Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie,
zwracam się do Pana w sprawie placu zabaw dla dzieci - chodzi o plac na rogu ul. Partyzantów i ul. Legionów, w bliskim sąsiedztwie Zespołu Szkół. Plac jest nieźle wyposażony, ale niestety bardzo zaniedbany. Brak ogrodzenia, koszy na śmieci, trawa nigdy nie jest strzyżona, piasek nigdy nie wymieniany czy choćby oczyszczany. W ciągu dnia podczas przerw między lekcjami oraz wieczorem plac jest miejscem rozrywki dla młodzieży w wieku 15-20 lat, często nietrzeźwej. Efektem są kolejne stosy niedopałków przemieszane z piaskiem, kapsle, puszki, butelki po piwie itp. śmieci.
Który rodzic chciałby aby jego dziecko bawiło się na oplutej huśtawce, brodziło w niedopałkach czy kaleczyło się denkiem od butelki?
Z prawdziwą zazdroscią patrzę na place zabaw w takich miejscowościach jak Rembertów, czy Zielonka. Ogrodzone, czyste, wysypane żwirem lub zaopatrzone w specjalne podłoże. Bez dostępu dla psów, zadbane. Dlaczego te miasta jakoś znajdują sposób na finansowanie ogrodzeń i śmietników a Wołomin ma z tym trudności?

Najłatwiej całą winę oczywiście przypisać młodzieży, twierdząc że i tak nie warto ogradzać bo zniszczą. Nie warto równiez ustawiać koszy? To może po prostu zlikwidować ten plac, bo w obecnej formie nie spełnia on swojej funkcji. ...

A ja oczywiście mogę wozić dziecko do Zielonki.
Tylko że jak zwykle Wołomin potwierdza smutne stereotypy: jest brudny, zaniedbany i nikomu na niczym nie zależy. Przykre.
(Anna Dębska, 29.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Place zabaw nie leżą w kompetencji starostwa. Jest to zadanie własne gminy do której proszę skierować swoje uwagi czy spostrzeżenia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Byłem dzisiaj ponownie na płn. rubieży powiatu w miejscowości Puste Łąki/ Strachów. Niestety poniżej wzmiankowany znak drogowy powiatu w dalszym ciągu jest pochylony i przekręcony. To chyba zły omen dla Powiatu !!!

Kiedy wybitni specjaliści z Zarządu Dróg ustawią go prawidłowo ??
Pozdrowienia
(Janusz ze Strachowa gm. Jadów, 28.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Znak został poprawiony w obecności Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pan Vicestarosta Ryszard Węsierski,

Jak co roku 14.10.08 będzie dzień nauczyciela, który wypada we wtorek.Jest okazja zorganizować na cztery dni wyjazdy integracyjne dla kadry nauczycielskiej; urozmaicić monotonię kolejnych tygodni, przerwą swiąteczną.
Chodzi o możliwość wyznaczenia dnia wolnego od pray 13.10. tak aby go odpracować w sobotę 18.10.
W pełni semastru w cyklu dydaktycznym taka przerwa będzie korzysrtna dla uczniów; dla jednych odpoczynek od lekcji dla innych możliwość uzupełnienia braków np językowych.
Grupy nauczycieli przygotowują wyjazdy. Gruchnęła wieść, że dyrektorzy nie mogą wyznaczyć tego dnia wolnego, bo nie ma "przepisu nakazującego".Kierując się dobrem uczniów i naucazycieli proszę o zajęcie stanowiska przyzwalającego na dni wolne za odpracowaniem nie tylko w dniu 13.10. ale też przed 11.11.br to jest w dniu 10.11./też swięto wypada we wtorek/.
W latach poprzednich dni wolne za odpracowaniem były praktykowane, co było przyjmowane z aplauzem.
Może być tak,o czym wiedzą najlepiej dyrektorzy szkół, bo mają najbliżej, że nie jest pilne zrobienie tej dłuższej przerwy w jakiejs szkole. Stąd napewno lepiej zostawić to dyrektorom a nie zarządać w całym powiecie dnia wolnego, ale też możliwe.

