Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam,

Chciałabym zapytać, jak długo jeszcze będą wydawne publiczne pieniądze na ciągłe wyrównywanie ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach, cała ta praca jest bezsensowna ( za już wydane pieniądze można byłoby spokojnie ją wyasfaltować, a może i ułożyć kostkę), gdyż już po kilku dniach ulica jest ponownie rozjeżdżona przez samochody ciężarowe, a nawet linie autobusowe, które robią sobie skrót. Droga ta jest bardzo szeroka, gdyż przebiega przez puste działki, samochody jeżdżą z dużą prędkością ( czy nie można zrobić progów zwalniających jak na ul. Majdańskiej która również nie ma asfaltu). Na ul.Kasztanowej poza tabliczkami z nazwą ulicy nie widać żadnego zainteresowania władz, dzika droga, brak znaków, ograniczeń prędkości, a od czasu skrócenia świateł na skrzyżowaniu ul.Niepodległości/Szosa Jadowska stała się częstym skrótem dla wszelkich pojazdów o różnym tonażu, a jest to droga osiedlowa. Proszę o ustosunkowanie się do tego tematu.
(Grażyna, 15.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zarządcą ul. Kasztanowej jako drogi miejskiej jest Gmina Wołomin. Nie mam żadnego wpływu na sposób gospodarowania zasobami drogowymi przez ten urząd. Niemniej przekażę pani wniosek Burmistrzowi Wołomina z prośbą , aby zwrócił uwagę na poruszoną przez Panią sprawę.

Dalszych działań należy spodziewać się ze strony gminy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy jest w planach zakończenie budowy drogi w miejscowości Czarna? Droga ta ma połączyć się z s8. pozdrawiam serdecznie
(Marek, 10.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Budowa drogi pomiędzy miejscowością Czarna, a węzłem Wołomin na trasie S8 jest planowana w latach 2011-2012. Aby budowa tej drogi zakończyła się osiągnięciem zamierzonego celu termin realizacji musi zbiec się z zakończeniem robót przy budowie trasy S8.

W związku z tym plany zakładają jak najszybszą realizacje zadania, pamiętając o tym, że jego ostateczne zakończenie jest uzależnione od daty zakończenia budowy drogi krajowej. Jestem w posiadaniu pisemnego porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem, a GDDKiA w tym względzie, jednak na dzień dzisiejszy nie można mieć pewności, że termin realizacji robót przy budowie drogi ekspresowej nie ulegnie przesunięciu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czytałem gdzieś w internecie, że droga nr 634 będzie drogą o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu w każdą stronę... moje pytanie- kiedy jest w planach realizacja tego typu przedsięwzięcia na terenie Kobyłki czy też naszego powiatu?
(Marek, 10.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Istotnie koncepcja przebiegu drogi 634 przewiduje, że układ dwa razy po dwie jezdnie będzie poprowadzony od ronda pomiędzy Ząbkami i Zielonką, aż do ul.Legionów w Wołominie. Jak dotąd Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest odpowiedzialny za planowaną modernizacje jest na etapie pozyskiwania stosownych decyzji administracyjnych i poszczególnych uzgodnień wstępnych przed opracowaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Niestety nie sposób na tym etapie przygotowania inwestycji ocenić nawet w przybliżeniu kiedy zostanie wykonana modernizacja tej drogi. Ze swojej strony wspieram zarówno pomysł jak i wszelkie działania zmierzające do zrealizowani tego przedsięwzięcia. Niemniej nie mam wpływu na tempo realizacji tej inwestycji. Mogę jedynie lobbować w tej sprawie co oczywiście czynię.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Bardzo proszę o wyjaśnienie mi i zainteresowanym mieszkańcom naszego miasta, dlaczego remontując ul. AK w Wołominie, nie poszerzono w najmniejszym nawet stopniu jezdni (przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego), kosztem wyjątkowo szerokich chodników w tym miejscu? Jest to dziwne i pozostaje niebezpieczne, ponieważ jadąc ul. AK na wprost wjeżdża się na chodnik za skrzyżowaniem. Wystarczy przesunąć krawężniki o 50cm na długości ok 5 m. Kolejny powód dla którego powinno to zostać wykonane to fakt, że przyjezdni kierowcy ustawiający się "szeroko" do skrętu w Piłsudskiego - blokują przejazd na wprost - jest zbyt wąsko bo trzeba uważać na wspomniany krawężnik! To kiedyś może doprowadzić do najechania na ludzi oczekujących na przejście.

Czy zostanie to poprawione na obecnym etapie prac, czy w przyszłości(jakiej)czy może będzie to kolejna ciekawostka przyrodnicza w naszym mieście.
Pozdrawiam
(Dariusz, 06.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i Piłsudskiego w Wołominie było, w stosunku do pozostałej części ul. Armii Krajowej stosunkowo niedawno przebudowywane i jego stan techniczny jest poprawny. W chwili jego przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnej cała geometria łuków była dopasowywana do posiadanych środków, stanu własności i istniejących obiektów budowlanych. Geometryczne wymogi projektowe w przypadku dróg oraz przepisy szczegółowe mówiące szerokościach urządzeń drogowych i skrajni drogowej powodują, że nawet minimalna przebudowa skrzyżowania spowodowałaby wygenerowanie ogromnych kosztów takiej przeróbki. W związku z tym w najbliższym czasie nie ma planów korekty tego układu drogowego. Niemniej Pana uwaga zostanie przeanalizowana przez służby drogowe starostwa i w zależności od szacowanych kosztów przedsięwzięcia zostanie zaplanowana również ta przebudowa. Niestety, ze względu na złożoność techniczną zagadnienia na dzień dzisiejszy nie jestem wstanie podać nawet przybliżonego terminu takiej przebudowy.

