Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam,

Panie starosto po raz trzeci pytam, co z wydawaniem zgody na prowadzenie działalności, wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi przy drodze powiatowej pomiędzy Turowem a Majdanem/ zapytanie z dnia 08.06.2007r. i 26.10.2007r./ Jest to bardzo istotne w celu ochrony tej drogi oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców/ zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi/. Odnośnie konstrukcji tej drogi uważam, że położenie warstwy ścieralnej nie rozwiąże problemu jej stanu technicznego bez wykonania właściwej podbudowy. Proszę przejechać obecnie po tej drodze i zobaczyć w jakim jest stanie. Układanie co roku warstwy bitumicznej jest wyrzucaniem pieniędzy podatników. Ponadto nie uzyskałam odpowiedzi co do budowy chodnika w Leśniakowiźnie i Ossowie. Czy teraz znowu będziemy czekać na zakończenie prac aż do jesieni, jak to miało miejsce w 2006 i 2007 roku i nadal brnąć w błocie do przystanków, które także nie są wyznaczone i oznakowane. A propo oznakowania, niektóre znaki nie mają zachowanej skrajni pionowej.
Ponadto interesuje mnie sprawa komunikacji na tej drodze. Czy Starostwo przy zatwierdzaniu tras przejazdu autobusom prywatnym nie mogłyby zasugerować, aby niektóre jeździły do Wołomina i odwrotnie do Warszawy w/w drogą, aby obsłużyć Ossów, Leśniakowiznę i Majdan tak jak np.: po Zielonce jeździ ”S”.
Oczekuję na konkretne odpowiedzi.

Z poważaniem
Joanna
(Joanna, 18.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W związku z Pani zapytaniem odnośnie drogi Ossów – Leśniakowizna – Majdan pragnę poinformować, ze jest to droga powiatowa i publiczna. Z definicji wynika, że nie sposób ograniczyć dostępu jakiejkolwiek grupie użytkowników do tej drogi, tym bardziej, że jest to jedyna główna i przejazdowa droga przez ww. miejscowości. Ponadto należy liczyć się z potrzebami zarówno użytkowników indywidualnych jak również firm, które posiadają swoje legalne siedziby w tym rejonie. Przy tak niefortunnym układzie komunikacyjnym nie można faworyzować żadnej z grup użytkowników.

Odnośnie konstrukcji nawierzchni zapewniam, że Wydział Dróg Powiatowych monitoruje jej stan. Są na tym odcinku pojedyncze punkty, gdzie podbudowa wymaga korekty. Mając to na uwadze zleciłem odpowiednim służbom, aby zajęły się planowaniem stosownych napraw. Trzeba podkreślić, że wykonanie nakładki asfaltobetonowej nie jest marnowaniem pieniędzy podatników ponieważ zwiększając grubość konstrukcji drogi, poprawia się zarówno komfort jej użytkowania jak również nośność i żywotność całej konstrukcji nawierzchni,

Budowa chodnika, o którym Pani wspomina jest zadaniem rozłożonym na etapy i na kolejne lata realizacji. W roku 2008 w okresie wakacyjnym będzie modernizowany kolejny odcinek. Bardzo bym chciał zakończyć w bieżącym roku realizację tego zadania, aczkolwiek uzależnione jest to od postępowań przetargowych. Procedury są już rozpoczęte natomiast wynik postępowania przetargowego zadecyduje o tym czy w budżecie powiatu na obecny rok wystarczy środków finansowych na wykonanie całego zadania. Niemniej dołożymy wszelkich starań, aby zakończenie robót nie przekroczyło połowy roku 2009.

Oczywiście służby starostwa sprawdzą Pani doniesienie odnośnie znaków drogowych w skrajni pionowej i jeśli fatycznie istnieją niedociągnięcia zostaną one poprawione.

Analizowałem również możliwość przywrócenie komunikacji autobusowej na tej drodze. Powodem wycofania linii przed trzema laty był fakt, iż przewoźnik wycofał się z obsługi komunikacyjnej Turów – Majdan – Wołomin ze względu na znikomą liczbę klientów, a co za tym idzie nieopłacalność przedsięwzięcia. Mimo prowadzonych w tej sprawie rozmów Z przewoźnikami, żaden z nich nie wyraził zainteresowania przywróceniem kursów na tej trasie.

