Dziś jest 25 września 2017 r., imieniny Aurelii, Ładysława
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Uprzejmie proszę o informację czy urzędy gmin z powiatu wołomińskiego są zobowiązane do posiadania elektroniczej skrzynki podawczej?
(Karolina, 21.02.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest środkiem komunikacji elektronicznej i w takiej formie, służy przekazywaniu informacji do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.
Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Obecnie jestem na etapie poszukiwań zakupu mieszkania. Chciałabym się dowiedzieć, czy będzie planowana taka inwestycja i kiedy przy ul. Wiejskiej. Dokładnie w miejscu naprzeciwko istniejącego już osiedla zamkniętego, w pobliżu parkingu strzeżonego.
Pozdrawiam
(Dorota, 23.10.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Inwestorzy podejmują autonomiczne, uzasadnione ekonomicznie decyzje, dlatego też nie możemy udzielić Pani wiążącej informacji czy taki budynek powstanie. Dodaję, że nawet jeśli zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, to inwestor ma 3 lata na samo jej rozpoczęcie na tej podstawie prawnej.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, chciałabym się dowiedzieć, dlaczego na stronie starostwo pojawia się lakoniczna informacja o planowanych remontach w Kobyłce i Zielonce. Dlaczego 28.09 ok. 2000 mieszkańców osiedla Mareta spotkała przykra niespodzianka i nie mogli albo wyjechać od rana ze swoich posesji, albo się do nich dostać, bo wykonawca zamknął całkowicie ul. Marecką na odcinku od Przyjacielskiej do Szerokiej. Dlaczego nikt nie panuje nad organizacją ruchu i objazdami? Dlaczego nikt nie informuje o planowanych działaniach mieszkańców? Czy Starostwo przewidziało plan dojazdu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy któremuś z mieszkańców, jeśli zaszłaby taka konieczność? Dlaczego remont rozpoczął się dopiero we wrześniu i jest prowadzony tak nieudolnie? Jak Starostwo myśli - ile czasy wytrzyma asfalt, który jest kładziony dzisiaj w iście jesiennych warunkach? Czy na wiosnę możemy spodziewać się kolejnych remontów, żeby łatać dziury po tym remoncie?
Jestem zażenowana poziomem organizacji i realizacji tego projektu. Życie mieszkańców Marety, Maciołki, a także osób przejeżdżających tymi ulicami do pracy od 3 tygodni do koszmar.
(Anna, 28.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
O inwestycji i koniecznych zmianach w organizacji ruchu informowaliśmy mieszkańców możliwie szeroko. Informacja pt. „Duże remonty na trasie przez Maciołki - zapowiadamy konieczne objazdy” o przebudowie całego ciągu komunikacyjnego biegnącego przez Kobyłkę i Zielonkę , wraz z proponowanym objazdem, znajduje się na głównej stronie internetowej starostwa, w zakładce „polecamy” z najważniejszymi informacjami, oraz w „aktualnościach”. Komunikat ten trafił do mieszkańców za pośrednictwem mediów lokalnych – czasopism i radia. Zapowiedź, że taka modernizacja drogi będzie realizowana, pojawiała się także we wcześniejszych informacjach prasowych dot. inwestycji starostwa.
Sam remont jest prowadzony przez wykonawcę, który zgodnie z umową jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas remontu, w tym ustawienia odpowiedniego oznakowania pionowego. Zakres prac, w tym bezszwowe ułożenie asfaltu, uniemożliwia wykonanie robót przy zachowaniu dotychczasowego natężenia ruchu i stąd konieczna zmiana organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach drogi. Wykonawca dopuszcza w trakcie robót ruch pojazdów związany z dojazdem do posesji, który może być jednak ograniczony zależnie od zakresu realizowanych prac. Oczywiście ewentualny dojazd samochodów służb ratunkowych byłby zapewniony. Proszę się nie niepokoić - stosowana technologia jest odpowiednia do pory roku. Czas rozpoczęcia remontu jest uzależniony od procedur finansowych i przetargowych, a te trwały ze względu na brak odpowiednio wcześniejszej decyzji o dofinasowaniu inwestycji przez gminę.
