Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dzień dobry Panie Starosto.
Jest w naszym powiecie wiele rzeczy do wykonania, a pieniądze potrzebne na te cele przeznacza się na pałac w Chrzęsnem. Czy nie lepiej te pieniądze ,a chodzi o ponad 7000000 PLN spożytkować na inne cele bardziej ważne. Pałac aby dalej nie niszczał można sprzedać, co by dodatkowo zasiliło kasę powiatu. Można też pałac oddać spadkobiercom, co by było wspaniałym gestem wobec ludzi skrzywdzonych przez władzę ludową.
Z poważaniem,
(Waldemar, 01.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Waldemarze,

Odpowiadając na Pańskie pytanie w sprawie przeznaczenia kwoty ponad 7 mln złotych na renowację pałacu w Chrzęsnem, pragnę poinformować, iż jest to najstarszy zabytek położony na naszym terenie i nie wyobrażam sobie sytuacji, aby trafił on w prywatne ręce. Kwestia zwrotu zabytkowego pałacu potencjalnym spadkobiercom jest również prawnie uregulowana. Od 2002 roku pałac jest własnością samorządu lokalnego – czyli nas wszystkich, dlatego też Rada i Zarząd Powiatu wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie remontu tego zabytku. Efektem naszego wystąpienia jest przyznane dofinansowanie w przywołanej przez Pana wysokości. Łączny koszt przedsięwzięcia będzie wynosił ok. 11 mln. Zasadniczym celem inwestycji jest utworzenie powiatowego centrum kultury. Co do zmiany przeznaczenia przyznanej kwoty dofinansowania, informuję, iż nie ma takiej możliwości, gdyż pieniądze pozyskane w ramach Działania 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem - czyli kulturą.

Podsumowując, chcę dodać, iż w ramach innych działań i programów Powiat Wołomiński pozyskuje znaczące kwoty na remonty dróg, budowę nowych boisk sportowych oraz modernizację i wyposażenie placówek oświatowych i służby zdrowia. Mam nadzieję, że wyremontowany pałac i zrewaloryzowany park będą wizytówką naszego powiatu i tego rejonu Mazowsza a bogata oferta kulturalna zapewni mieszkańcom i jego gościom doskonałą formę wypoczynku i rozrywki.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

proszę o wyjaśnienie jak prawidłowo powinna wyglądać organizacja zjazdu z ulicy Wileńskiej (w Wołominie) do sklepu MarcPol. Aktualnie oznakowanie poziome jezdni wskazuje, że jadąc od centrum miasta ulicą Wileńską na wysokości w/w sklepu mamy pas do zjazdu w lewo na ulicę Reja w kierunku ulicy Wąskiej, a w rzeczywistości jest tak, że służy ten pas (pod "prąd") do zjazdu do markietu jadącym w kierunku Centrum, i niestety utrudnia zjazd na ulicę Reja i naraża na kolizję. Proszę o informację jak prawidłowo powinna wyglądać organizacja ruchu przy zjeździe do w/w sklepu dla jadących w kierunku Centrum miasta (tzn od skrzyżowania Reja/Wileńska)?

1. Czy jadąc w kierunku Centrum nie można skręcać z Wileńskiej do w/w sklepu (jak wskazuje oznakowanie poziome)?
2. Czy planowana jest tam jakaś przebudowa i zmiana organizacji ruchu?
(Sławomir, 26.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sławomirze,

