Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam! Zwracam się z pytaniem, a raczej prośbą, czy nie można byłoby przeprowadzić chodnika przy szkole (Gimnazjum i Podstawówka) w miejscowości Poświętne, pow. Wołomiński (ok. 18km od Wołomina). Dzieci z pobliskich wsi mają do niej tragiczny dostęp, idąc po poboczu wśród gnających ciężarówek. Osobiście źle pamiętam czasy, kiedy chodziłem do szkoły, gdyż czasami było niebezpiecznie (z czasem przyzwyczaiłem się), ale nie wyobrażam sobie tego, aby moje dzieci musiały w przyszłości pokonywać tą samą drogę. Nie umiejszając znaczenia chodnika dla dzieci, które chodzą tam teraz, oczywiście. W zimę dodatkowo rów przy szkole wypełnia się wodą i jest niebezpieczny dla małych dzieci, które zwyczajnie mogą w nim utonąć. Droga należy do powiatu, dlatego zwracam się z PILNĄ prośbą, w imieniu wszystkich mieszkańców Poświętnego i pobliskich wsi, aby poprowadzić chodnik chociaż po jednego stronie szosy (najlepiej po obu).
(Kamil, 11.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Kamilu,

Pana prośba zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu planu inwestycji Powiatu na najbliższe lata, jeśli gmina wskaże nam tę inwestycję wśród najważniejszych inwestycji do realizacji na swoim terenie. Dlatego warto, aby podobny wniosek przedłożył Pan Władzom Gminy. Budowa chodników poprzedzona musi być zawarciem umowy między Gminą i Powiatem w sprawie partycypacji w kosztach, a następnie sporządzona dokumentacja techniczna. Dlatego budowa chodnika, o którym Pan pisze, zostanie ujęta w planie inwestycyjnym nie wcześniej niż w 2008 r.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie starosto. Chciałem prosić Pana o interwencję w sprawie mojego pisma, które wysłałem w dniu 9 maja do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie. Do dnia dzisiejszego nie doczekałem się odpowiedzi. We wspomnianym piśmie proszę o wycinkę dwóch drzew (topole), rosnących przy ul. Kuracyjnej w Borzymach. Sprawa już wówczas była pilna poniewarz drzewa korzeniami o ponad 30 cm uniosły asfalt, podowuje to zagrożenie dla ruchu tym bardziej, że rosną one w sąsiedztwie mostka nad rowem melioracyjnym. Takie znaczne, nieoznakowane wybrzuszenie w tym miejscu drogi, już spowodowało kilka wypadków w tym jeden powarzny. Proszę więc o spowodowanie udzielenia odpowiedzi na moje pismo oraz o pomoc w samej wycince drzew.
(Rafał, 09.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Rafale,

Pana pismo wpłynęło do Zarządu Dróg Powiatowych dnia 21.05.2007r. Po oględzinach w terenie, 12 czerwca br. wystąpiliśmy do Gminy Jadów o wydanie stosownej decyzji na wycinkę wnioskowanych drzew. Wystąpienie to zostało Panu wysłane do wiadomości. W dniu 27.06.2007r. otrzymaliśmy decyzję z Gminy Jadów.
Drzewa, o których mowa są bardzo duże a ich wycinka wymaga użycia podnośnika i zaangażowania dodatkowych środków. Drzewa zostaną wycięte do końca roku.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowni Panowie Starostowie,
zwracam się z uprzejmą prośbą o uruchomienie Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, kształcącej w zawodach: Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Ogrodnictwa, wieczorową i weekendową.

Obecnie trwa nabór tylko do Policealnej Szkoły _dziennej_ i tylko dla osób do 22 roku życia.
Jest to krzywdzące działanie - osoby powyżej 22 roku życia też chcą kształcić się w tych zawodach.
Większość osób może kształcić się wieczorowo albo weekendowo.
Proszę wziąć pod uwagę również fakt, iż w okolicach Warszawy jedyną Policealną Szkołą kształcącą w tych zawodach jest Szkoła w Piasecznie(!).
Można by uruchomić w ZSTZ także inne popularne i poszukiwane policealne kierunki kształcenia dla Dorosłych: Administracja, Ekonomia, Hotelarstwo, Informatyka, Rachunkowość etc.
Uruchomienie w ZSTZ możliwości kształcenia dla szerszego grona społeczeństwa w będzie też skuteczną reklamą Szkoły na szerszą skalę.

