Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Posiadam działkę rolną o pow.0,37ha 4 i 5 klasa we wsi Zagościniec położoną pomiędzy ul.100 lecia a rzeką Czarna. Chciałbym się dowiedzieć czy tereny te nie są objęte zakazem zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego. Będę chciał się ubiegać o wyłaczenie tych gruntów z produkcji rolnej i uzyskania pozwolenia na budowę. Od czego najlepiej było by zacząć?.
Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.
Serdecznie pozdrawiam. Marian.
(Marian, 20.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marianie,
W celu poznania planu zagospodarowania przestrzennego oraz w celu odrolnienia działki powinien Pan się udać do urzędu gminy.
Jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę to wniosek należy złożyć w Wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy w starostwie jest powiatowy kurator do spraw geodezji?
(Marianna, 18.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W starostwie nie istnieje takie stanowisko. Jest Wydział Geodezji tel. (022) 787-30-10 oraz Geodeta Powiatowy tel. (022) 787-32-28.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

W opisach naszego powiatu często pojawiają się stwierdzenia "piękne tereny leśne", "bogata roślinność" itp. Tymczasem wystarczy przejść się na spacer pierwszym lepszym szlakiem turystycznym do pobliskiego lasu i doznać "cudownego" olśnienia...
Panie Starosto, jakie działania podjął Pan, aby lasy powiatu nie stawały się składowiskami śmieci i co Pan zamierza dalej w tej sprawie zrobić /nie bardzo widać efekty/?
(Zenon, 17.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Na terenie powiatu wołomińskiego jest około 25 tys. ha lasów i gruntów leśnych z czego 14 tys. ha stanowią lasy będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, gdzie, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta. Jednocześnie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Nadleśnictwami: Drewnica, Łochów i Mińsk, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa został przekazany Nadleśniczym.
W związku z licznymi przypadkami zaśmiecania lasów na terenie powiatu wołomińskiego, w 2007 roku wykonano i ustawiono przy drogach powiatowych przebiegających przez tereny leśne, tablice informacyjno-graficzne w celu zwrócenia uwagi na zanieczyszczenie terenów leśnych. Jednocześnie, zwrócono się z prośbą do nadleśnictw działających na terenie powiatu wołomińskiego o wytypowanie dróg leśnych lub innych miejsc na terenach nadzorowanych lasów niepaństwowych, szczególnie narażonych na zaśmiecanie, gdzie możliwe będzie zamontowanie szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu pojazdami mechanicznymi.
Ponadto wystąpiłem do Nadleśniczych sprawujących w moim imieniu nadzór nad lasami niepaństwowymi, o wydawanie decyzji nakazujących właścicielom lasów wykonywanie zabiegów ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożarów, poprzez usuwanie śmieci z lasu.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prowadzi również edukację ekologiczna, która ma na celu uwrażliwić mieszkańców na problem odpadów. W ramach akcji edukacyjnej ogłoszone zostały konkursy o tematyce ekologicznej pod hasłem „Każdy to wie, że odpady segreguje się.” oraz „Spalasz-Trujesz, Segregujesz-Zyskujesz”. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy fakt licznego, udziału uczniów szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu młodych ludzi problematyką ochrony środowiska. Młodzież widzi problem nieracjonalnego postępowania z odpadami i chce temu przeciwdziałać. W obecnej chwili jesteśmy w trakcie kolportażu ulotek o tematyce ekologicznej, do których wzorami są nagrodzone w w/w konkursie prace dzieci.
Mamy nadzieję, że to działanie również przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci czystszych lasów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
mam pytanie dotyczą Wydziału komunikacji - filja tłuscz dlaczego z terenu Jadów musimy czekać do rejestracji po 3 godziny? W Wołominie są zapisy do rejestracji a w Tłuszczu? PROSZE Starostę lub " osobę " o zainteresowanie się pracą wydziału w Wołominie. Do Tłuscza przyjeżają osoby z Ossowa ba nawet z Marek. TO lekka przesada tak nie może funkcjonować praca tych wydziałów.
Acha tak do informacji TŁUSZCZ MA 2 panie do rejestracji , odbiór dowodu rejestracyjnego i udzielanie informacji. SĄ TO miłe urzędniczki. TYLKO CZY TAKA ILOŚC ? PRACOWNIKÓW wystarcza - przecież to jest dziwne. Jak byłam w Wołominie to nikt z urzędników poza numerkiem nawet nie udzieli informacji. W zapisach odprawiono mnie do Tłuszcza -BO TO mój rejon. to Dlaczego w TŁUSZCZU OBSŁUGUJE SIĘ WSZYSTKICH? I TO w miłej atmosferze chociaż XERO NIE DZIAŁA! O ZGROZO i do opłat trzeba chodzić poza urząd. prosze o INTERWENCJE
