Dziś jest 23 sierpnia 2017 r., imieniny Apolinarego, Wiktora
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy możliwe jest, w porozumieniu z um. Wołomin, oznakowanie dojazdów do Szpitala Powiatowego w Wołominie od strony wjazdu z Warszawy, Kobyłki, Radzymina, Tłuszcza oraz ciągów pieszych od stacji kolejowej. Piszę, w porozumieniu, bowiem możliwe byłoby wykorzystanie do tego celu stojaków
(słupków) miejskich z nazwami ulic w Wołominie.
Mieszkańcy okolic Szpitala bardzo chętnie, często udzielają informacji podróżnym przybywającym do Wołomina w celu odwiedzin lub wizyt u lekarzy, o trasie dojazdu lub dojścia do Szpitala, więc raczej istnieje zapotrzebowanie na informację i wskazówki w tym zakresie.
Pozdrawiam, mieszkaniec ulicy Szpitalnej, która wcale nie prowadzi do Szpitala.
(Krzysztof, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Dziękuję za poruszenie bardzo istotnej kwestii. Informacje o drogach dojazdowych lub trasach pieszych do wybranych miejsc i instytucji na terenie miasta umieszczane są na wniosek zainteresowanych lub służb miejskich. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie znakuje dróg dojazdu do instytucji na terenie powiatu, ponieważ nie ma jednolitych zasad, określających wykaz obiektów, do których należy kierować podróżnych. W Wołominie w wybranych miejscach są zamontowane tabliczki informacyjne, kierujące np. do urzędów, obiektów sportowych i kulturalnych. Korzystając z Pańskich uwag, zwrócę się do kierowników jednostek podległych Powiatowi Wołomińskiemu, w tym Szpitala Powiatowego, by zadbały o umieszczenie stosownych tabliczek, wskazujących do nich drogę.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy ruszy dalsza rozbudowa LO w Radzyminie? Czy to prawda, że istniejące fundamenty zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem?
(Ewa, 03.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Obecnie dokonywana jest ocena złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót związanych rozbudową II Liceum Ogólnokształcącego na ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie. O dokonanym wyborze Starostwo Powiatowe w Wołominie poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat-wolominski.pl
Fundamenty zostały wykonane zgodnie z projektem, pod nadzorem osób mających stosowne uprawnienia. O poprawności wykonania świadczą stosowne wpisy w dzienniku budowy, dokonane przez osoby do tego uprawnione. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie ma wiedzy na temat niezgodności wykonanych prac ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem.

Pytanie:
Witam,
zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inspektora ruchu Powiatu Wołomińskiego, Starostwo Powiatowe w Wołominie jest administratorem tunelu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Ząbkach oraz barierek zlokalizowanych nad tunelem od strony ul. Kolejowej.
Od Powiatowego Inspektora ruchu otrzymałem również informację, że Starostwo Powiatowe w Wołominie nie udzielało ani nie udzieli zgody na zamieszczanie reklam na wspomnianych barierkach ani żadnych elementach infrastruktury tunelu. Od dwóch tygodni na wspomnianych barierkach jest zawieszony baner reklamowy firmy komercyjnej z Ząbek, który wisi tam bez Państwa zgody czyli nielegalnie. Interwencje telefoniczne u Powiatowego Inspektora ruchu odnośnie demontażu tej reklamy nie przyniosły do chwili obecnej żadnych rezultatów.
Zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi reakcja ze strony Starostwa egzekwująca prawo?

Z poważaniem,

Marcin
(Marcin, 06.07.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję za sygnał. Wydział Inwestycji i Drogownictwa poinformował mnie, że w dniu 3 lipca zostały zdjęte wszelkie nośniki reklamowe, umieszczone bez pozwolenia na drodze prowadzącej przez ząbkowski tunel.