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam.
(Łukasz, 09.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Łukaszu,

Otwarcie nowego kierunku kształcenia w szkole musi wynikać z wyraźnego
zapotrzebowania na to kształcenie ze strony osób zainteresowanych.
Utworzenie nowego oddziału słuchaczy wymaga nakładów finansowych. Oczywiście
na każdego słuchacza organ prowadzący otrzymuje stosowną subwencję ze
środków Budżetu Państwa. Jednakże, aby do tego nie dokładać zbyt wiele (nauka
w szkołach prowadzonych przez powiat jest bezpłatna dla ucznia - nie można
pobierać czesnego jak w szkołach niepublicznych) liczba uczniów w danym
oddziale musi wynosić co najmniej 25-27 osób.

Jak do tej pory nie było sygnałów ani ze strony szkoły ani mieszkańców o
zapotrzebowaniu na kształcenie dorosłych w systemie zaocznym i wieczorowym w
Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Sprawa możliwości kształcenia ustawicznego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Wołomiński wymaga rozwiązania systemowego i dlatego będzie
przedmiotem dyskusji na spotkaniach z dyrektorami szkół w okresie
powakacyjnym.

Z poważaniem
Piotr Uściski
Wicestarosta

Pytanie:
Pytanie dotyczy remontu ulicy Fabrycznej w Markach. Około pół roku temu zapytałem o konsekwencje jakie będą wyciągnięte w stosunku do wykonawców fatalnego remontu ul. Fabrycznej w Markach. Otrzymałem odpowiedź od Pana Starosty, że jak tylko warunki pogodowe będą dobre to wszelkie uchybienia zostaną usunięte. Tak się nie stało, studzienki nadal są za nisko lub za wysoko, w ich okolicach jest nieestetycznie i mało skutecznie nalany asfalt. W imieniu wszystkich Użytkowników tej drogi oraz Podatników łożących na tego typu prace ponownine proszę o złożenie reklamacji i wyegzekwowanie wykonania tego remontu, zapewne jest jeszcze na gwarancji. Jest w 100% pewne, że jakość tego remontu nie mieści się w żadnych dopuszczalnych normach i remont nie powinien być odebrany.
Druga sprawa to zanieczyszczenie tej ulicy (w szczególnoości, choć inne ulice także np. w Wołominie ul Sasina) . Na poboczach leżą grube warstwy piasku, nigdy nie sprzątane, w specjalnie przygotowanych na zieleń wysepkach na poboczach i przy wjazdach do posesji rosną wysokie chwasty. Wszystko to wygląda jak obrazek z Azji. Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi także na tę sprawę.
Pozdrawiam
Wojciech
(Wojciech, 06.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojciechu.
Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej były podnoszone do poziomu jezdni kilkakrotnie przez Z.D.P. Miejsca odtworzenia nawierzchni przy podnoszonych studniach zostały skropione na gorąco emulsją asfaltową i uszorstnione grysami, w związku z czym nowa nawierzchnia różni się kolorystycznie z istniejącą, ale gwarantuje szczelność.
Nakazałem ciągły monitoring ul. Fabrycznej w Markach. Usterki będą na bieżąco usuwane przez Zarząd Dróg Powiatowych, który był wykonawcą robót asfaltowych.
Nadmieniam, że Powiat Wołomiński nie jest właścicielem, ani użytkownikiem tychże urządzeń, tylko Urząd Miasta w Markach - inwestor.
Z informacji uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w UM w Markach wynika, że firma wykonująca roboty już nie istnieje. W takiej sytuacji za osiadanie studzienek pod ruchem nie możemy być odpowiedzialni. Inwestor powinien ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót.
Sprzątanie ulic na drogach powiatowych odbywa się w zasadzie dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym, ale w razie konieczności również częściej – ul. Fabryczna sprzątnięta została w miesiącu sierpniu.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chciałabym uzyskać informację dlaczego w gimnazjum przy ul. lipińskiej uczniowie "zwykłych klas'' będą nauczani tylko jerdnego jęz. obcego ,a z klas sportowych dwóch języków.Moim zdaniem dzieci te nie różnią się od siebie i mają takie same prawa.Nie zrozumiałe dla mnie jest również to,że w przywilejowanych klasach sportowych liczba uczniów wynosi 15-16 a w pozostalych 26-30.Widać więc,że warunki nauczania są różne.Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
(jolanta, 05.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Jolanto,