Jeśli warunki pogodowe pozwolą, prace remontowe na odcinku trasy w Kobyłce zakończą się do 4 października. Planujemy, że w okresie od 8 do 15 października będzie układana nawierzchnia w ciągu ul. Lipowej i Wolności w Zielonce. Dzięki temu spięciu w jedną całość wieloetapowej inwestycji będzie można po lepszej drodze dojechać do granic Warszawy.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie wykonania instalacji oświetlenia ulicznego na ulicach Długiej i Dębowej w Duczkach. Temat ten od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat, jest skutecznie „zamiatany pod dywan”, a frustracja mieszkańców jest coraz większa, czego wyrazem była niedawna próba odwołania Sołtysa Duczek. Jeśli słyszę o planie zainwestowania prawie 3 mln zł w przebudowę ulicy Willowej (gdzie jest już oświetlenie, chodniki, asfaltowe drogi) a 500 metrów dalej kawałka latarni nie można się doprosić, to proszę niezadowoleniu mojemu i moich sąsiadów się nie dziwić, przecież podatki płacimy jak wszyscy. Proszę o zajęcie stanowiska. Pozdrawiam
(Piotr, 26.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Willowa w Duczkach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego jest drogą powiatową, dlatego tam starostwo, przy współfinansowaniu przez gminę Wołomin, wykonuje gruntowny remont za ponad 1,1 mln zł. Ulice Długa i Dębowa w Duczkach nie znajdują się w zarządzie powiatu, dlatego nie możemy tam wykonywać prac modernizacyjnych , o które Pan zapytuje.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Bardzo proszę o pilną interwencje. W Radzyminie na ulicy Weteranów (odcinek od ul. Konopnickie do Nowej) były prowadzone prace związane z infrastrukturą sieciową. Wykonawca, co prawda odtworzył chodnik, ale jego nawierzchnia już się zapadła. Ponadto krawężniki i kostka jest popękana i porysowana.
(Kamil, 08.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przeprowadzili wizję lokalną w terenie, która potwierdziła zgłoszone uwagi. Roboty nie zostały jeszcze formalnie zakończone i odebrane przez służby starostwa. Wykonawca został poinformowany o konieczności wykonania poprawek i przywrócenia stanu chodnika do uprzedniego stanu technicznego sprzed przeprowadzenia robót.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, kiedy te proste sprawy będą wykonane lub wyegzekwowane (nie obiecane):
- Sprawa zapiaszczonego chodnika na ul Piłsudskiego przed zakładem energetycznym i rozlewnią gazu nie uległa zmianie. Od zimy piach zalega na chodniku i w zatoczce. Dodatkowo w tej chwili miejscami szerokość chodnika ograniczona jest do połowy przez rosnące tam chwasty i akacje (te z kolcami!!)- kto za taki stan nowo wybudowanego i starszego odcinka po drugiej stronie ulicy odpowiada?
2 - Na al. AK przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego przed pawilonem Społem ; nowy chodnik w 2 miejscach powoli osiada. Co z obiecanymi na czerwiec naprawami? To są zaledwie 2 m2.
3- Ul. Wileńska- zapraszam na spacer. Doceniam naprawę jezdni , ale ona już wymaga napraw; zapada się przy studzienkach. Będzie fachowa naprawa gwarancyjna? Kiedy będzie obiecana napawa nawierzchni chodnika? Jego stan jest bardziej dokuczliwy dla mieszkańców i kompromitujący dla władz, niż wcześniejszy stan jezdni.
(Dariusz, 08.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, odpowiem zgodnie z kolejnością zapytań. Parking i odcinek przyległego chodnika na ul. Piłsudskiego zostanie jeszcze w tym tygodniu posprzątany /zamieciony/ , a ewentualne prace związane pielęgnacją drzew, przycinaniem gałęzi itp. będą prowadzone po ustaniu ich wegetacji. Ta ulica jak i inne drogi powiatowe, jest sprzątana wg potrzeb, na bieżąco, w miarę posiadanych sił i ograniczonych środków finansowych , a powiat w swoim zarządzie posiada 400 km dróg.
Sprawa nawierzchni chodnika na ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego przed pawilonem „Społem” - chodnik jest uszkadzany przez parkujące tam nielegalnie ciężkie samochody dostawcze. Kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby. Chodnik zostanie naprawiony, ale obecnie nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu. Naprawy staramy się wykonywać sukcesywnie, jednak ich rozmiar i częstotliwość występowania powoduje przy ograniczonych siłach i środkach w stosunku do rzeczywistych potrzeb, że remonty muszą czekać na swoją kolej.
Wykonany przez nas remont ul. Wileńskiej w Wołominie obejmował ułożenie nowej nakładki asfaltowej, bez wymiany konstrukcji nośnej. Tym samym, w sytuacji wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów, niestety występują przypadki zapadania się jezdni. Fakt ten potęgują umieszczone w jezdni urządzenia obce tj. studzienki kanalizacji i zawory wodociągowe. Zwróciliśmy się do PWiK w Wołominie, jako właściciela studzienek o zbadanie, czy nie uległy one rozszczelnieniu i nie wymagają naprawy. Reasumując - naprawa zapadnięć przy studzienkach, na wysokości ul. Prądzyńskiego, zostanie wykonana. W bieżącym roku nie jest planowane wykonywanie przebudowy chodników na ul. Wileńskiej.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dwa lata temu pytałem o sytuację związaną z planowaną modernizacją ulicy Spitalnej w Ząbkach. W ogłoszonym niedawno powiatowym planie inwestycyjnym na lata 2013-2017 znajduje się pozycja: Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej, Ząbki. Czy inwestycja ta jest fazie projektu czy może prace są bardziej zaawansowane, a może znana jest już data rozpoczęcia prac? Będę wdzięczny za odpowiedź.