Pozdrawiam. Piotr.
(Piotr, 16.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Piotrze,

Kalendarz roku szkolnego ustalany jest corocznie przez Ministra Edukacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego. Kalendarz taki jest ogłaszany w maju każdego roku i dotyczy roku szkolnego rozpoczynającego się od września tego roku. Kalendarz szczegółowo określa terminy przerw feryjnych iświątecznych, dni wolne od zajęć w związku z odbywającymi się w szkołach sprawdzianami i egzaminami oraz dni, które mogą być dniem wolnym od zajęć po ich odpracowaniu.

W bieżącym roku szkolnym takimi dniami są 10 listopada 2008 i 2 stycznia 2009 – wypadające między dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dyrektor szkoły może na podstawie w/w rozporządzenia, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną potraktować jako dzień wolny od zajęć szkolnych inny dzień niż te wskazane w kalendarzu roku szkolnego – pod warunkiem jednak, że występuje on między dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy. Taki dzień musi być odpracowany w wybraną sobotę.

Należy podkreślić, że Dzień Edukacji Narodowej, przypadający na 14 października, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy – jest to jedynie dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym nie ma tu zastosowania zasada, która dotyczy dnia 10 listopada 2008 czy 2 stycznia 2009.

Ustalenie przez dyrektora innego dodatkowego dnia wolnego od zajęć szkolnych może, zgodnie z w/w rozporządzeniem, nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu zgody właściwego kuratora oświaty.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Dlaczego nie mozna dodzwonic sie do wydzialu komunikacji.czy w obecnej dobie tech. nie mozna uproscic.to jest przerazajace aby czekac 30 min na polączenie. mam nadzieje ze panowie wplyna na zmiane tej sytuacji pozdrawiam
(Antoni, 15.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Wydział Komunikacji posiada jedną centralę telefoniczną, a liczba interesantów, którzy załatwiają swoje sprawy osobiście lub telefonicznie w Urzędzie jest bardzo duża. Zdarza się, że linia jest zajęta, ponieważ jednocześnie telefonuje kilka osób. Powoduje to trudności w uzyskaniu połączenia. Uwzględniając Pana uwagi podejmiemy działania w celu rozwiązania tego problemu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Proszę o odpowiedź czy Starostwo Powiatowe czyni jakieś starania aby udrożnić ruch na drodze w kierunku Warszawy a głownie na rondzie Zielonce.

Następne pytanie to czy jakieś perspektywy abyśmy mieli jako mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego szansę na normalną drogę do Warszawy. Osobiście odnoszę wrażenie że czas dla Polityków w Wołominie zatrzymał na roku 1920, którzy żyją w cieniu mitu wielkiej bitwy a nie patrzą współczesne problemy mieszkańców.

Ja i kilkanaście tysięcy kierowców liczy na odpowiedź.

Z poważaniem
(Grzegorz, 12.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Od chwili kiedy tylko zapoznałem się z problemem podjąłem wiele kroków zmierzających do uregulowania tej kwestii.
Niejednokrotnie wystosowywałem pisma do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie problemu komunikacji na drodze 634 oraz podjęcie działań zmierzających do usprawnienia ruchu na rondzie w Zielonce na skrzyżowaniu dróg 634 i 631. Dzięki licznym apelom, rondo zostało przeprojektowane i powstał drugi pas ruchu dla jadących prosto i skręcających w prawo.
Aby przyspieszyć decyzję MZDW o modernizacji drogi 634 zadeklarowałem, że Starostwo Powiatowe w Wołominie jest gotowe przejąć funkcje inwestora zastępczego i samemu przeprowadzić budowę tej drogi.
Koncepcja drogi została już opracowana. Jednak kiedy zostanie opracowany projekt i rozpoczną się prace zależy od MZDW gdyż to on jest zarządcą drogi.