(Anna, 07.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W Wydziale Komunikacji w Wołominie oraz filii w Tłuszczu nie ma rejonizacji. W obu urzędach obsługiwani są interesanci z terenu całego powiatu, zatem mieszkańcy gminy Jadów mogą zarejestrować pojazd również w Wołominie.
Jednocześnie informuję Panią, że w Tłuszczu są trzy stanowiska do rejestracji pojazdów i jedno do praw jazdy. W lipcu i sierpniu część pracowników Wydziału przebywała na urlopach wypoczynkowych, jednocześnie zwiększyła się liczba interesantów, co spowodowało wydłużenie czasu oczekiwania do rejestracji. Aktualnie petenci w Wołominie zapisywani są na bieżące terminy.
Nadmieniam również, że wszyscy pracownicy zobowiązani są do udzielania informacji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto studiuję Zarządzanie finansami publicznymi chciałabym pisać pracę na temat jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, konkretnie powiatu moje pytanie brzmi: czy sprawozdania finansowe tych jednostek są jawne i możliwe do pobrania? Jesli tak to gdzie kożna je znaleźć? Dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
(Ewelina Zapotoczna, 01.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych powiatu są jawne i są dostępne w BIP-ie Powiatu Wołomińskiego, Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu. W przypadku pytań proszę skontaktować się z Wydziałem Finansowym Starostwa, tel. 787–43–01, 03, 04 wew. 157.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
W pytaniu z lutego 2008 r. prosiłem pana o wyrównanie nawierzchni ulicy Kuracyjnej w Borzymach, obiecał Pan iż to się stanie do końca kwietnia br.
na dzień dzisiejszy nic nie zrobiono, czy może Pan powiedzieć dlaczego?
(Rafał, 26.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Naprawa zostanie wykonana do końca października 2008r.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy osoba mająca zamiar założyć w budynku jednorodzinnym niepubliczne przedszkole powinna uzyskać zgodę sąsiadów na prowadzenie tego typu działalności?( zwarta zabudowa jednorodzinna; działka o szerokości 18m).
(Grzegorz Sudziński, 24.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Wszelkie informacje dotyczące przedszkoli uzyska Pan w gminie, na terenie której będzie się znajdowało przedszkole, gdyż ta kwestia należy do zadań własnych gminy.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Jestem zarejestrowany jako bezrobotny w PUP w Tłuszczu.
Posiadam orzeczenie o umiarkowanej niepełnosprawności.
W dn. 13 czerwca w UP spytałem o dofinansowanie działalności, powołując się na art. 12a ust. 3 z dn 27.08.97r.Oznajmiono mi że nic na temat tej ustawy nie wiedzą. Za co ci urzednicy bio- rą pensję? Poprosiłem o to kiedy już będą zorientowani co do tej ustawy niech zawiadomią mnie telef. lub e-mailem , żebym stawił się i wypełnił stosowne dokumenty. Czekam do dziś.Na próżno, mimo że obiecano , przesłać je
16.06 Może od p. Starosty uzyskam potrzebne dokumenty do wypełnienia.
Przestaje mnie dziwić mała aktywność ludzi niepełnosprawnych.
(Jan Konopka, 19.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W tej sprawie proszę zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie gdzie uzyska Pan wszelkie informacje. Jest to nowa inicjatywa, która stopniowo jest wprowadzana we wszystkich urzędach pracy na terenie powiatu wołomińskiego.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Kto w Markach zajmuje się nadzorem budowlanym?

Przy ul. Partyzantów 8 powstała chodowla gołębi, bez niezbędnych pozwoleń budowlanych postawiono 2 budowle drewniane a Nadzów Budowlany w Wołominie od
6 miesięcy nie był w stanie tego sprawdzić!
(Łukasz Leszczyński, 19.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W tej sytuacji powinien Pan złożyć wniosek o kontrolę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ul. Legionów 78, Wołomin, tel. (022) 776-44-94.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Serdecznie
Moje pytanie dotyczy długiego okresu oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę, mianowicie wszystkie dokumenty muszą być złożone kompletne i weryfikowane są podczas składania, zaś na podpis i wydanie w powiecie czeka się bardzo długo.
Dlaczego taka sytuacja ma miejsce
Dziękuje za pomoc i liczę na rzeczową odpowiedz.
(Łukasz, 19.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego na wydanie pozwolenia na budowę jest przeznaczone 65 dni.

W chwili składania dokumentów i projektów pracownicy Wydziału Budownictwa sprawdzają czy inwestor składa wszelkie wymagane dokumenty i załączniki. Natomiast sam projekt poddaje się dokładnemu sprawdzeniu przed wydaniem decyzji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775722 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.