Z poważaniem

Maciej Urmnowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto, proszę o informację gdzie mam składać skargę na opieszałość przez Radę Gminy i Wójta.
(Władysław, 04.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Skargi dotyczące funkcjonowania rady gminy oraz te dotyczące bezpośrednio pracy wójta należy kierować do wojewody mazowieckiego. Można również złożyć odpowiednie doniesienie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, nie wiem z jakiego powodu, ale dwukrotnie zadane pytania dotyczące przyczyn braku dostępu do informacji o uzbrojeniu terenu w internetowym systemie map geodezyjnych - są ignorowane i pozostają nadal bez odpowiedzi.
Ponownie proszę więc o udzielenie informacji na wskazany temat.
(Andrzej, 03.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiedź na Pana poprzednie pytanie została już opublikowana. Znajduje się ona chronologicznie pod datą 8 lipca, kiedy to pytanie zostało zadane. Jednak gdyby nie mógł Pan odnaleźć odpowiedzi przytaczam ją ponownie.

Szanowny Panie,

Mapa zamieszczona na stronie ODGiK ma charakter wyłącznie poglądowy, ilustrujący przestrzenne rozmieszczenie elementów składowych ewidencyjnego podziału powiatu. Na tej platformie budowana jest struktura danych przestrzennych, do których dostęp stopniowany jest w oparciu o przepisy z zakresu geodezji i kartografii.
Nadal trwają prace nad modernizacją serwisu i szerszym udostępnieniem go osobom zainteresowanym co mam nadzieję będzie w przyszłości skutkowało dostępem do pełnych danych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam!

Nie nie nudzi Pana to odpowiadania na te powtarzające się pytania o remonty dróg? Samo czytanie tych średnio mądrych pytań jest nużące, a co dopiero odpowiadanie na nie. Szkoda, że nie udzielił Pan odpowiedzi na moje pytanie o dostępność w Starostwie materiałów geologicznych, ale widać nie miał Pan czasu, będąc pochłoniętym analizą możliwości wykonywania nakładek mineralno-asfltowych.
Pozdrawiam!
(Student, 27.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiedź na Pana poprzednie pytanie została udzielona. Została ona opublokowana pod datą pod datą 24.06.2009 r., kiedy to pytanie zostało zadane.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam
Szanowny Panie Starosto,

Jeżeli jest to możliwe to prosiłbym o informację odnośnie ulicy Lipiny Kąty. Czy istniała by możliwość położenia na w/w ulicy asfaltu, ponieważ po większych opadach deszczu lub śniegu ulicą praktycznie nie można przejść na piechotę co dopiero mówić o przejeździe samochodem.
Panowie w spychaczach owszem wyrównują ulicę lecz w ciągu roku widzimy ich około 15 razy...

Pozdrawiam
Pozostając z Poważaniem
Paweł S
(Paweł, 22.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Lipiny Kąty , o której Pan wspomina jest droga gminną i osobą kompetentną do wykonywania jakichkolwiek robót w tej ulicy jest Burmistrz Wołomina. Zakres kompetencji nie pozwala mi na poprawianie opisanego przez Pana stanu rzeczy. Ze swej strony zapewniam, że przekaże pana korespondencję na ręce Burmistrza Jerzego Mikulskiego.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam.

Kiedy zostanie wykonana nakładka asfaltowa w miejscowości Zaścienie? Jaki odcinek drogi zostanie wyremontowany??
Dziekuje za odpowiedz.
(Rafał, 08.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę poinformować, że trwają przygotowania do wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości Zaścienie, jak również pozostałych zaplanowanych nakładek asfaltowych na drogach powiatowych. Zamierzamy zakończyć wykonywanie wszystkich nakładek do końca września br. Planowany do wykonania odcinek ma wynieść około 2200 mb poczynając od drogi krajowej nr 8 w kierunku miejscowości Kozły.


Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się ponownie z prośbą o podanie informacji dlaczego w systemie internetowego dostępu do map geodezyjnych w powiatowym ośrodku wyłączony jest dostęp do informacji o przebiegu uzbrojenia terenu - można obejrzeć większość innych danych, w tym uzbrojenie projektowane, a istniejąca sieć jest "utajniona" z nieznanych powodów.
(Andrzej, 08.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Mapa zamieszczona na stronie ODGiK ma charakter wyłącznie poglądowy, ilustrujący przestrzenne rozmieszczenie elementów składowych ewidencyjnego podziału powiatu. Na tej platformie budowana jest struktura danych przestrzennych, do których dostęp stopniowany jest w oparciu o przepisy z zakresu geodezji i kartografii.

Nadal trwają prace nad modernizacją serwisu i szerszym udostępnieniem go osobom zainteresowanym co mam nadzieję będzie w przyszłości skutkowało dostępem do pełnych danych.

Z powżaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746399 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.