Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto,

Kiedy odbędzie się tak długo wyczekiwany przez mieszkańców Ząbek remont
ulicy Piłsudskiego? W marcu 2007 roku zapewniał Pan, że "sfrezowanie i
położenie nakładki bitumicznej planujemy w roku 2008".

Pozdrawiam,
Andrzej
(Andrzej, 07.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Na rok 2008 nie został przewidziany w budżecie remont ul. Piłsudskiego na odcinku drogi powiatowej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Nawiązując do zapytania Pana Józefa z dnia 06.03.2008 r., chciałbym się dowiedzieć czy zmieniło się coś w sprawie poprawy warunków dojazdu do Warszawy. Nie chcę wulgarny, ale sprawa przestaje być śmieszna. Jest wszystko ok przed wyborami, obiecujecie złote góry, a po wyborach cisza, zamykacie się w swoich gabinetach i nie patrzycie dalej niż za okno. Skoro Pan nie wie jak trudna jest sytuacja związana z dojazdem to proszę zasiąść za kierownicę auta a nie jako pasażer i przejechać się codziennie z rana do warszawy i po południu do Wołomina, na pewno szybciej Pan podejmie decyzję.
A wracając do pomysłu Pana Józefa to uważam że chyba będzie to jedyna szansa aby nasze władze a przy okazji cała Polska zobaczyły w jakich warunkach jeździ się do pracy w centrum Polski, w jakim stanie są ulice i kto za to odpowiada. Odsyłacie tylko od jednego do drugiego, z tygodnia na tydzień, a lata sobie lecą. Chyba już najwyższa pora zacząć coś robić a nie obiecywać!!!

