Dziś jest 23 sierpnia 2017 r., imieniny Apolinarego, Wiktora
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Galeria Powiatowa "Korozja i Kolor" zmieniła siedzibę. Wkrótce otwarcie. Dlaczego nie ma żadnej informacji o tym wydarzeniu i nowym adresie?
(Agnieszka, 29.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Odpowiednia informacja znjduje się na głównej stronie internetowej powiatu w zakładce zapowiedzi wydarzeń. Dłuższa relacja zostanie opublikowana po otwarciu nowej siedziby.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Chciałbym zadać pytanie - na jakim etapie jest wykonanie planowanych już kilka lat temu: kanalizacji i utwardzenia drogi przy ul Wojska Polskiego (okolica skrzyżowania z ulicą Krańcową) w Zielonce?

Odcinek ten jest obecnie wysypany czymś w rodzaju żwiru, co w przypadku połączenia bezdeszczowej pogody z dużym nasileniem ruchu samochodowego(wiedzie tędy powszechnie używany skrót do Rembertowa) skutkuje niezwykle mocnym i uciążliwym zakurzeniem/zapyleniem całej okolicy. Okoliczni mieszkańcy są w tej sytuacji niejako "skazani" na wdychanie dużych ilości podniesionego z drogi kurzu - o skutkach zdrowotnych takiego stanu rzeczy lepiej zapewne nie wspominać.

Może w okresie przejściowym - do wykonania powyższych inwestycji istnieje możliwość przekierowania (za pomocą stosownych znakow drogowych) ruchu pojazdów na inne - mniej uciążliwe odcinki (np. asfaltowa ul. Bankowa i dalej przebiegające przez niezamieszkałą okolicę i również wysypane żwirem przedłużenie ul. Pastuszków)?
(Piotr, 25.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Wojska Polskiego w Zielonce jak również ulice znajdujące się w tej okolicy są drogami Gminnymi. Również wykonanie infrastruktury, o której Pan wspomina leży w gestii Gminy Zielonka. Nie są mi znane szczegółowe plany Gminy odnośnie tych inwestycji. Proszę swoje zapytanie skierować do Urzędu Miejskiego w Zielonce.

Z powazaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry. Czy mogłabym się dowiedzieć kto był pierwszym Starostą Powiatu Wołomińskiego?
(Magda, 21.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Piewszym Starostą Powiatu Wołomińskiego był Konrad Rytel.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto, czy i ewentualnie kiedy będzie remontowana al.AK w Wołominie i skrzyżowanie AK z Piłsudskiego. Stan jezdni jest skandaliczny a samo skrzyżowanie ciasne i niebezpieczne. Wyjeżdża się bowiem jadąc na wprost AK na krawężniki za skrzyżowaniem. Chodniki w tych miejscach są szersze od pasów na jezdni. Czy ta jedyna droga po tej stronie torów, równoległa do nich, doczeka się lepszych (realnie) czasów?
(Dariusz, 19.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Al. Armii Krajowej w Wołominie jest w całości zaplanowana do modernizacji. Jednak ze względu na znaczne koszty inwestycji jest ona podzielona na etapy. I tak etap przewidziany do realizacji w bieżącym roku obejmuje odcinek od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego. Zakończenie robót szacowane jest na koniec września br. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności po zakończeniu tego etapu w roku następnym będzie można przystąpić do dalszej naprawy drogi.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem mieszkańcem Leśniakowizny i od miesiąca przechodzę gehennę związaną z przeprawą przez jedyną drogę łączącą moją wieś z drogą 634. Jedyna droga przechodząca przez Ossów i Turów została rozkopana ze względu na budowę kanalizacji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że prace te wykonywane są z naruszeniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Został zerwany asfalt z połowy części jezdni na odcinku ok. 1 km. Kierowcy nie mają innej alternatywy jak jazda w dole pokrytym tłuczniem, który bardzo niszczy auta. Brak jednej nitki jezdni ciągnie się setkami metrów i kierowcy muszą uciekać (do nikąd) przed jadącymi z przeciwka autami!!! Jest to ekstremalnie niebezpiecznie ponieważ samochody jadą tam z dużymi prędkościami. Ponadto prace budowlane nie są oznakowane w sposób choć trochę zapewniający bezpieczeństwo. Firma wykonująca prace budowlane zrywa nadal asfalt bez naprawiania już zerwanej nawierzchni. Oznacza to korzystanie z połowy jezdni na odcinku dłuższym niż kilometr. Jest to niezgodne z zasadami ruchu drogowego!!!
Proszę o interwencję u odpowiednich służb zanim powstanie jakiś poważny wypadek.
Moim zdaniem wystarczy zamontować sygnalizację świetlną do ruchu naprzemiennego.