(Ireneusz, 05.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Inwestycja pt. „Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej w Ząbkach” znajduje się w fazie przygotowywania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacunkowy koszt zadania to 10 mln 900 tys. zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe planujemy wykonywanie prac etapowo. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu zakłada realizację prac w latach 2014 -2016.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego dokumenty dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mojego mieszkania w Markach wysyłane są na adres moich teściów (adres zameldowania mojego męża)? Dlaczego po pierwsze ja jako pełnoprawny współwłaściciel lokalu jestem pomijana w korespondencji, ponadto dlaczego wybieracie akurat adres meldunkowy mojego męża, a nie mój i po trzecie dlaczego nikt w starostwie nie wpadanie na pomysł, iż przedmiotową korespondencję należy wysyłać na adres, którego dotyczą obciążenia, a jeśli nie to na dwa adresy zameldowania współwłaścicieli. Ponadto dodam, iż ostatnia korespondencje polecona nie została odebrana przez mojego męża więc możemy uznać, iż nigdy do jego rąk nie dotarła - mąż mieszka razem ze mną w Markach i odbiór listu poleconego w Warszawie przez niego jest z powodów oczywistych niemożliwy. Mieliby Państwo kłopot gdybym zameldowana była w Zakopanem, a mieszkała w Markach, czyż nie? Życzę wielu rozsądnych i logicznych decyzji, z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź, pozdrawiam
(Dorota, 29.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Dokumenty dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wysyłane są na adres wskazany w danych Ewidencji Gruntów i Budynków. W celu sprawnego i właściwego dostarczania korespondencji prawo zobowiązuje Państwa do zaktualizowania tych danych, co następuje poprzez złożenie stosownego „Formularza zgłoszenia zmian danych” stanowiącego załącznik do Karty Usług –WGG-3 Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa. Dodaję, że w przypadku lokali korespondencja dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wysyłana do jednego ze współwłaścicieli

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowni Państwo. Dlaczego ostanie ogłoszenie dotyczące wolnego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (stanowisko: referent do spraw obsługi organizacyjnej i administracyjnej) zostało ogłoszone z tak krótkim terminem składania dokumentów (raptem 6 dni). Dodatkowo ogłoszenie to ukazało się 21.08.2013 czyli w środę, a termin składania dokumentów minął 26-08-2013. (jest to raptem 4 dni robocze na dostarczenie dokumentów). W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest zapis „Termin do składania dokumentów aplikacyjnych, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Pozdrawiam.
(Mieszkanka, 28.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to całkowicie autonomiczna jednostka wchodząca w skład zespolonej administracji powiatowej – nie jest umieszczona w strukturach Starostwa Powiatowego w Wołominie i dlatego nie dotyczą jej zasady z regulaminu starostwa, na które się Pani powołuje. Zasady te są przestrzegane przy naborach stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Natomiast zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, określającym wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, to do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam takie pytanie - niedawno czytałem w Internecie na forach i w gazetach, że istnieją dofinasowania na modernizacje wymianę pieców węglowych na gazowych ze środków UE na ekologię . Obecnie jestem na etapie podłączanie gazu ziemnego do budynku , na chwilę obecną posiadam piec węglowy, w nie długim czasie czyli około roku będę miał już gaz i planuje zakup pieca gazowego. Wiadomo, że zakup takiego pieca wiąże się z dużym wydatkiem.
(Janusz, 27.08.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Choć starostwo w swoim zakresie działania nie ma tego rodzaju pomocy finansowej, mogę służyć podstawową informacją. Na początku może Pan się dowiedzieć , czy dofinansowanie jakie może Pan uzyskać w banku ma formę preferencyjnego kredytu lub kredytu z dotacją. W większości województw warunki umowy zawartej pomiędzy BOŚ Bankiem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmują takie przedsięwzięcia jak przyłącza gazowe i wymiana pieca węglowego na gazowy. Żeby sprawdzić, czy jest to możliwe w konkretnym przypadku, proponuję wejść na stronę internetową BOŚ Banku w zakładkę „Ekologia”, a dalej „Kredyty proekologiczne”, „Kredyty we współpracy z WFOŚiGW” , tam wybrać województwo mazowieckie i sprawdzić czy to przedsięwzięcie mieści się w ofercie. W razie wątpliwości może Pan skontaktować się z Głównym Ekologiem ds. Klientów Detalicznych - lista również jest dostępna na stronie internetowej BOŚ. Tam uzyska Pan zapewne szersze informacje co do dalszego sposobu załatwienia sprawy.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1802691 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.