Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto,

Czemu nie ma jeszcze na stronie internetowej oświadczeń majątkowych za rok 2008? Czyżby radni mieli coś do ukrycia?

Pozdrawiam
(Rafał, 09.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nie ma przepisów, które regulują ustawowy termin publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednak pracownicy starostwa starają się zamieszczać informacje bez zbędnej zwłoki. Na dzień dzisiejszy wszystkie oświadczenia zostały już opublikowane i są dostępne na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl

W najbliższym czasie zostaną również zamieszczone oświadczenia majątkowe dotyczące pracowników Urzędu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Uprzejmie informuję, że w miejscowości Kozły na działce sąsiadującej z
szkołą podstawową od roku funkcjonuje nielegalna kopalnia piachu i składowisko odpadów w tym azbestu.

Kopalnia ma ogromne wymiary ok łącznie 2500 tyś.m2 i głębokość 2,5 m.
Cały czas odbywa tam sie nielegalny wykop piachu. Proszę jak najszybciej sprawdzić czy ta firma posiada koncesje na wykop piachu i czy wnosi opłaty za eksploatacje kopalin.

Kopalnia zagraża także ludziom i zwierzętom ponieważ nie jest ogrodzona a
także nieprzestrzegane są żadne przepisy bhp i ochrony środowiska. Jest
niszczone środowisko, drogi leśne.

Proszę pana aby poinformował wszystkie służby odpowiedzialne za nadzór nad kopalniami i wyjaśnił moje wątpliwości odnośnie jak uważam, nielegalnej
kopalni. Uważam także, że muszą być naprawione szkody na środowisku, a także ukarane osoby odpowiedzialne za ten proceder.
(Arkadiusz, 09.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Arkadiuszu,

Uprzejmie informuję, że po Pana interwencji pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie dokonali oględzin opisanego terenu. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz po uzyskaniu wstępnych wyjaśnień od właściciela działki, zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie administracyjne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat postępowania w której nie jest Pan stroną należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie informacji o dokumentach zawierających informacje o ochronie środowiska.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl w zakładce: Usługi świadczone przez Starostwo w punkcie Ochrona Środowiska.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy mogę się zarejestrować jeśli jestem zameldowana na okres czasowy?
(Kasia, 09.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Prosiłbym o uściślenie pytania o jaką rejestrację chodzi. Proponuję również bezpośredni zadzwonić do Urzędu, a w odpowiednim wydziale na pewno uzyska Pani wyczerpującą odpowiedź.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jakie są wyniki konkursu "Powiatowe spotkania z historią"?
(Rafał, 05.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ponizej przedstawiam listę laureatów w poszczególnych kategoriach.

PLAKAT
I miejsce – Martyna Taraszka – LO w Zespole Szkół w Zielonce
II miejsce – Martyna Opłotna - I LO w Wołominie
III miejsce – Michał Ryszawa - LO w Zespole Szkół w Tłuszczu
Wyróżnienie – Paulina Korczak - LO w Urlach

RYSUNEK SATYRYCZNY
I miejsce – Justyna Krzycka – LO w Zespole Szkół w Tłuszczu
II miejsce – Justyna Szymanowska - I LO w Wołominie
III miejsce – Karolina Niemyjska - I LO w Wołominie
Wyróżnienie – Iwona Marchlewska - I LO w Wołominie
Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Przewodniczącą Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej, otrzymała Dominika Wardakowska – LO w Radzyminie

FELIETON
I miejsce – Tomasz Pałaszewski – LO w Radzyminie
II miejsce – Martyna Pióro - LO w Zespole Szkół w Tłuszczu
III miejsce – Joanna Pląska - I LO w Wołominie
Wyróżnienie – Daniel Rak - LO w Radzyminie

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem rodzicem dziecka upośledzonego które uczęszcza do Szkoły Specjalnej w Markach. Zastanawia mnie, czy jest jakaś instytucja, która kontroluje tom szkołę? To co tam się dzieje to jest niedopuszczalne!!!!!!!!!!!!!!! Od wielu miesięcy zepsute są komputery w pracowni internetowej, a moje dziecko dostaje z informatyki ocenę mierną. Kto uczył i jak nauczył? Pisząc na tablicy? Jak wygląda myszka i klawiatura? Taki brud jak jest w tej chwili nigdy nie był spotykany. Do poprzedniej dyrektorki zawsze można było przyjść i porozmawiać. A teraz godziny przyjęc dyrektora i to w godzinach ( 15 min) niemożliwych dla pracujących. Tam nie odbywają się wcale lekcje!!!!. Dziecko mówi że lekcjii nie było i siedziało na korytarzu. Jestem zrozpaczona. Miałam nadzieję że to będzie najlepsze miejsce dla mojego upośledzonego dziecka. Niestety tak nie jest i zmuszona jestem do szukania innej szkoły. Niestety dalej od miejsca zamieszkania.
Oczekuję odpowiedzi ze strony powiatu.

