Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto,
jestem mieszkanką wsi Borzymy w gminie Jadów. Uprzejmie proszę Pana o interwencje w sprawie usunięcia obrzydliwego i wydaje mi się nielegalnego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, którymi ogrodzono nową posesję od strony drogi. Posesja, o której piszę znajduje się w Borzymach przy drodze żwirowej łączącej ulice Kuracyjną i 11-go Listopada.
Liczę na Pańską pomoc.
(Małgorzata, 05.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,

Miejscowy Plan Zagospodarowania dla gminy Jadów, do której należy miejscowość Borzym w §101 ust. 1 pkt. 3 mówi, iż dopuszcza się ażurowe frontowe ogrodzenia działek z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w asfaltowej linii rozgraniczającej drogi.

Wszelkie niezgodności z zapisami planu zagospodarowania już wykonanych ogrodzeń, należy kierować do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Prowadzę działalność gospodarczą szkołę nauki jazdy Inspektor w Wydz. Komunikacji pan Jerzy Moszczyński prowadził postępowanie wyjaśniające naruszenia warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka. Przed wydaniem decyzji dot. przedmiotowej sprawie nastąpił przeciek informacji do konkurencyjnych szkół nauki jazdy o toczącym się postępowaniu wyjaśniającemu i jaka będzie decyzja.
Zastanawiam się jak to możliwe i proszę o wyjaśnienie sprawę przecieku informacji. Pozdrawiam.
(Stanisław, 04.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, organ sprawujący nadzór nad szkoleniem wszczyna postępowanie, o czym zawiadamia danego przedsiębiorcę, informując jednocześnie o przysługujących mu prawach w toku prowadzonego postępowania. Jeżeli stwierdzenie naruszenia warunków wykonywania działalności nastąpiło w wyniku zakwestionowania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego legalności wydanego przez ośrodek zaświadczenia lub zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. O fakcie wszczęcia postępowania informowane są również zainteresowane osoby, którym zakwestionowane zaświadczenia zostały przez dany ośrodek wydane.

Organ sprawujący nadzór nie podaje do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia warunków wykonywania działalności przez danego przedsiębiorcę. Dopiero decyzja o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, po pokwitowaniu jej odbioru przez przedsiębiorcę i po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, przesłana jest do właściwego organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej. Ewidencja ta, podobnie jak rejestr działalności regulowanej, jest ewidencją jawną, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. Ponadto, informacja o wykreśleniu ośrodka szkolenia z rejestru działalności regulowanej przesłana jest do Instytutu Transportu Samochodowego – prowadzącego centralną ewidencję jednostek szkolnych.

W związku z powyższym niestety nie jestem w stanie ustalić kanału „przecieku” informacji, który według Pana nastąpił przed wydaniem decyzji dotyczącej przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

bardzo dziękuję, właśnie w dniu 2 11 09 poprawiony został stan nawierzchni na skrzyżowaniu DW634 i Napoleona w Kobyłce. Będzie normalnie i bezpieczniej. Stosując metodę małych kroków mam kolejne pytania - czy można metodą stosowaną na wspomnianym skrzyżowaniu (lub lepszą!) poprawić stan nawierzchni na ul Załuskiego (jedna z głównych dróg dojazdowych do do Wołomina, o której Panowie często wspominacie). Jest ona miejscami w koszmarnej kondycji (okolice od szkoły do nowego dużego sklepu). Dlaczego nadzór nie wymógł na wykonawcy by na przyłączach kanalizacyjnych wykonano równy asfalt? Kiedy ci "śpiący policjanci" (bliżej ronda, pas do Wołomina) zostaną zlikwidowani? Kto ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za jakość odbieranych prac i egzekwowanie gwarancji?