Z treści pytania, które Pani przysłała do Starosty, nie wynika o której dokładnie szkole Pani pisze. Zakładam jednak, że sprawa dotyczy Gimnazjum przy ul. Lipińskiej
w Wołominie.

Organem prowadzącym dla tejże szkoły jest Gmina Wołomin a nie Powiat, w związku z tym, to po stronie gminy leży rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy oraz nauki we wspomnianym Gimnazjum.

Aby otrzymać odpowiedź na zadane przez Panią pytania, proszę zwrócić się z opisanym problemem do władz Wołomina.

z poważaniem

Piotr Uściski
Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
właśnie dzisiaj udałam się do Wydziału Budownictwa z zapytaniem w sprawie pozwolenia na budowę, pomimo uprzejmości prowadzącego moja sprawę urzędnika p. XX /nazwisko do wiadomości starosty/ niestety nie udało mi sie zbyt wiele zdziałać. Na domiar złego usłyszałm, że pani Naczelnik tegoż wydziału wybiera sie na urlop (słusznie, bo trzeba przecież odpoczać) ale w czasie nieobecności Pani Naczelnik przez okres dwóch tygodni nie bedą posuwały się do przodu żadne sprawy dotyczące pozwoleń na budowę. Oczywiście, wiem że do Wydziały Budownictwa wpływa ogroma ilość wniosków o pozwolenie na budowę, czy więc poza Panią Naczelnik nie powinien ktoś jeszcze być umocowany do wydawania pozwoleń? Jak wzrosną przez ten czas zaległości?

Pozdrawiam
(Marzena, 05.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Upoważnionych do wydawania decyzji jest w sumie 3 pracowników wydziału. Doliczając do tego starostę i wicestarostę jest w sumie 5 osób mogących podpisywać decyzje. A więc urlop pani naczelnik nieznacznie wpływa na proces wydawania decyzji.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Chciał bym powiadomić, a zarazem zwrócić uwagę na problem z drogą powiatową w Słupnie ( ul Żeromskiego.)Po ostatniej modernizacji drogi (chyba 2 lata temu) obecnie jej stan jest jeszcze gorszy niż przed jej modernizacją,wcześniej było super a teraz katastrofa. Warstwa ścieralna drogi która została ostatnio położona po prostu miejscami wyleciała. Najgorsza sytuacja jest przy kółku rolniczym w dniu dzisiejszym jest zalana wodą niebezpieczna dziura, mimo że wiem o niej i próbuje omijać zdarza się że jadący pojazd z przeciwnej strony uniemożliwia mi to i w nią wpadam, 500m dalej w kierunku Sierakowa nawierzchnia nad przepustem się zapada. Proszę o pilne naprawienie nawierzchni chociaż tych dwóch niebezpiecznych punktach. Warto by było Panie Starosto pomyśleć też o prawdziwej modernizacji bo chyba nas nie stać na położenie 5cm warstwy która po zimie wylatuje. Jeszcze raz proszę aby dziurę przy kółku rolniczym jak najszybciej załatać bo posypią się wnioski o odszkodowanie a nie wiem czy już czasami felgi nie uszkodziłem.
Pozdrawiam.
(Artur mieszkaniec Słupna, ul. Żeromskiego, 04.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Arturze,
Remonty cząstkowe nawierzchni ul. Żeromskiego w Słupnie zostały wykonane.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Chciałabym zadać panu pytanie. Chodzi bowiem o to, że dnia 1 czerwca złożyłam wniosek o paszport. Mam zamówione bilety na samolot na dnia 4 lipca i nie da się tego przesunąć. Powiedziano mi, że najwcześniej wyrobią paszport 13 lipca. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Bardzo proszę o szybką odpowiedz. Dodam że mam 16 lat.
(Dominika, 26.06.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Dominiko,