Ponieważ w tej sprawie kontaktował się Pan najpierw z inspektorem ruchu, nastąpiła zwłoka, zanim informacja dotarła do służb bieżącego utrzymania.

Z poważaniem,
Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Dzień dobry,
mam pytanie kiedy będzie można się dodzwonić normalnie do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie? Wielokrotne próby spełzają na niczym. Gratuluję dobrej organizacji pracy. Domyślam się, że odpowiedzi na to pytanie również nie uzyskam.
(Adam, 30.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękuję za przesłanie maila. Zapewniam, ze wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Wołominie, w tym również Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, pracują zgodnie z wyznaczonymi godzinami i realizują powierzone im zadania. Problemy z dodzwonieniem się mogą wynikać z faktu, że pracownicy obsługują interesantów, którzy przychodzą do urzędu i nie zawsze mogą odebrać telefon. W żadnym z wydziałów ma osoby dedykowanej do załatwiania spraw przez telefon. W celu ułatwienia kontaktu proponuję skorzystać z poczty elektronicznej. Mail do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków to: wgg@powiat-wolominski.pl .
Pozostałe adresy dostępne są na stronie internetowej Starostwa.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Jestem zameldowana w Markach i uczęszczam do powiatowej szkoły rodzenia w Szpitalu Wołomińskim. Jeżeli jeszcze przed porodem zamelduje się w Warszawie będę musiała zapłacić za zajęcia w szkole rodzenia?
(ikasias@..., 29.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Zgodnie z zapisami powiatowego programu zdrowotnego pn. Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadzona przez Szpital Powiatowy w Wołominie w ramach Programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl „Szkoła Rodzenia adresowana jest do kobiet ciężarnych i ich małżonków zamieszkujących na terenie Powiatu Wołomińskiego i deklarujących urodzenie dziecka w Szpitalu Powiatowym w Wołominie”. W programie określono, że warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie powiatu, co zostaje potwierdzone przez uczestników w składanym przez nich oświadczeniu. W myśl ustawy o ewidencji ludności „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca”. Zmiana adresu zameldowania stałego nie ma wpływu na możliwość dalszego bezpłatnego uczestniczenia w Szkole Rodzenia, jeśli osoba zainteresowana będzie nadal przebywała na terenie powiatu (wystarczy meldunek czasowy). Nie napisała Pani ile czasu pozostało do porodu i czy zamierza Pani rodzić w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Jeśli dopiero rozpoczęła Pani zajęcia i nie zamierza Pani rodzić w Szpitalu Powiatowym w Wołominie to proponujemy by po zmianie miejsca pobytu zgłosić się do Szkoły Rodzenia w Warszawie, w innym przypadku zapraszamy do kontynuacji zajęć w ramach realizowanego przez Szpital programu.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry
Czy konto Starostwa jest informacją tajną? Jak mogę zapłacić za materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej - bez wnikliwej analizy różnych stron internetowych w powiecie wołomińskim. Czy kilka godzin straconych na próbę wykonania opłaty (z mojej strony) to wynik mojego braku umiejętności posługiwania się internetem? Przepraszam ale z całym szacunkiem uważam, że Państwo nie mają szacunku do innych ludzi a zwłaszcza ich czasu.
(Robert Pierzchała, 29.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,
Na wstępie chciałbym przeprosić za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Wynika nie ze złej woli, ale z kłopotów technicznych.

W celu ułatwienia dokonania płatności w Starostwie Powiatowym na naszej stronie internetowej są wszystkie numery kont, na które można dokonywać wpłat.