Z poważaniem
(Dariusz, 03.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Jak poprzednio poruszył pan w swoim pytaniu kwestię złożoną z kilku elementów, które postaram się Panu przybliżyć. W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć że ul. Załuskiego leży w ciągu drogi powiatowej rozpoczynającej się w Markach przy drodze krajowej i kończącej się w Wołominie skrzyżowaniem z dr wojewódzką. W Planie Rozwoju Lokalnego uchwalonym przez radzę powiatu cały ten ciąg drogowy jest przeznaczony do etapowego remontu. Proces ten już się rozpoczął. W bieżącym roku wykonano remont części ul. Mareckiej w Zielonce i części ul. Armii Krajowej w Wołominie. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne etapy realizacji remontu. Jednym z etapów będzie remont interesującego Pana odcinka. Uporządkuje on układ komunikacyjny i poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

Odnośnie napraw po robotach przy budowie kanalizacji informuję, iż teren pod budowę został przekazany wykonawcy robót sanitarnych i to on odpowiada za przejezdność i bezpieczeństwo ruchu na odcinku gdzie prowadzone są roboty. Służby starostwa często interweniują u wykonawcy w sprawie właściwego zabezpieczenia robót i bezpieczeństwa ruchu. Niemniej prace nie zostały jeszcze ostatecznie odebrane. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie uchybienia zostaną naprawione.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
http://www.mazowieckie.pl/news/index/st:1/id:1185.html.
To link do strony Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli Wołomin nie ma funduszy na wykonanie kanalizacji ul.Majdańskiej i Przytorowej w Duczkach to czemu nie złożył wniosku o dofinansowanie budowy dróg lokalnych? ???
Jest tylko jedne wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Tęczowa/Głowackiego na 2 225 000,00????
(Jędrek, 02.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Jako Starosta Wołomiński nie posiada kompetencji ingerowania w plany inwestycyjne gminy Wołomin. Dlatego sugeruję skierować swoje pytanie bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto jak powiat wołomiński przygotowuję się do zagrożenia "świńską grypą" czy czynione są w tym kierunku jakiekolwiek działania mające na celu edukację,profilaktykę opracowanie procedur na wypadek epidemi oraz złagodzenia skutków braku leków w aptekach.
Może trochę czarno to widzę ,ale z tego co dzieje się dookoła jest to tylko kwestia czasu, i nie chciałbym żeby okazało się że pomimo zapewnień zaczyna brakować podstawowych leków i co za tym idzie narastać panika i zamieszanie.Może zamiast przepychanek politycznych ,kadrowych i "pajacowania" zajęto by się realnym zagrożeniem?
(Stanisław, 02.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W dniu 5 listopada w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem była grypa typu A/H1N1. Zapewniam, że cały czast trzymamy rękę na pulsie. Na dzień dzisiejszyodnotowano 2 przypadki zarażania się tym wirusem. Nie ma powodów do paniki. Służby powiatowe są w pełni przygotowane do podjęcia działań związanych z ewentualnym wystąpieniem zagrożenia grypą powodowaną wiruse A/H1N1.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy uważa Pan że zakopanie gruzu ceglanego i betonu komórkowego w drodze w miejscowości Kąty Wielgi to jest dobry sposób na budowanie drogi. Czy też malowanie ludziom oczu że coś Pan dla nich zrobił i pozbycie się problemu. Jestem ciekawy jaki był koszt tej inwestycji( może poda Pan kwotę)Ta droga była poprzednio utwardzona pospółką i co jakiś czas równana. Jestem bardzo ciekawy jak będą wyglądały obecnie te prace równania i czy ten gruz nie będzie wyciągał się na wierzch. A swoja drogą to może opatentuje Pan tę technologię budowy dróg. Można ją wykorzystać do budowy autostrad w Polsce.
(Stanisław, 01.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stanisławie