Kolejną planowaną w najbliższym czasie inwestycją drogową jest modernizacja ciągu drogowego od ulicy Mareckiej w Zielonce do Armii Krajowej w Wołominie. Zostanie wykonane poszerzenie drogi, odwodnienia ulicy, budowa chodników i ścieżek rowerowych.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu - od granicy Marki-Zielonka do ronda w Zielonce (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i ul. Mareckiej), a prace najprawdopodobniej rozpoczną się w wakacje.
Inwestycja ta w znacznym stopniu powinna pomóc mieszkańcom w bezproblemowym dotarciu do Warszawy.

Również łącznik od miejscowości Czarna do drogi S – 8 będzie znacznym ułatwieniem dla kierowców. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji drogowej z opracowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Po otrzymaniu tej decyzji przystąpimy do przygotowania projektu technicznego. Jesteśmy w stałym kontakcie z GDDKiA w celu skoordynowania prac.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto. Mówi sie, że Wołomin wyglada brzydko, szczególnie gdy chodzi o budynki komunalne. Nic się z nimi nie robi , nie odnawia, a mozna byłoby to zrobić.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego jest mało gospodarny. Za grosze wynajmuje sciany komunalne na bilbordy. Zyskują na tym cwaniacy, któzy płacą przedsiębiorstwu śmieszne grosze, a sami zarabiają na tych reklamach krocie.

Czy te pieniądze nie powinny słuzyć na remont tych kamienic. Wydaje sie, ze nie. Dlaczego, bo radny dyrektor Maslany wynajmuje te tablice innym radnym.
Z tego co wiem to Pan Pazio radny powiatowy bogaci się na krzywdzie biednych mieszkańców kamienic. Dlaczego tak jest, że niektórzy dorabiają sie na ludzkiej krzywdzie?
(Adam, 11.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Powyższe pytanie powinien Pan skierować do Urzędu Miasta Wołomin gdyż właścicielem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. jest Gmina Wołomin.

Do podstawowych zadań Przedsiębiorstwa Komunalnego należy administrowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa. Jak deklaruje spółka dochody uzyskane z wynajmu powierzchni użytkowych w całości przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów komunalnych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy ktoś ze starostwa zainteresuje się swoją własnością, czyli ulicą Fabryczną w Markach? Nowe chodniki dosłownie zarasta trawa, na odcinku pomiędzy ul. Ząbkowską i granicą z Zielonką metrowe chwasty dosłownie zasłaniają już fragmenty chodnika. A sam chodnik przypomina piaskownicę albo plażę - tyle na nim piachu. Nawet wysepka na środku jezdni już zarosła chwastami!
(Rafał, 11.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Chodnik przy ul. Fabrycznej zostanie oczyszczony z chwastów do końca października br.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Na str. starostwa cięgle widać wpis:

Wydział Geodezji
Zadania, kontakt.

Naczelnik Wydziału: Robert Denis

czy aby ktoś to u państwa aktualizuje?
(Dariusz, 09.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję za zwrócenie uwagi. Nazwisko nowego naczelnika zostało już umieszczone na stronie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam

Panie starosto, dlaczego nie ma jeszcze na stronie internetowej oświadczeń
radnych za rok 2007. Przecież one mają mieć charakter publiczny, a nie mają być
schowane gdzieś w szufladzie Biura Rady.
Czy będzie można liczyć na reakcję w tej sprawie?
(Adam, 08.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Oświadczenia majątkowe mają charakter publiczny i są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 03.09.2008 r.

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 znajdzie Pan na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl, w zakładce Oświadczenia majątkowe , Oświadczenia majątkowe radnych, Kadencja 2006-2010, Rok 2007 (http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=7412&lang=).

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry

Mam pytanie z kim mogłabym skontaktować się w sprawie drogi Krusze-Tłuszcz?
Pozdrawiam
(Magdalena Hurtig, 08.09.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Istnieją dwie drogi prowadzące z Krusza do Tłuszcza jednak obie są drogami gminnymi. Odpowiedź uzyska Pani w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, ul. Warszawska 10 Tłuszcz,
tel. (0-29) 75-73-016


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775715 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.