest zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym, a nie w pasie drogi publicznej. Zdenerwowanie wsród okolicznych sąsiadów spowodował fakt, że parkujące pojazdy przeniosły się na wysokość ich posesji, stwarzając podobne zagrożenie, jakie przed ustawieniem słupków powodowały parkujące pojazdy na wysokości posesji Pana Kowalskiego.
W te sytuacji, w przypadku stwierdzenia w sezonie letnim zakłóceń i stwarzania przez pojazdy parkujące w omawianym rejonie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, możliwe jest wprowadzenie dalszych ograniczeń w parkowaniu.

z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746394 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.