Z poważaniem
Maria
(Maria, 03.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, każda szkoła lub placówka jest kontrolowana
w sprawach zasadniczych przez dwa organy:
-przez organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe – w sprawach finansowych oraz administracyjnych
- przez organ nadzoru pedagogicznego, czyli Kuratorium Oświaty – w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Odnosząc się do Pani pytania informuję, że z dokumentacji szkolnej wynika , iż w roku szkolnym 2008/2009 lekcje informatyki były prowadzone w czterech klasach. Żaden uczeń nie otrzymał na zakończenie I semestru ani na koniec roku szkolnego oceny miernej – najniższą oceną była ocena dostateczna a przeważały oceny dobre i bardzo dobre.

Faktem jest, że szkoła borykała się w tym roku szkolnym z problemami w prowadzeniu zajęć informatyki, w związku z uszkodzeniem instalacji elektrycznej przez firmę przeprowadzającą w szkole remont sali gimnastycznej i kuchni, co w efekcie doprowadziło do uszkodzenia w grudniu 2008 roku wszystkich komputerów w pracowni komputerowej oraz innego sprzętu informatycznego. Z przyczyn niezależnych od dyrektora szkoły naprawa urządzeń odbywała się sukcesywnie i trwała kilka a w przypadku niektórych sprzętów nawet kilkanaście tygodni.

Zajęcia informatyki odbywały się jednak w tym czasie systematycznie a do ich prowadzenia nauczyciele wykorzystywali pojedyncze komputery pozostające w dyspozycji szkoły. Pomimo tych trudności program nauczania został zrealizowany a niektórzy uczniowie zrobili znaczące postępy w tej dziedzinie.

Na poziom czystości w szkole mógł mieć z pewnością wpływ remont przeprowadzany w szkole w trakcie roku szkolnego. Zakres prowadzonych prac był znaczny i trudno było utrzymać na bieżąco oczekiwany poziom czystości, zwłaszcza korytarzy i schodów.

W czasie wakacji szkoła z pewnością zostanie doprowadzona do stanu wymaganego przepisami sanitarno – higienicznymi.

Za prawidłowe funkcjonowanie szkoły, przestrzeganie przepisów w zakresie jej działalności, stan sanitarno-higieniczny i inne bieżące sprawy odpowiada bezpośrednio dyrektor szkoły i do niego w pierwszej kolejności należy się zwracać ze swoimi uwagami czy problemami.

Z uzyskanej informacji wynika, że rodzice uczniów mają możliwość stałego i nieograniczonego kontaktu z dyrektorem szkoły i w każdej dogodnej dla siebie chwili mogą przyjść i z nim porozmawiać. Godziny przyjęć interesantów wywieszone na drzwiach gabinetu dyrektora mają charakter porządkowy i służą jedynie ograniczeniu wizyt uczniów, którzy z ogromną ochotą ustawiali się na każdej przerwie w kolejce, aby porozmawiać z panią dyrektor.

Mam nadzieję, że te przejściowe problemy nie przekreślą dotychczasowych starań dyrektora oraz innych pracowników szkoły aby uczniowie czuli się w niej dobrze i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