Z wyrazami szacunku
(Marek, 12.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję za interwencję w tak ważnej sprawie.
Znana mi jest sytuacja na drodze w Ossowie. Służby Powiatu podjęły już kroki w celu unormowania zaistniałej sytuacji i poprawienia bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi. Dołożą one starań, aby jak najszybciej zmniejszyć zaistniałe utrudnienia i poprawić dyscyplinę działań wykonawcy robót. Niemniej ze względu na charakter tej drogi, o którym wspominał Pan w swojej korespondencji i niemożności poprowadzenia objazdów innymi drogami, pewne niedogodności będą trwały do czasu zakończenia robót sanitarnych.

W związku z powyższym proszę o odrobinę cierpliwości, tym bardziej, że budowana instalacja ma służyć mieszkańcom tego rejonu powiatu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, proszę o informację gdzie można zapoznać się z projektowanym przebiegiem "nowej" drogi 634 w rejonie Duczki- Wołomin; podobno gdzieś jest to udostępnione na stronach www?
(Andrzej, 08.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Niestety, nie jest mi znana możliwość przejrzenia planów modernizacji drogi 634 w internecie. W tej sprawie najlepiej zorientowanym będzie zarządca drogi tj. :

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa,

Sekretariat: tel. (0 22) 628 31 73, (0 22) 621 11 48,
fax (022) 629 71 96

Recepcja: tel. (0 22) 628 90 25,
(0 22) 628 90 26

Bardzo proszę o skorzystanie z powyższego kontaktu telefonicznego lub ze strony
http://www.mzdw.pl/text.php?cat=14.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Dziękuję Panu za tak szybką odpowiedź na moje pismo dotyczące budowy chodnika wzdłuż ulicy Starej w Nadmie. Nie ukrywam, że jestem mile zaskoczony tak szybką reakcją, tym bardziej, że na podobnej treści pismo zarejestrowane w Starostwie pod numerem 20516/08 w dniu 30.09.2008 r., podpisane przez 80 mieszkańców Nadmy, do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi.
Niestety, przekazane przez Pana informacje nie napawają nas, mieszkańców Nadmy, optymizmem. Podany przez Pana termin realizacji (jak Pan to określił) „naszych potrzeb”, przypadający na lata 2013 – 2015 jest kolejnym terminem, o którym słyszymy. Z ostatnich informacji, jakie zostały nam przekazane przez radnych powiatowych, reprezentujących gminę Radzymin wynikało, że przedmiotowa inwestycja umieszczona jest w Planach Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2011 – 2013.
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy mieszkańcy Nadmy mają jakiekolwiek szanse na chodnik wzdłuż ulicy Starej? Czy Plan Rozwoju Lokalnego jest przez kogokolwiek respektowany, a przyjęte w nim założenia są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem?
Zdaję sobie sprawę ze skali potrzeb związanych z inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Wołomińskiego, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie wypracowali konkretny plan działania, który nie będzie się zmieniał każdorazowo przy okazji wyborów samorządowych, lub zawirowań politycznych na szczeblu władz powiatowych.
Być może jako mieszkaniec Marek jeździ Pan do Wołomina właśnie przez Nadmę i zdaje Pan sobie sprawę w jakiej sytuacji znajdują się mieszkańcy Nadma, którzy codziennie muszą borykać się z ciągle narastającym ruchem pojazdów poruszających się pomiędzy Wołominem, Kobyłką, Markami i Nieporętem. Jeżeli nie, zapraszam do skorzystania z tego skrótu i przekonania się, jak ważną dla nas inwestycją jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Starej w Nadmie.

Z poważaniem,
Marek Brodziak
Radny Miasta i Gminy Radzymin
(Marek Brodziak, 06.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję, że zauważył Pan poprawę funkcjonowania Starostwa, do której przykładamy dużą wagę. Wraz z przekształceniami wewnątrz urzędu zmienia się jego skuteczność działania i jestem pewien, że można się spodziewać dalszej poprawy.

Plan Rozwoju Lokalnego jest bardzo ważnym dokumentem. Jest on zatwierdzany przez Radę Powiatu i bezwzględnie wyznacza kierunki działań inwestycyjnych wszystkich służb zaangażowanych w jego realizację. Prawo do jego zmiany ma wyłącznie Rada Powiatu. Zadania w nim zawarte są realizowane wg. założonego harmonogramu. Jeśli kolejne zadania mają opóźnienia lub są realizowane wcześniej to wynika to z tego, że wcześniejsze z zadani napotkały na problemy, których nie udało się rozwiązać w założonym terminie.