Z poważaniem
(Sebastian, 05.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sebastianie,
Zdaję sobie sprawę z trudności komunikacyjnych jakie mają mieszkańcy powiatu. Działania w kierunku poprawy układu komunikacyjnego są jednym z priorytetów prac Zarządu Powiatu. Przygotowywane są liczne dokumentacje projektowe na wykonanie przebudowy i modernizacji najbardziej obciążonych ruchem ciągów dróg powiatowych. Niestety proces przygotowywania inwestycji w naszym kraju jest niezwykle złożony i długotrwały o czym można się przekonać obserwując tempo powstawania autostrad.
Aby poprawić stan komunikacyjny na drogach nie będących w zarządzie Powiatu, prowadzę rozmowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w przygotowaniu dokumentacji przebudowy drogi 634. Prowadzę również pertraktacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie dodatkowego węzła na trasie S8 (Warszawa- Białystok), aby zapewnić możliwie najsprawniejsze połączenie Wołomina i Radzymina z Warszawą.
Jednak odnośnie dróg nie będących w zarządzie Powiatu-zarówno droga 634 jak i S8, moje działania mogą być wyłącznie intencyjne (wpływ na ostateczne decyzje lub przyspieszenie procedur jest niestety bardzo ograniczony).
Ze swojej strony zapewniam, że nie zamierzam przerwać starań o sprawy drogowe mając na uwadze pilne potrzeby mieszkańców naszego Powiatu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto chciałam zapytać czy ktoś sprawuje kontrolę nad wycinaniem
topoli wzdłuż torów. Bardzo dobrze że są wycinane te niebezpieczne topole,
ale jak to jest robione to mam wiele zastrzeżeń. Bardzo bym prosiła o
sprawdzenie w Wołominie na ulicy Kolejowej jak to teraz wygląda, firma
zostawia po sobie bałagan ( wszystkie gałęzie leżą że trudno przejść,
zabierają tylko grube konary) wycinają drzewa na różnej wysokości na ogół
bardzo wysoko. To było miejsce spacerów ludzi mieszkających w pobliskim
osiedlu, teraz trudno tam przejść. Poza tym wycinają nie kolejno tylko
skaczą po całym terenie , raz tu raz tam no i pracują w jeden lub dwa dni w
tygodniu. Jest chyba ktoś kto odbiera ich pracę. Bardzo proszę o pomoc w tej
sprawie.
(Marzena, 04.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Wycinką topoli wzdłuż torów oraz nadzorowaniem tych prac zajmuje się PKP. Ilość drzew przeznaczonych do usunięcia określono w decyzji wydanej przez Urząd Miasta Wołomin.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam serdecznie,
pisalam do Państwa już ponad rok temu w sprawie przekształcenia lokali
mieszkalnych na lokal usługowy. Konkretnie chodzi mi o pozwolenia na
przekształcenie lokalu na Osiedlu Victoria w Radzyminie na sklep spożywczy.
Wiosną roku 2007 udałam się osobiście do wydziału budownictwa w Radzyminie i
rozmawiałam z Panem w średnim wieku, który ZAPEWNIAŁ mnie, że zmiana lokalu
mieszkaniowego na usługowy wymaga zgody wspólnoty. Okazuje się, że to
nieprawda. Czym mam tłumaczyć niekompetencję Państwa pracownika???
Mam również drugie pytanie, czy ktoś kto zgodził się na zamianę lokalu na
usługowy był na osiedlu i widział na własne oczy położenie "sklepu"?
Przecież to jest w bloku w którym obok wejścia do "sklepu" są ogródki???
Jak to możliwe, że sklep powstający obok placu zabaw dostał koncesję na
alkohol??? Jak to możliwe, że wymagana wysokość sklepu musi być 3 metry
natomiast tu jest zgoda na 2,55????????
Mam nadzieję, że sprawdzi to Pan dokładnie i przyjrzy się tej sprawie BARDZO
dokładnie.
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź ponieważ sprawa jest pilna.
(Anna, 01.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Po rozpatrzeniu wniosku jaki wpłynął do Wydziału Budownictwa stwierdzono, że spełnia on wygania określone w art. 71 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 19.12.2003r. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację usług w zakresie konsumpcyjno- ogólno społecznych, handlu detalicznego. Projekt adaptacji został uzgodniony z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
ds. higienicznych i zdrowotnych oraz ds. bhp.
W przedstawionym projekcie adaptacji lokal użytkowy został wyciszony w częściach przyległych do sąsiednich lokali mieszkalnych zarówno w pionie jak i w poziomie co było podstawą do uznania, że przyległe lokale nie znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu.
W związku z powyższym wydano decyzję udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przedmiotowych lokali mieszkalnych na sklep spożywczy.
Informuję również, że Wojewoda Mazowiecki, który rozpatrywał wniosek J.W. Construction Holding S. A. o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji, uznał że decyzja zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych wydana przez starostę wołomińskiego, została wydana zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane, który stanowi, że w razie spełnienia wymagań określonych w tejże ustawie, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst ujednolicony uwzględniający nowelizację z dnia 28 marca 2003 roku), sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny panie Starosto ,jestem mieszkańcem Starych Załubic. W najbliższym
czasie w tej miejscowości zacznie kursować komunikacja miejska, a stan
nawierzchni jest w opłakanym stanie. Czy Starostwo w najbliższym czasie
zamierza coś z tym zrobić, oby nie tak jak w miejscowości Kuligów gdzie
nakładka asfaltowa jest paranoją budowlaną.
(Paweł, 28.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie!

