Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto zbliża się 01.12.2015r nic nie słychać o wspólnym bilecie ZTM i Kolei Mazowieckich. Była zapowiedź że nareszcie będzie. Muszę wykupić bilet miesięczny od 01.12.15r i nie wiem jaki bilet mam wykupić .
Pozdrawiam
(Maria, 20.11.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Powiat Wołomiński wspólnie z władzami Zielonki, Kobyłki i Wołomina prowadzi zaawansowane rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy i Kolejami Mazowieckimi w sprawie określenia zasad finansowania Wspólnego Biletu. Wiele na to wskazuje, że już od 1. 12 2015 r. mieszkańcy naszego powiatu będą mogli korzystać ze Wspólnego biletu na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec. Szczegółowe informacje będą publikowane po podpisaniu stosownej umowy za pośrednictwem urzędowych stron internetowych i lokalnych mediów.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto kiedy będzie wybudowany chodnik w miejscowości Międzyleś gmina Poświętne? Pragnę nadmienić, iż ten chodnik jest już zaprojektowany zostały wydane nasze pieniądze, a z tego co widzę w projekcie budżetu na 2016 rok przeznacza się pieniądze na kolejne projekty. Natomiast nie realizuje się inwestycji, które mają projekty. Czy ten projekt będzie schowany do szuflady a pieniądze wydane na projekt są wyrzucone w błoto?
(Sławomir, 20.11.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Do projektu budżetu na 2016 zostało zgłoszonych wiele zadań. Środki Powiatu Wołomińskiego są niewystarczające, by zrealizować wszystkie zgłaszane potrzeby, dotyczące budowy chodników i innej infrastruktury drogowej. Pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa i ja jako starosta osobiście uczestniczymy w spotkaniach z władzami samorządowymi gmin i mieszkańcami, dokonując wyboru przedsięwzięć do realizacji w roku 2016 i w następnych latach. Część zadań, które posiadają już wykonaną dokumentację lub gdzie dokumentacja zostanie zakończona w najbliższym czasie, uzyskała zapewnienie realizacji w nadchodzącym roku. Istniejąca dokumentacja na budowę chodnika we wsi Międzyleś zostanie na pewno wykorzystana. Realizacja zadania będzie możliwa, po uzyskaniu zapewnienia gminy o woli współfinansowania zadania.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, kiedy rozpocznie się tak oczekiwana przez mieszkańców Gminy
Wołomin budowa ciągu pieszo-rowerowego od ronda w Majdanie do cmentarza w
Wołominie ?
Pozdrawiam
Tomasz Kowalczyk
(Tomasz, 16.11.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obecnie prowadzone są prace projektowe. W ich ramach konieczne jest dokonanie również zmian własności gruntów w celu pozyskania terenu pod projektowane ciągi piesze i rowerowe. Planujemy zakończenie prac projektowych na rok 2016. Po zakończeniu wszystkich procedur, wykonaniu projektu technicznego, uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, możliwe będzie rozpoczęcie prac drogowych.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem mieszkanką Ossowa. Zwracam się z pytaniem i prośba zarazem, a mianowicie czy remont drogi na Ossowie, a dokładnie odcinek łączący Ossów z Leśniakowizną, już się zakończył? Ponieważ kolejna warstwa asfaltu, która tam położono, sprawiła ze jezdnia jest w chwili obecnej wyżej niż chodniki a szczególnie wjazdy na posesje co z kolei sprawia że woda pochodząca z opadów nie będzie miała żadnego ujścia gdyż o odpływach nie ma mowy. Gdzie należy zgłosić ten problem aby uzyskać jakieś informacje? Jaka instytucja jest za to odpowiedzialna?
(Paulina, 16.10.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Układanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr. 4314W zostało zakończone. Obecnie będą prowadzone prace związane z poprawą poboczy. Ponadto, sukcesywnie prowadzone będą prace związane z poprawą warunków dostępności drogi dla sąsiadujących nieruchomości. Zakres prac z tym związany będzie dostosowany do zaistniałych okoliczności i potrzeb. Gdyby zaistniała taka konieczność, przewidywana jest również przebudowa wjazdów.
Sprawa odwodnienia nie ulegnie istotniej zmianie, gdyż na obecnym etapie nie będą wykonywane urządzenia odwodnienia drogi . Opracowywana jest dokumentacja w ramach której przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w całym odcinku w/w drogi. Za koordynację prac ze strony Starostwa Powiatowego w Wołominie odpowiada Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy prowadzone są obecnie bezpłatne konsultacje prawne/pomoc przedsądowa/porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego?
(Wiesława, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Wiesławo,

W Starostwie Powiatowym w Wołominie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną dla osób fizycznych u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie relacji konsument – przedsiębiorca (tel. 22 787 43 01 w. 121, rpk@powiat-wolominski.pl) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Porady prawne udzielane są w każdy wtorek między 15.00 a 20.00 po wcześniejszym zapisie( z wyłączeniem okresu wakacyjnego).
Po wakacjach porady prawne rozpoczynają się od 1 września, a PCPR przyjmuje zapisy od 24sierpnia 2015 r.
Prawnik nie reprezentuje petentów w sądzie.
Zapisy na poradę prawną:
- telefoniczne 22/ 776 -44 -96 lub 95 wew. 108
osobiście: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 pok. 13