Jeśli chodzi o konkretny plan działania, to obawiam się, że ze względu na kadencyjność władz samorządowych nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować jego niezmienności w 100%

Drogę przez Nadmę oczywiście znam i rozumiem, że jako jedyny, główny ciąg drogowy w tej miejscowości jest ona bardzo ważna.
Otuchą napawa fakt, że nasza, planowana modernizacja tej drogi, jak również otwarcie trasy S8 mogą zbiec się w czasie i tym samym radykalnie poprawi to sytuację komunikacyjną w Nadmie.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Znalazłam w internecie kilka informacji nt wykonania adaptacji projektu dla kompleksu dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85. Czy może Pan powiedzieć na jakim etapie są te prace ? Czy faktycznie jest realne i w jakiej perspektywie czasowej, że przy zespole szkół na ul. ul. Legionów 85 powstanie kompleks boisk w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 ?
(Sylwia, 05.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Na początku 2009 roku Powiat Wołomiński złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno szatniowym) w Wołominie przy ul. Legionów 85. Obecnie prace znajdują się na etapie projektowym.

Stan zaawansowania prac projektowych oraz zabezpieczone kwoty zarówno w budżecie Powiatu Wołomińskiego jak i podmiotów udzielających dotacji pozwalają stwierdzić, że zamierzony cel w postaci wybudowania kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” będzie zrealizowany do końca 2009 roku.

Z wyrazami szacunku

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Jakie dokumenty są potrzebne aby zarejestrować łódkę?
(Sylwester, 30.04.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Sylwestrze,
odpowiadając na Pana pytanie dotyczące rejestracji łódki informuję, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym – Dz. U. z 1999r., Nr 66 poz. 750, z późn. zm., sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji, którą prowadzi starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.
Sprawy związane z rejestracją sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb załatwiane są w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pokój nr 11). Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego przesyłam w załączeniu.
Za wydanie dowodu rejestracyjnego sprzętu pływającego uiszcza się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł w kasie Starostwa (kasa czynna: poniedziałek: w godz. 9.00 do14.00 i 15.00 do 16.30, wtorek-piątek: w godz. 8.00 do 13.00 i 14.00 do 16.30).
Właściciel sprzętu pływającego, przy składaniu wniosku o jego zarejestrowanie, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie powiatu wołomińskiego.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

W związku z ciągle nasilającym się ruchem oraz planowaną budową zjazdów z projektowanej drogi ekspresowej S8 w ulicę Szkolną w Nadmie (tzw. węzeł
Kobyłka) proszę o udzielenie informacji, czy Powiat Wołomiński zamierza wybudować w najbliższym czasie chodnik wzdłuż ulicy Starej w Nadmie.
Powyższa inwestycja jest dla nas niezbędna i jak wskazaliśmy podczas przyjmowania Planu odnowy miejscowości Nadma na lata 2007(uchwała Rady Miasta i Gminy Radzymin nr 227/XVI/2008 z dnia 18.04.2008 r.) priorytetowa, ponieważ w chwili obecnej piesi poruszający się wzdłuż ul. Starej (a w szczególności nasze dzieci) narażeni są na potrącenie przez potok szybko poruszających się samochodów z Kobyłki i Wołomina w stronę trasy Warszawa – Białystok oraz Warszawa Nieporęt.
Należy zaznaczyć, że kierowcy poruszający się po drogach Nadmy nagminnie przekraczają dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość, często poruszając się z prędkościami znacznie przekraczającymi 100 km/h. W związku z powyższym na ul. Starej często dochodzi do wypadków i potrąceń pieszych, w tym kilku wypadków śmiertelnych.
Ponadto musimy z przykrością stwierdzić, że w Nadmie nie odnotowaliśmy w ostatnim czasie żadnej inwestycji ze strony Powiatu Wołomińskiego. Wydaje się to o tyle dziwne, że Nadma położona jest zaledwie 5 km od Wołomina, jak również jest ważnym łącznikiem pomiędzy Wołominem, Kobyłką, Markami i Nieporętem.
(Marek Brodziak, 15.04.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,

W obowiązującym budżecie na rok bieżący nie została ujęta budowa chodnika w ul. Starej w Nadmie. Natomiast Plan Rozwoju lokalnego uwzględnia Państwa potrzeby w latach 2013-2015. Zbiegnie się to prawdopodobnie z powstaniem trasy S8 i węzła Kobyłka co w znaczący sposób poprawi stan bezpieczeństwa w Nadmie.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1792881 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.