Wykonanie warstwy wyrównawczej jest potrzebne jako podbudowa. Bez wykonania kanalizacji deszczowej nie jest możliwe wykonanie nowych warstw asfaltu. Docelowo zostanie wykonana warstwa ścieralna.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego w powiecie nie ma żłobka?
(Iwona, 27.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zakładanie i prowadzenie żłobków nie leży w kompetencjach powiatu- jest to zadanie własne gminy/miasta.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy Starostwo finansuje gazetę „Życie Powiatu Wołomińskiego”?
(Krzysztof, 27.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Starostwo nie finansuje gazety „Życie Powiatu Wołomińskiego” ani żadnej innej gazety.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chcąc się zapisać na egzamin na prawo jazdy zostałam poinformowana, iż moje
dokumenty zostały odesłane do Starostwa w Wołominie. Tu moje pytanie, gdzie
mam się zgłosić po moje dokumenty, czy muszę je odebrać osobiście?
(Aneta, 27.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Dokumenty zostały przesłane do Wydziału Komunikacji w Wołominie. W tej sytuacji należy napisać podanie do wydziału z prośbą o przesłanie ich do właściwego Ośrodka Ruchu Drogowego (należy podać nazwę i adres ośrodka). Odebranie dokumentów osobiście nie jest możliwe.
Dodatkowe informacje uzyska Pani w Wydziale Komunikacji, ul. Kobyłkowska 1A Wołomin, tel. (0-22) 776-25-97, 776-14-62.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam.
Pytanie dotyczy ul. Armii Krajowej w Wołominie. Czy planuje się po wykonaniu robót drogowych kompleksowy remont tej drogi wraz w chodnikami ?? Kiedy ewentualnie będzie to miało miejsce ?? Czy nie wypadałoby wpłynąć na ZD aby na odcinku od Sasina do Geodetów na nawierzchni namalować podwójną ciągłą linię i ograniczyć prędkość przynajmniej na odcinku od Piłsudskiego do Złotej do 40 km/h. Jest to dość niebezpieczny odcinek drogi z uwagi na luczne wyjazdy boczne , sklepy i szkoły. Pozdrawiam.
(Tomasz, 19.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Projekt na przebudowę ul. Armii Krajowej w Wołominie jest w trakcie
opracowywania. Projekt ten obejmuje miedzy innymi modernizację chodników, korekty
kształtu skrzyżowań i poprawy widoczności na skrzyżowaniach. W związku z Pana
wnioskiem zwrócę uwagę służbom drogowym, aby szczególnie starannie przeanalizowały
geometrię tego skrzyżowania.
Ul. Armii Krajowej jest przewidziana do modernizacji jako cześć większego ciągu
drogowego: Marki - Zielonka - Kobyłka - do ul. Geodetów w Wołominie. Modernizacja
powinna zacząć się jeszcze w tym roku na odcinku najmocniej obciążonym ruchem tj. w
Zielonce na ul. Mareckiej. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Programem
Rozwoju Lokalnego finansowanie całości zadania jest rozłożone na lata od 2008 do 2015.
Przy etapowaniu robót i kilku latach realizowania modernizacji nie można jednoznacznie
określić terminu rozpoczęcia robót budowlanych w Wołominie. Będzie to również
uzależnione od możliwości finansowych Starostwa, w tym od środków unijnych oraz od
postępu prac na każdym z etapów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzień dobry panie Starosto.

Jestem mieszkańcem Ostrówka w gm. Klembów, chcę nie tyle zadać pytanie co prosić o interwencję.
Mamy problem z załataniem kilku dziur w drodze prowadzącej przez naszą miejscowość(stwarzają one bardzo duże zagrożenie dla osób kierujących samochodem jak i dla przechodzących pieszych ).Na zebraniu wiejskim z udziałem naszego Wójta pana Rakowskiego dowiedziałem się że naprawianie w/w drogi leży w gestii Starostwa i tam trzeba kierować wszelkie uwagi. Nie wnikam kto powinien to załatwić. Mam nadzieję że nie będzie Pan tak bezduszny i bez wyobraźni jak "nasz" Pan Wójt. Potrzeba kilka taczek asfaltu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
(Marek, 17.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Marku,
Po przeglądzie wyżej wymienionej drogi , która odbyła się na okoliczność zakończenia robót kanalizacyjnych potwierdzono ubytki w nawierzchni. Wydział Dróg Powiatowych poinformował mnie, iż wykonawca robót kanalizacyjnych zobowiązał się do naprawienia uszkodzonej nawierzchni do dnia 15 czerwca 2008 roku.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746410 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.