Prawnik udziela porad z zakresu:
- prawa cywilnego;
- prawa rodzinnego;
- prawa spadkowego;
ale również stara się udzielać porad prawnych z poza w/w zakresu.
Bezpłatną pomoc prawną świadczą ponadto urzędy miejskie w części gmin na terenie powiatu, oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam
W imieniu własnym i mieszkańców wsi Turów, będę wdzięczny za udzielenie informacji na temat projektu ( czas, zakres robót) modernizacji drogi - ul Hallera/ Turów
Pozdrawiam Marcin Demianiuk
Sołtys wsi Turów
(Marcin Demianiuk, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Droga, o którą Pan pyta, ma dla nas duże znaczenie. Zarówno w kontekście codziennej komunikacji mieszkańców Turowa, Ossowa i Leśniakowizny z pobliskimi gminami, jak również jako droga prowadząca na coroczne uroczystości w dniu 15 sierpnia w Ossowie oraz trasa wiodąca do miejsc pamięci związanych z Bitwą Warszawską1920 r. Jest to szczególnie ważny szlak w wobec trwających przygotowań do powstania muzeum „Cudu nad Wisłą”. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące modernizacji całego ciągu drogi powiatowej od drogi wojew. 634 do ronda w Majdanie. Projekt obejmie odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa / azyle itd./, ciąg pieszo – rowerowy i nawierzchnię. Po wykonaniu prac projektowych i zabezpieczeniu środków w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie, przystąpimy w kolejnych latach do wyboru wykonawców kolejnych etapów przebudowy i sukcesywnej realizacji zadań.


Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
moje pytanie dotyczy ul. Żymirskiego w Klembowie a dokładnie odcinka od skrzyżowania z ul. Słoneczną w stronę stacji. Czy planowany jest remont tej drogi i ewentualnie kiedy ?
Pozdrawiam
(Magdalena, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdaleno,

Obecnie wykonujemy jedynie przebudowę chodnika. Na najbardziej zniszczonej części trwa układanie nowej kostki. Odcinek drogi od mostu do stacji kolejowej Klembów nie jest uwzględniony w tegorocznym planie prac remontowych. Mam nadzieję, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem Rada Powiatu zaplanuje środki na dalszy remont ul. Żymirskiego.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy możliwe jest, w porozumieniu z um. Wołomin, oznakowanie dojazdów do Szpitala Powiatowego w Wołominie od strony wjazdu z Warszawy, Kobyłki, Radzymina, Tłuszcza oraz ciągów pieszych od stacji kolejowej. Piszę, w porozumieniu, bowiem możliwe byłoby wykorzystanie do tego celu stojaków
(słupków) miejskich z nazwami ulic w Wołominie.
Mieszkańcy okolic Szpitala bardzo chętnie, często udzielają informacji podróżnym przybywającym do Wołomina w celu odwiedzin lub wizyt u lekarzy, o trasie dojazdu lub dojścia do Szpitala, więc raczej istnieje zapotrzebowanie na informację i wskazówki w tym zakresie.
Pozdrawiam, mieszkaniec ulicy Szpitalnej, która wcale nie prowadzi do Szpitala.
(Krzysztof, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Dziękuję za poruszenie bardzo istotnej kwestii. Informacje o drogach dojazdowych lub trasach pieszych do wybranych miejsc i instytucji na terenie miasta umieszczane są na wniosek zainteresowanych lub służb miejskich. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie znakuje dróg dojazdu do instytucji na terenie powiatu, ponieważ nie ma jednolitych zasad, określających wykaz obiektów, do których należy kierować podróżnych. W Wołominie w wybranych miejscach są zamontowane tabliczki informacyjne, kierujące np. do urzędów, obiektów sportowych i kulturalnych. Korzystając z Pańskich uwag, zwrócę się do kierowników jednostek podległych Powiatowi Wołomińskiemu, w tym Szpitala Powiatowego, by zadbały o umieszczenie stosownych tabliczek, wskazujących do nich drogę.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy ruszy dalsza rozbudowa LO w Radzyminie? Czy to prawda, że istniejące fundamenty zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem?
(Ewa, 03.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Obecnie dokonywana jest ocena złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót związanych rozbudową II Liceum Ogólnokształcącego na ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie. O dokonanym wyborze Starostwo Powiatowe w Wołominie poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat-wolominski.pl
Fundamenty zostały wykonane zgodnie z projektem, pod nadzorem osób mających stosowne uprawnienia. O poprawności wykonania świadczą stosowne wpisy w dzienniku budowy, dokonane przez osoby do tego uprawnione. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie ma wiedzy na temat niezgodności wykonanych prac ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem.

Pytanie:
Witam,
zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inspektora ruchu Powiatu Wołomińskiego, Starostwo Powiatowe w Wołominie jest administratorem tunelu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Ząbkach oraz barierek zlokalizowanych nad tunelem od strony ul. Kolejowej.
Od Powiatowego Inspektora ruchu otrzymałem również informację, że Starostwo Powiatowe w Wołominie nie udzielało ani nie udzieli zgody na zamieszczanie reklam na wspomnianych barierkach ani żadnych elementach infrastruktury tunelu. Od dwóch tygodni na wspomnianych barierkach jest zawieszony baner reklamowy firmy komercyjnej z Ząbek, który wisi tam bez Państwa zgody czyli nielegalnie. Interwencje telefoniczne u Powiatowego Inspektora ruchu odnośnie demontażu tej reklamy nie przyniosły do chwili obecnej żadnych rezultatów.
Zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi reakcja ze strony Starostwa egzekwująca prawo?

Z poważaniem,

Marcin
(Marcin, 06.07.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję za sygnał. Wydział Inwestycji i Drogownictwa poinformował mnie, że w dniu 3 lipca zostały zdjęte wszelkie nośniki reklamowe, umieszczone bez pozwolenia na drodze prowadzącej przez ząbkowski tunel.

Ponieważ w tej sprawie kontaktował się Pan najpierw z inspektorem ruchu, nastąpiła zwłoka, zanim informacja dotarła do służb bieżącego utrzymania.

Z poważaniem,
Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775724 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.