(http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8)


Dziękuję za Pańską korespondencje, która jest ważnym sygnałem, że kwestią godną rozważenia jest umieszczenie numerów kont w takim miejscu na naszej stronie internetowej, które będzie bardziej przyjazne i łatwiejsze do odszukania dla jej użytkowników.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam

Ulica Polna w Cegielni gm. Radzymin czy jest w planie chodnik od skrzyżowania z Sikorskiego do szkoły podstawowej nr. 2 w Słupnie. Nie wiem czy zna Pan tę ulicę ale występuje duże niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do szkoły, brak pobocza duży ruch ostry zakręt. Dziękuję za odpowiedź.
(Rajmund, 29.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rajmundzie,

Powiat Wołomiński realizuje obecnie zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji ul. Szkolnej w Radzyminie. Zakres dokumentacji obejmuje ul. Szkolną i część ul. Polnej do rowu patrząc od szkoły w kierunku ul. Sikorskiego. Obręb skrzyżowania z ul. Sikorskiego nie jest objęty zakresem prac projektowych.
Na obecnym etapie nie można określić, kiedy nastąpi kolejny etap prac projektowych. W chwili obecnej wobec protestów mieszkańców toczą się procedury odwoławcze, które wstrzymują zakończenie projektu. Tym samym maleje prawdopodobieństwo realizacji prac w 2016 r. Wykonywanie kolejnego projektu na następne odcinki, w sytuacji braku możliwości realizacji I etapu, może nie być uznane za uzasadnione.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam!
Proszę o informacje co szkoła musi zrobić aby otrzymać certyfikat "Szkoły Przyjaznej Rodzinie"?
Jesteśmy prywatną szkoła ... ale dopiero dziś dotarła do nas informacja że takie certyfikaty zostały wydane. Chętnie przystąpimy do tego programu.
(Beata, 31.03.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Bardzo nas cieszy fakt ogromnego zainteresowania certyfikacją szkół w ramach projektu "Szkoła Przyjazna Rodzinie". Potwierdza to potrzebę funkcjonowania w szkołach programu dającego gwarancję realizacji prorodzinnych programów edukacyjnych.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu powinny się kontaktować z Operatorem programu, którym jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie

Adres Fundacji
ul. Nowogrodzka 42/3
00-695 Warszawa
tel. +48 (22) 629 11 76
tel. +48 (22) 401 06 24

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego dopuszcza się pan jako urzędnik państwowy do klerykalizacji szkół na pana terenie co jest niezgodne z konstytucją. Umieszcza pan na oficjalnej stronie miasta informację o szkołach, które przystąpiły do programu klerykalizacji. Kto pana upowaznił do takich działań. Kto będzie płacił za szkolenia i referaty w szkołach na tematy religijne organizowane przez stowarzyszenie szkoła przyjazna rodzinie. Czy znów ma ktoś ze znajomych zarobić kasę na tych referatach a zapłaci szkoła, czyli podatnik. Dyrektorzy, którzy podpisali te certyfikaty i chcą wdrażać ideologię kościoła w szkołach powinni być zwolnieni ze stanowisk. TO JEST PAŃSTWO ŚWIECKIE A NIE KOŚCIELNE.
(Julia, 28.03.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowania opartego na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, dającego gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

W deklaracji podpisanej przez dyrektora szkoły jest zobowiązanie do podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

Podpisanie przez szkołę deklaracji przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” nie obliguje jej do ponoszenia żadnych kosztów, a określa zasady współpracy między szkołą a Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Certyfikaty są inicjatywą świecką, nie są sygnowane przez instytucje katolickie. Nie chcemy narzucać szkołom żadnej ideologii. To, co proponuje nasz program wynika z Konstytucji, której art. 18 zakłada objęcie szczególną ochroną rodziny.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
W internecie znalazłem projekt budowy hotelu w miejscowości Borki (gm. Radzymin) na 250 miejsc noclegowych. Czy Starosta wydał pozwolenie na budowę tej inwestycji czy jest to narazie koncepcja? Niewatpliwie taka inwestycja napewno ożywiłaby tyrystykę w naszym powiecie.
(Kamil, 27.03.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Decyzja administracyjna pozwalająca na budowę wspomnianej przez Pana inwestycji do dnia dzisiejszego nie została wydana.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1792885 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.