Nawierzchnia drogi w miejscowości Kąty Wielgi została wykonana z gruzu betonowego, który jest pełnoprawnym zmienikiem podbudów pod nawierzchnie. Następnie nawierzchnia została zaklinowana klińcem. Wszystkie przedmioty niepożądane, które znajdowały się w gruzie betonowym zostały usunięte z podbudowy przed zagęszczeniem mechanicznym nawierzchni.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto ponawiam pytanie mając nadzieję, że nie sprawię tym kłopotu. W odpowiedzi na list z dn. 19 09 odpowiedział Pan, że poprawienie stanu nawierzchni na ul Napoleona (Kobyłka, skrzyżowanie z DW634) odbędzie się do mostu. Położono 3 (trzy) łaty i uzupełniono bodaj w 2 miejscach pobocze. Czy i kiedy będą prowadzone prace związane z obiecaną poprawą jakości nawierzchni (nakładka)? Naprawy wymaga odcinek 20m, nie koniecznie do mostu. Za interwencję i wykonane naprawy mimo wszystko dziękuję, nareszcie skrzyżowanie można pokonać jadąc poziomo a będąc przechylonym jak na karuzeli.
(Dariusz, 30.10.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prace na tym odcinku będą kontynuowane. Jednak do wykonania warstwy górnej niezbędna jest bezdeszczowa pogoda. Ze względu na warunki atmosferyczne nie jestem wstanie podać konkretnej dany zakończenia prac. Proszę zatem o wyrozumiałość.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

w ostatnim czasie w miejscowości Letnisko Nowy Jadów na drodze powiatowej łączącej Jadów z Pustymi Łąkami zostały ustawione tablice z nazwą miejscowości. Niestety tablice które ustawiono są z błędem ponieważ jest na nich nazwa miejscowości - Nowy Jadów Letnisko, a w wykazie urzędowym nazw miejscowości taka wieś nie występuje, jest - Letnisko Nowy Jadów. Czy można wymienić te tablice na właściwe.
Pozdrawiam.
(Rafał, 30.10.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Sprawa zostanie sprawdzona i jeśli rzeczywiście wystąpił takowy błąd postaramy się jak najszybciej wymienić tablice na właściwą.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto proszę odpowiedzieć jak powinna być prawidłowo zbudowana droga? Bo z tego co widzę co dzieje się na odcinku Kąty Wielgi-Rudniki jest jednym wielkim skandalem. Na prawidłowo utwardzone podłoże(pospółka) nasypuje się gruz ceglany ,betonowy, z pustaka komórkowego, drut metalowy, papa ,folia, kawałki drewna. Czy tak powinna wyglądać prawidłowa budowa drogi? jak Pan wie część drogi Kąty Wielgi-Rudniki jest drogą powiatową(właśnie ta część jest zwałką)następnie część drogi należy Gminy Strachówka i Gminy Tłuszcz. Według przetargu droga miała być wysypana tłuczniem kamiennym, zagęszczonym mechanicznie.
(Kazimierz, 29.10.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Istniejąca nawierzchnia na drodze powiatowej w Kątach Wielgich była w złym stanie. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się na utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym i kruszywem łamanym. Nawierzchnia została wykonana z gruzu betonowego, który jest pełnoprawnym zamiennikiem podbudów pod nawierzchnie, następnie nawierzchnia została zaklinowana klińcem. Wszystkie przedmioty niepożądane, które znajdowały się gruzie betonowym zostały usunięte z podbudowy przed zaklinowaniem nawierzchni.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Jestem mieszkańcem wsi Rudniki. Gmina Tłuszcz budowała drogę przez naszą wieś. Doczytałem się w przetargach, że droga miała być zagęszczona tłuczniem kamiennym o gr,15cm.(344m3)i położenie nawierzchni asfaltowej ogr.5cm.Powiem tak: tłucznia nie było nawet 1kg. Co było nasypane pod asfalt nie wiem (szlaka popiołowa czy coś podobnego) A asfalt niema odpowiedniej grubości (już w niektórych miejscach jest połamany). Czy ktoś ze Starostwa takie prace nadzoruje, odbiera, kontroluje?
(Ryszard, 29.10.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Ryszardzie,

Starostwo Powiatowe w Wołominie nie kontroluje oraz nie odbiera robót w których nie jest zleceniodawcą oraz w których nie partycypuje w kosztach. Inwestycje prowadzone przez poszczególne gminy są autonomicznymi zadaniami samorządów. Starostwo nie ma wpływu na jakość robót prowadzonych w tym przypadku przez gminę Tłuszcz.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746393 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.