Informuję, że zjazd z ulicy Wileńskiej na teren sklepu MarcPol uzgodniony został dla relacji prawoskrętnych. Przedstawiony do zaopiniowania pod kątem obsługi komunikacyjnej plan zagospodarowania terenu inwestycji omawianego obiektu handlowego, przewidywał oprócz istniejącego zjazdu z ul. Wileńskiej, dwa zjazdy z ul. Reja, które zapewniałyby właściwą obsługę komunikacyjną inwestycji. Z nieznanych nam przyczyn zarządca ulicy Reja tj. Burmistrz Wołomina nie wyraził zgody na ich wykonanie. Z posiadanych wiadomości wiemy, że inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Wobec powyższego odpowiadając na pytanie pierwsze to obowiązująca organizacja ruchu dopuszcza jedynie wjazd na teren sklepu dla pojazdów jadących ulicą Wileńską od centrum Wołomina i wyjazd z terenu sklepu ulicą Wileńską w kierunku Al. Niepodległości. Odpowiadając na pytanie drugie inwestor planuje budowę zjazdu z ulicy Reja, po pozytywnym rozstrzygnięciu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny panie starosto jestem mieszkańcem Starych Załubic czy mógłby pan w jakiś sposób zainterweniować w sprawie wysypywania dużych ilości śniegu z prywatnych posesji w pas drogi powiatowej, droga jest w tak fatalnym stanie bez jakichkolwiek odprowadzeń wody gdy przyjdą roztopy to będzie tragedia tą drogą przejechać tak sie dzieje również po obfitych deszczach, dotyczy posesji państwa Wiechów (Stare Załubice - Wolica)
(Paweł, 19.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Sprawa, którą Pan porusza jest wyjątkowo trudna chociaż istnieją przepisy, które mówią, że nie wolno wykorzystywać dróg do celów nie związanych z ruchem drogowym, a do takich zalicza się jak najbardziej składowanie śniegu. Niemniej egzekwowanie tych przepisów jest niezwykle kłopotliwe i ze względu na ulotność oraz chwilowość procederu trudno go udowodnić. Drogi powiatowe są patrolowane regularnie i jeśli dzieje się coś niestosowanego to służby drogowe natychmiast reagują. Odnośnie wadliwego odwodnienia dróg jest to problem, nad którym Wydział Dróg Powiatowych stale pracuje, ale jego rozwiązanie wymaga czasu i znaczących nakładów finansowych.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień dobry,

Ostatnio miałam przyjemność rejestrować samochód w tutejszym wydziale komunikacji. Przyjechałam na godz. 8.00 z myślą, że uda mi się załatwić sprawę wcześniej, ale niestety było sporo osób i musiałam czekać do umówionej godziny 9.30. Zauważyłam, że niektórzy pracownicy schodzili się nawet do dziesięć po 8.00!! Siedząc tak i obserwując szczególną uwagę zwróciłam na pana siedzącego w okienku numer 4 u którego rejestrowałam auto. Pan ten nie wykazywał zbytniego zainteresowania moją sprawą, gdyż prawie cały czas który jest przeznaczony na rejestrację (ok. 30 min) załatwiał swoje prywatne sprawy przez telefon służbowy. Dodam jeszcze, że w czasie oczekiwania na rejestracje również wykonywał takie telefony wszystko było słychać. Kilkakrotnie również ubierał się w kurtkę i gdzieś wychodził z budynku (nie wiem być może poza tym stanowiskiem ma jeszcze jakieś inne).
Bardzo proszę zwrócić uwagę na pracę tego pana oraz dyscyplinę tam panującą, bo może nie wszyscy mają ochotę tam pracować, a znajdzie się na pewno wiele chętnych osób.
Mam nadzieję że moja kolejna wizyta w Wydziale Komunikacji będzie bardziej profesjonalna.
(Petentka, 12.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Numerkowy system obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji polega na rejestracji pojazdów w umówionym dniu i godzinie. Tak też się stało w Pani przypadku. Obecnie czas oczekiwania na rejestrację jest bardzo krótki, jednakże ustalone wcześniej godziny rejestracji obowiązują zgodnie z terminem zapisu. Szkoda, że swoich uwag nie przedstawiła Pani bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału podczas oczekiwania na rejestrację pojazdu.

Poruszony problem dyscypliny pracy został przeanalizowany, a wymieniony przez Panią pracownik złożył stosowne wyjaśnienia co do swojego postępowania. Dziękuję za zwrócenie uwagi, każde sugestie dotyczące poprawy jakości obsługiwania interesantów są dla nas niezwykle cenne.


Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
mam podobne pytanie jak Pani Wajolet tzn. Jak powinna być duża działka na budowę domu? 1000 metrów jest za mała ponieważ :
- na 170 m2 powierzchni domu są potrzebne 4 miejsca parkingowe usytuowane 7 metrów od okna i 4 metry od ogrodzenia od sąsiada WYMYSŁ GMINY KLEMBÓW DZIAŁKA 1000 M2 NIE SPEŁNIA TYCH WARUNKÓW TYM SAMYM GMINA ODSTRASZA NOWYCH POTECJALNYCH PODATNIKÓW W GMINIE KLEMBÓW - NIE JEST PRZYJAZNA SPOŁECZENSTWU PS. Wszystkiego najlepszego dla urzędników którzy myślą racjonalnie.
(do Pana Macieja Urmanowskiego, 30.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Przepisy o ilości miejsc parkingowych reguluje Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Klembów. Przepisy na temat usytuowania tych parkingów na własnej działce reguluje rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O miejscach postojowych mówi rozdział 3 tego rozporządzenia, a konkretnie § 19 ust. 2.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Mam pytanie odnośnie pozwolenia na budowę domu w miejscowości Wola Rasztowska gmina Klembów - proszę mi powiedzieć który taki mądry wymyślił w tej gminie parking dla samochodów na działce uzależniony jeszcze m2 danego domu czyli jeśli dom ma powierzchnię użytkowa 200 m2 to potrzebne są 4 miejsca parkingowe na działce.
(Wajolet, 30.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Przepis mówiący, iż 1 miejsce parkingowe przypada na 50 m2 działki zapisany jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez Radę Gminy Klembów, dlatego wszelkie uwagi w tej sprawie prosimy kierować do Urzędu Gminy w Klembowie. Pracownicy starostwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę kierują się zgodnością projektu z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z późn.zm.).