Z poważaniem

Ryszrd Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Od artykułu znajdującego sie na tych stronach a dotyczącego przejęcia rozbudowy drogi 634 przez powiat minął ponad rok. Co się zmieniło w tym czasie? Jaki jest status quo rozbudowy tej drogi? Czy na prawdę nic się nie dzieje i nie ma co liczyć na cywilizowany dojazd do stolicy trasą która ma zaledwie 21 km pd Wołomina ?
(Sylwia, 02.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Pragnę poinformować, że dokładałem i dokładam starań, aby przebudowa drogi 634 została wykonana jak najszybciej. Wszelkie działania jakie uzależnione są od działań Starostwa Powiatowego w Wołominie wykonywane są bez najmniejszej zwłoki. Prowadziłem rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie przejęcia przygotowań tej przebudowy zakładając, że lokalnym samorządom łatwiej będzie poprowadzić sprawy proceduralne na własnym terenie ze względu na zrozumienie problemów społecznych. Marszałek jednak mimo moich nalegań nie przychylił się do tej propozycji, tym samym mój wpływ na proces przygotowań inwestycji stał się znikomy. Ponieważ jednak ważna jest dla mnie jakość komunikacji z Warszawą podjąłem działania lobbujące w GDDKiA, aby mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego jak najskuteczniej mogli korzystać z budowanej trasy S8 łączącej Trasę Toruńską i obwodnicę Radzymińską. Prowadzone są intensywne prace w celu wybudowania równocześnie z trasą S8 i węzłem ,,Wołomin” łącznika pomiędzy m.Czarna i w/w węzłem. Te prace, ponieważ są w gestii Starosty trwają nieprzerwanie i w założeniach łącznik ten zostanie uruchomiony wraz z drogą S8. Spodziewam się, że wybudowanie tej drogi znacząco poprawi komunikację z Warszawą. Nie zaniedbuję oczywiście spraw związanych z drogą 634.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto, mam pytanie a raczej prośbę o interwencję w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska. W dużym skrócie postaram się opisać sprawę. Pierwsze pismo o zmianę nazwy ulicy, wraz z jeszcze innymi czterema właściciela działek znajdujących się na naszej ulicy /na tym odcinku drogi jest 9-ć działek/ złożyliśmy w Urzędzie Gminy w Klembowie w dniu 23 czerwca 2008r pismo w sprawie zmiany nazwy, kolejne pismo wysyłaliśmy 15 września 2008r w odpowiedzi dostaliśmy 2-a pisma mówiące o niczym i nie załatwiające nic. Ostatnie pismo wysłaliśmy 07 maja 2009r i na nie do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z położeniem ulicy Leśnej i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Pozdrawiam w imieniu własnym i pozostałych czterech właścicieli działek.
(Władysław, 31.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapoznałem się uważnie z Pana pismem. Istotnie, spraw trwa już dość długo. Droga o której Pan wspomina nie jest droga powiatową. W związku z tym wszelkie ustalenia, w tym również w zakresie nadania nazwy ulicy leżą w wyłącznej kompetencji Rady Gminy Klembów. Ze swej strony mogę jedynie wstawić się w Pana sprawie u Wójta. Niemniej w żaden sposób nie jestem kompetentny aby ingerować w działania Rady Gminy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Galeria Powiatowa "Korozja i Kolor" zmieniła siedzibę. Wkrótce otwarcie. Dlaczego nie ma żadnej informacji o tym wydarzeniu i nowym adresie?
(Agnieszka, 29.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Odpowiednia informacja znjduje się na głównej stronie internetowej powiatu w zakładce zapowiedzi wydarzeń. Dłuższa relacja zostanie opublikowana po otwarciu nowej siedziby.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Chciałbym zadać pytanie - na jakim etapie jest wykonanie planowanych już kilka lat temu: kanalizacji i utwardzenia drogi przy ul Wojska Polskiego (okolica skrzyżowania z ulicą Krańcową) w Zielonce?

Odcinek ten jest obecnie wysypany czymś w rodzaju żwiru, co w przypadku połączenia bezdeszczowej pogody z dużym nasileniem ruchu samochodowego(wiedzie tędy powszechnie używany skrót do Rembertowa) skutkuje niezwykle mocnym i uciążliwym zakurzeniem/zapyleniem całej okolicy. Okoliczni mieszkańcy są w tej sytuacji niejako "skazani" na wdychanie dużych ilości podniesionego z drogi kurzu - o skutkach zdrowotnych takiego stanu rzeczy lepiej zapewne nie wspominać.

Może w okresie przejściowym - do wykonania powyższych inwestycji istnieje możliwość przekierowania (za pomocą stosownych znakow drogowych) ruchu pojazdów na inne - mniej uciążliwe odcinki (np. asfaltowa ul. Bankowa i dalej przebiegające przez niezamieszkałą okolicę i również wysypane żwirem przedłużenie ul. Pastuszków)?
(Piotr, 25.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Wojska Polskiego w Zielonce jak również ulice znajdujące się w tej okolicy są drogami Gminnymi. Również wykonanie infrastruktury, o której Pan wspomina leży w gestii Gminy Zielonka. Nie są mi znane szczegółowe plany Gminy odnośnie tych inwestycji. Proszę swoje zapytanie skierować do Urzędu Miejskiego w Zielonce.

Z powazaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry. Czy mogłabym się dowiedzieć kto był pierwszym Starostą Powiatu Wołomińskiego?
(Magda, 21.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Piewszym Starostą Powiatu Wołomińskiego był Konrad Rytel.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775729 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.