Na zakończenie chciałbym podziękować Pani za zaangażowanie i troskę o potrzeby naszej społeczności oraz jej bezpieczeństwo.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzień dobry. Mam dwa pytania do Pana Starosty.

1. Jeżeli dana nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to do zbadania tej sprawy kompetentny jest Starosta czy Burmistrz?

2. Chcę nabyć niezabudowaną nieruchomość, ale nie wiem kto jest jej właścicielem. Czy jest możliwość uzyskania od Starostwa informacji o właścicielu nieruchomości?

Dziękuję za odpowiedź. Anna W.
(Anna, 17.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Ustala go rada gminy w postaci uchwały. W związku z tym wszelkie zapytania i skargi należy kierować do gminy.

W odpowiedzi na drugie pytanie informuję, że aby poznać właściciela nieruchomości musi Pani znać numer działki lub numer księgi wieczystej.
Numer działki można ustalić w składnicy map podając lokalizację gruntu. Z uzyskaną informacją udać się do wydziału geodezji gdzie podadzą Pani nazwisko właściciela.
Jeżeli zna Paniu numer księgi wieczystej wystarczy udać się do Sądu Rejonowego w Wołominie i poprosić o wgląd do danych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy w starostwie jest wydział zarządzania kryzysowego?
(Marian, 17.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Wydział Zarządzania Kryzysowego to nowa nazwa Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa. Nazewnictwo to obowiązuje od 20.12.2007 kiedy to na sesji Rady Powiatu uchwalonao nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy na naszym rynku w Wołominie musi panować taki terror? proponuje przyjrzeć się bliżej pracy "kierownika rynku". porozmawiajcie z handlującymi. to co słyszę od znajomych handlarzy to horror
(Paweł, 06.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Targowiska Miejskie w Wołominie prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 34 w Wołominie, tel. (0-22) 787-75-95.
Przedmiotem działania Spółki jest działalność usługowa, handlowa i produkcyjna polegająca między innymi na:
1.Prowadzeniu usług w zakresie zarządu, utrzymania w tym konserwacji i remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Wołomin,
2.Prowadzeniu usług w zakresie zarządu, utrzymania w tym konserwacji, remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie innych gmin,
3.Prowadzeniu i organizacja targowisk,
4.Prowadzeniu innych usług komunalnych.

Przedsiębiorstwo prowadzi targowiska na zasadach dzierżawy terenu od Gminy Wołomin, która jest jedynym właścicielem Spółki.

W związku z powyższym swoje zapytanie proszę skierować do Przedsiębiorstwa Komunalnego lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,
Jestem studnetem 3 roku administracji chciałbym napisać prace licencjacka na temat Bitwy Warszawskiej(jej teraźniejszych obchodow, rekonstrukcji bitwy w Ossowie).Czy może mi Pan podpowiedzieć gdzie lub do kogo powinienem się zgłosić żeby uzyskać jakieś informacje na ten temat??. Organizacji tejże imprezy, finansów, sponsorów, dotacji (z budzetu czy moze z unii)aktow prawnych, jakie trzeba spełnić aby moc zorganizować taka imprezę. Odwiedziłem juz szkole w Ossowie...w najbliższych dniach mam rozmawiać z Panią dyrektor. Wertuje książki, gazety wyszukuje informacje z internetu. Chciałbym to wszystko skonsultować z osobą(ami) ktora(e) zajmują sie tą tematyką w praktyce Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Z poważaniem
Artur
(Artur, 05.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Arturze,

Proponuję by zgłosił się Pan do Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. 13 tel. (0-22) 787-43- 01 wew. 105) Pracujące tam osoby są odpowiedzialne za organizowanie obchodów Bitwy Warszawskiej i na pewno udzielą Panu wyczerpującej odpowiedzi.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Jestem mieszkańcem ul Geodetów .
W ubiegłym roku Przeprowadzono sieć wodociągowa Przez ulicę Nowa Wieś do ul. Geodetów.
Mam pytanie kiedy zostanie przedłużony wodociąg ulicą geodetów w kierunku wsi Czarna.
Woda z lokalnych studni jest tak zanieczyszczona że nie nadaje nie tylko do picia ale także do celów gospodarczych .
Z poważaniem
Jacek
(Jacek, 03.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Jacku,