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Mam pytanie o komunikację autobusową, czy ktoś kontroluje to jak ona funkcjonuje? jestem mieszkanką gminy dąbrówka, mamy do dyspozycji tylko komunikacje prywatnych przewoźników, lecz sposób w jaki świadczą usługi czasem woła o pomstę do nieba, na przystankach nie ma żadnych rozkładów jazdy. W ostatnim tygodniu autobus którym dojeżdżam do pracy Lasków –Warszawa o 6.00 i wracam z Warszawy o 16:55 (ten sam przewoźnik)w poniedziałek nie było kursu popołudniowego, we czwartek również, w piątek rannego, bo autobusy to stare gruchoty które bez przerwy się psują, co my pasażerowie mamy robić, komu się poskarżyć.
(Ania, 18.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Organem wydającym zezwolenia na linię komunikacyjne przebiegające przez teren dwóch powiatów jest prezydent miasta stołecznego Warszawy. Sprawy związane z działalnością transportową w jego imieniu prowadzi Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Wobec powyższego skargi na przewoźnika obsługującego linię komunikacyjną Warszawa – Lasków należy kierować bezpośrednio do w/w instytucji, która jest organem właściwym do kontroli tego przewoźnika.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Proszę o sortowanie udzielanych odpowiedzi według daty ich publikacji. Jak widać sortowanie po dacie zadania pytania jest bezcelowe, bo odpowiedzi pojawiają się gdzieś na wcześniejszych stronach i nikt nie może ich znaleźć. Odpowiedzi są udzielane z bardzo dużym opóźnieniem, co powoduje dodatkowe utrudnienia z odnalezieniem odpowiedzi, a ponadto osoby śledzące jakie są zadawane pytania i udzielane odpowiedzi gubią się w obecnym porządku - najnowsze odpowiedzi wraz z zadanymi pytaniami winny się pojawiać "na początku listy".
(Adam, 17.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Aktualnie trwają prace nad budową nowego serwisu internetowego Powiatu Wołomińskiego. Pojawi się wiele zmian. Pana uwaga na pewno zostanie uwzględniona i na nowej stronie pytania będą pojawiać się według kolejności udzielenia odpowiedzi.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień Dobry! Panie Starosto, mam pytanie odnośnie czystości lasów. Czy utrzymanie czystości lasów leży w kompetencjach i zadaniach Starosty? Jeśli tak, to czemu jest w nich wszechogarniający syf, zwłaszcza w pobliżu dróg. Ja wiem, że to mieszkańcy powiatu są flejami i śmiecą, ale skoro tak już jest, to może po prostu trzeba częściej te lasy sprzątać. A swoją drogą, czy Ochrona Środowiska w Powiecie prowadzi, jakąś edukację obywateli Powiatu, żeby wreszcie przestali wywozić odpady do lasów!!!? To jest jakiś koszmar, że w większości ludzie z Powiatu nie mają żadnej świadomości ekologicznej i estetycznej, są mentalnie zacofani w tej dziedzinie i już nie wiadomo, czy lepiej podejść do nich z marchewką (edukacja) czy z kijem (mandaty).
(Mieczysław, 16.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mieczysławie,