Komórka paszportowa w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przyjmuje wyłącznie wnioski o wydanie dokumentów paszportowych, wnioski realizowane są w Warszawie. Zatem Starosta Powiatu Wołomińskiego nie ma wpływu na termin odbioru dokumentu, nie jest organem decydującym o przyspieszeniu odbioru dokumentu.
W Pani przypadku tak długi termin oczekiwania na paszport (6 tygodni) wynika z konieczności wystosowania zapytania do innego województwa w sprawie wcześniej posiadanych paszportów (prawdopodobnie z uwagi na poprzedni meldunek poza terenem dawnego województwa warszawskiego).

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wystąpienia do organów paszportowych (w przypadku Powiatu Wołomińskiego do Kierownika Oddziału Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - ul. Krucza 5/11) z wnioskiem o przyspieszenie wydania paszportu / paszportu tymczasowego, jednakże "w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę" - przy czym wyjazd, np. turystyczny (wykupiona wycieczka, opłacony bilet) nie jest wystarczającym powodem dla przyspieszenia wydania dokumentu paszportowego. Ponadto osoba składająca wniosek o przyspieszenie wydania paszportu / paszportu tymczasowego winna przedłożyć dokumenty potwierdzające potrzebę pilnego wyjazdu za granicę.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Wiatam. Mam pytyanie do Pana Starosty. Dlaczego w BIP-ie zamieszczane są tylko wybrane zarzadzenia Starosty, a nie wszystkie po kolei?
Pozdrawiam
(Rafał, 21.06.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Rafale,
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Wszystkie braki zostały uzupełnione.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Jesteśmy mieszkańcami budynku przy ul. Tuwima 8 w Markach. Od momentu zakupu lokali (3 lata temu), borykamy się z licznymi problemami formalno-technicznymi. Nieuczciwy developer, mimo licznych deklaracji, do tej pory nie wykonczyl budynku (nie wykonczona klatka schodowa, elewacja budynku, brak stalego przyłącza prądu)a to co zrobil do tej pory pozostawia bardzo wiele do zyczenia (szambo usytuowane niezgodnie z przepisami, nieodpowiedni piec CO i wiele innych ...). Jako członek Wspolnoty deweloper (niegdys SC, obecnie osoby prywatne) nie uiszcza zaliczek czynszowych (dlug wynosi juz ponad 10,000 zł)...Nasze dotychczasowe prośby o pomoc w stosownych urzędach zostały zlekcewazone. Mimo ewidentnie niezgodnych z prawem działań dewelopera, nasze interwencje w Nadzorze Budowlanym, u poprzedniego starosty - Pana K. Rytel i w wielu innych miejscach - nie przynosły żadnych efektów, a wręcz odnieślismy wrażenie, że nieuczciwość i tupet dewelopera są tolerowane. Podobnie wygląda sytuacja z budynkiem wybudowanym przez tego dewelopera w Zielonce przy ul. Pogodnej. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Nikt nie chce nam pomóc a deweloper śmieje się nam w twarz i robi swoje. Czy istnieje możliwośc spotkania z Panem i dokładnego przedstawienia sprawy oraz stosownych dokumentów???? Czy może nas Pan wspomóc w walce z oszustami, którzy za nic mają prawo i ludzi???

Z poważaniem
(Wspólnota Mieszkaniowa w Markach, ul. Tuwima 8, 19.06.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Zapraszam do Starostwa w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00.

z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775734 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.