Rozumiem Pana problem, niestety nie jestem w stanie go rozwiązać. Instalacja wodociągów należy do zadań gminy. Dlatego proponuję by udał się Pan do Urzędu by sprawdzić czy w planie inwestycyjnym gminy zaplanowano wydatki na ten cel.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy w powiecie wołomińskim jest w zimę szansa na lodowisko?
W święta byłam w Pruszkowie i mijałam co najmniej dwa sztuczne lodowiska - w Pruszkowie i w Ursusie. A w Wołominie nic...
Za moich dziecinnych lat było zawsze lodowisko w Huraganie i w szkole szklarskiej. Można było iść na Białe Błota - teraz wyschły..
(Magda, 27.12.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Niestety powiat nie dysponuje terenem na którym można by było wylać sztuczne lodowisko. Jedyną możliwością wydaje się wykorzystanie boisk szkół powiatowych. Decyzja jednak należy do dyrektorów tych placówek i to do nich należy się zgłosić się z odpowiednim wnioskiem.
Wiem, że Burmistrz Wołomina rozważa mozliwość utworzenia takiego lodowiska w przyszłym roku.


Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,
Chciałbym uzyskać informację czy i jakie są plany remontu drogi nr 631 m.in. na odcinku Rembertów, Zielonka,Marki?
Rozumiem, że ta droga leży na perfyeriach powiatu Wołomińskiego, jakby na styku z Warszawą, ale stan tej drogi jest absolutnie tragiczny, ruch jest ogromny tworzą się korki a nie ma ona nawet utwardzonych poboczy ani oświetlenia. Brak szerokich poboczy powoduje, że Każda stłuczka generuje kilkuset metrowy korek. Droga ta chyba nie przechodziła remontu kilkudziesięciu lat a wszelkie (pożal się Boże);naprawy; czynione przez;drogowcó; zakrawają na gigantyczny skandal. Droga ta jest bardzo niebezpieczna, a spełnia przecież kluczową rolę w łączeniu południowego wschodu z północnym wschodem aglomeracji warszawskiej.
(Wojtek, 18.12.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojtku,

Kontrolę nad drogą 631 sprawuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie. W odpowiedzi na pismo z dnia 5.11.2007 r. poinformowano mnie, że w najbliższych latach planowana jest przebudowa drogi nr 631 z budową drugiej jezdni, w tym przebudowa skrzyżowania z drogą nr 634. Obecnie zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej dla tego zadania.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Kto wpadł na "genialny" pomysł ograniczenia pasów ruchu na rondzie w Zielonce na przedłużeniu ulicy Wyszyńskiego w kierunku Ząbek? Od tamtego momentu korki są wprost nie do opisania. Czy nie dałoby się wylać tam nieco więcej asfaltu i zrobić oddzielne pasy do zjazdu w prawo? Rozumiem, że to by wymagało więcej wysiłku niż kretyńskie namalowanie kresek, ale chyba Zielonka do cholery też zasługuje na "cud"????
(Leszek, 15.12.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ograniczenie ruchu dwupasmowego na rondzie w Zielonce jest decyzją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z licznymi zapytaniami na ten temat wystosowałem pismo do MZDW w celu poznania ich opinii i planów modernizacji. Korespondencja dostępna jest na stronie www.powiat-wolominski.pl . Aktualność: Informacja Starosty Powiatu Wołomińskiego na temat drogi 634(Zam: 30.11.2007 r., godz. 15.34).

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,
Czy w budżecie 2008 przewidziana jest modernizacja ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ul.Sikorskiego do Al. Niepodległości. Jest to jedyny dojazd do bloków i domów na tej części ul. Lipińskiej nie licząc przeciskania sie przez uliczki osiedlowe do ul Kościelnej. Myślę, że nie tylko dla mnie codzienny przejazd tą drogą jest niezwykle uciążliwy nie mówiąc o szybszej eksploatacji zawieszenia samochodów.
(Zbigniew, 14.12.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Modernizacja ulicy Lipińskiej zaczęła się już w tym roku na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego. W planach jest budowa kanalizacji deszczowej, chodników i położenie nakładki bitumicznej a także budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Piaskowej. Dalsza modernizacja ulicy jest ujęta jako zadanie inwestycyjne w budżecie na rok 2008.

Starosta
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775690 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.