Na terenie powiatu wołomińskiego jest około 25 tys. ha lasów i gruntów leśnych z czego 14 tys. ha stanowią lasy będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, gdzie stosownie do art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta.
W związku z licznymi przypadkami zaśmiecania lasów na terenie powiatu wołomińskiego w 2007 roku wykonano i ustawiono przy drogach powiatowych przebiegających przez tereny leśne tablice informacyjno-graficzne w celu zwrócenia uwagi na zanieczyszczenie tych terenów. Jednocześnie, zwrócono się z prośbą do nadleśnictw działających na terenie powiatu wołomińskiego o wytypowanie dróg leśnych lub innych miejsc szczególnie narażonych na zaśmiecanie, gdzie możliwe będzie zamontowanie szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu pojazdom mechanicznymi. W latach 2008 - 2009 zamontowano łącznie na leśnych drogach dojazdowych 58 sztuk rogatek leśnych, co w miejscach ich zamontowania znacząco ograniczyło zaśmiecanie.
Jednocześnie, przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych w wyniku czego uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci w lasach na terenie miejscowości: Janków Nowy, Leśniakowizna oraz w miastach Kobyłka i Wołomin. Posprzątano około 100 ha lasów i zebrano łącznie 24,84 tony odpadów.
Ponadto, wystąpiłem do Nadleśniczych sprawujących w moim imieniu nadzór nad lasami niepaństwowymi, o wydawanie decyzji nakazujących właścicielom lasów wykonywanie zabiegów ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożarów, poprzez usuwanie śmieci z lasu.

Starostwo Powiatowe w Wołominie prowadzi także długofalową edukację ekologiczną, która ma na celu m.in. uwrażliwienie mieszkańców na problem zalegających na ternach leśnych odpadów. W ramach akcji „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam” zorganizowano cykl zajęć terenowych, podczas których młodzi mieszkańcy powiatu mogli poznać zasady segregacji odpadów. lasów. Dodatkowo zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, by w swojej pracy większy nacisk kładli na kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów.
Powiat wspierał także liczne inicjatywy gminne zmierzające do zachowania porządku na terenach leśnych. W latach 2008-2009 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano akcje sprzątania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gmin Dąbrówka, Jadów, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz i Zielonka na łączną kwotę 194 643,79 zł. W wyniku ww. akcji zebrano 364 tony odpadów oraz 766 m3 odpadów.
Mamy nadzieję, że te działania przyniosą w przyszłości widoczne efekty.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto,

Tradycji staje się za dość. Pytania do naszych Starostów trzeba zadawać dwukrotnie. Oto one po raz drugi, najpierw jednak propozycja - Niech się Pan Starosta przejedzie ul. Załuskiego (Kobyłka)swoim (prywatnym!) samochodem szczególnie po pasie w kierunku Wołomina, może wtedy Pan zrozumie sens poniższych pytań.

A teraz pytania kto odpowiada za stan nawierzchni wspomnianej ulicy, Gmina czy Powiat? Dlaczego do tej pory jej nawierzchnia nie została poprawiona po rozkopach z początku roku? Poprzeczne nalewki są niczym leżący policjanci (progi spowalniające) na drodze jak by nie patrzył ponoć głównej, łączącej stolicę powiatu ze światem. Kiedy wykonawca w ramach gwarancji zostanie przymuszony do poprawy (wyrównania)tego co wykonał niechlujnie. Dlaczego służby podlegające Starostwu nie wypełniają należycie swoich zadań, tylko czekają nie wiadomo na co? Kiedy odbędzie się naprawa nawierzchni? A może to Powiat (czyli my wszyscy) ponownie będziemy płacili bo gwarancja upłynie?
(Dariusz, 11.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiedź na Pana pytanie dot. ul. Załuskiego z dnia 3 listopada została już opublikowana. Znajduje się ona chronologicznie pod datą zadania pytania. Jednak jeżeli nie mógłby Pan jej odnaleźć przytaczam ją jeszcze raz poniżej:

Jak poprzednio poruszył pan w swoim pytaniu kwestię złożoną z kilku elementów, które postaram się Panu przybliżyć. W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć że ul. Załuskiego leży w ciągu drogi powiatowej rozpoczynającej się w Markach przy drodze krajowej i kończącej się w Wołominie skrzyżowaniem z dr wojewódzką. W Planie Rozwoju Lokalnego uchwalonym przez radzę powiatu cały ten ciąg drogowy jest przeznaczony do etapowego remontu. Proces ten już się rozpoczął. W bieżącym roku wykonano remont części ul. Mareckiej w Zielonce i części ul. Armii Krajowej w Wołominie. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne etapy realizacji remontu. Jednym z etapów będzie remont interesującego Pana odcinka. Uporządkuje on układ komunikacyjny i poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.
Odnośnie napraw po robotach przy budowie kanalizacji informuję, iż teren pod budowę został przekazany wykonawcy robót sanitarnych i to on odpowiada za przejezdność i bezpieczeństwo ruchu na odcinku gdzie prowadzone są roboty. Służby starostwa często interweniują u wykonawcy w sprawie właściwego zabezpieczenia robót i bezpieczeństwa ruchu. Niemniej prace nie zostały jeszcze ostatecznie odebrane. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie uchybienia zostaną naprawione.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746392 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.